امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

قصد قربت

یكى از معروف ها اخلاص و رنگ الهى دادن به كارها و انتخاب بهترین هدف ها و نیت ها حتى در خوراك و پوشاك و مسكن و در قهر و صلح و انتخاب رشته تحصیلى یا شغل یا دوست و همسر است نیت پاك و الهى كیمیائى است كه با هر كار ساده اى همراه باشد آن را به یك گوهر گران بها تبدیل مى نماید.)592(

تشویق

بهترین اهرم براى گسترش معروف ستایش از اهل معروف و تشویق آنان است. قرآن مى فرماید: راه بیرون آوردن مردم از ظلمات و هدایت آنان به سوى نور همراه با تشویق است.(593)
و در جاى دیگر به پیامبر اكرم (ص) دستور مى دهد از هر كس كه زكوة مى گیرى او را تشویق كن و به او صلوات بفرست كه این درود و صلوات تو براى او آرام بخش است.(594) خداوند بارها از زنان و مردان نمونه در قرآن ستایش كرده.(595)

تحصیل

در هیچ مكتبى اولین فرمان آن آیه مباركه اقرأ نیست. اسلام علم را شرط اول براى رهبرى و مرحمت قضاوت و زمان تحصیل را از گهواره تا گور و مكان را تا چین و ثریا دانسته و براى تحصیل علم تنها یك شرط قرار داده است و آن این است كه باید علم مفید باشد و از علوم بى فایده و یا مضر به شدت انتقاد كرده است.(596) و براى شیوه تحصیل و یادداشت كردن و نشر آن و احترام استاد و وظائف متقابل استاد و شاگرد صدها سفارش كرده است.