امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

نمونه اى از معروفها در قرآن

چون قرآن در همه جا نور و هدایت است، لازم است در شناخت معروف و منكر نیز پاى سخن آن بنشینیم و بدین منظور با مرور در قرآن نمونه هائى از معروف ها را بدست مى آوریم .

احیاى مراكز دینى

قرآن مى فرماید : در میان كسانى كه پیشنهاد ساختمان و بنایى را به عنوان یادبود بر مزار جوانمردان خداپرست طرح كردند، بعضى گفتند چرا ساختمان یادبود بى هدف باشد اگر بنا باشد ما یادگارى بر مزار این غارنشینانى كه بشر از طاغوت فرار كرده و عمرى را در راه حفظ عقیده خود به هجرت و زندگى در غار گذراندند، بنا كنیم بهتر است آن بنا را مسجد قرار دهیم(582) و لذا بر مزار این جوانمردان كه به اصحاب كهف معروفند ساختمانى به نام مسجد ساخته شد. اى كاش طراحان شهرها و شهركها از قرآن درس مى گرفتند(583) و در ساختمانهاى خود اول جایگاه مسجد را مشخص مى كردند و سپس خیابانها و طراحى خود را بر محوریت مسجد قرار مى دادند.
فرهنگ سراسرى مسلمانان باید همان مساجد آنان باشد و هر تزئینات و امكاناتى كه در جاى دیگر هزینه مى شود باید در مسجد و اطراف آن هزینه شود زیرا كه در غیر این صورت جاذبه هاى غیر مسجد بیشتر و مساجد خلوت تر خواهد شد به خصوص احیاى مساجدى كه به قول قرآن از روز اول بر اساس تقوى بنیانش گذاشته شده است(584) باید محوریت بیشترى داشته باشد. احیاى مسجد توفیقى است كه خداوند تنها به كسانى مى دهد كه اهل ایمان و شجاعت و اخلاص باشند.(585) مسجد به قدرى ارزش دارد كه انبیاء خدا نظیر ابراهیم و اسماعیل(586) و زكریا علیهم السلام خادم آن بوده اند.
مسجد به قدرى ارزش دارد كه مادر مریم در ایام حاملگى نذر مى كند كه نوزادش را براى خادمى بیت المقدس از هر كار دیگر آزادش كند.(587)
قرآن مى فرماید تولیت مسجدالحرام مقامى است كه جز افراد با تقوى لیاقت آن را ندارند(588) در قرآن هر كارى كه از رونق مسجد بكاهد بزرگترین ظلم شمرده است(589) خواه كم رونقى مسجد بخاطر جلسات عزادارى یا مراسم سوگوارى این و آن باشد و یا بخاطر برگزارى مراسم دیگر و یا محبوب نبودن امام جماعت و یا نامنظم بودن او و یا بداخلاق بودن خادم و یا نااهل بودن هیئت امناء و متولیان و یا طرح مسائل غیر لازم در مساجد و سخنرانى هاى طولانى و یا نداشتن نظافت و زیبائى لازم و یا سوء استفاده كردن از نام و نان مسجد و یا هر عامل دیگرى كه از تعداد شركت كنندگان بكاهد بدترین ظلم است.
با كمال تأسف مساجد ما غمكده شده در حالى كه عقد حضرت زهرا را در مسجد گرفتند ما با هر لباس به مسجد مى رویم در حالى كه قرآن مى فرماید: به هر مسجدى مى روید خود را زینت كنید.(590) اسلامى كه مى فرماید در میان چند نفر امام جماعتى كه از نظر علم و تقوى و سابقه یكسان هستند زیباترین آنان امامت را بپذیرد.
اسلامى كه مى فرماید : در میان چند مؤذن خوش صداترین افراد اذان بگویند.
اسلامى كه مى گوید هنگام نماز از بهترین لباس و عطر استفاده كنید و زنان بهترین وسائل زینت خود را همراه داشته باشند.
اسلامى كه مسجد را مركز مشورت و اعزام به جبهه و كمك رسانى به دیگران و دادرسى محرومان و شناسائى نیروهاى حزب اللهى قرار داده است نباید محل افراد بیكار و وارفته و ترسو و فقیر باشد. از بزرگترین معروف ها در زمان ما احیاى مساجد و بازسازى عمرانى و فرهنگى آن است.
خادم مسجد باید از افراد محبوب و سرشناس و از مقامات عالى باشد. در هر محله باید افراد خوش صدا براى اذان به مساجد جذب شوند تحصیل كرده هاى هر منطقه هر مقصد یك ساعتى در مسجد حضور شغلى و به مردم خدمات رایگان ارائه دهند، مریضى كه راه به جائى ندارد با خود بگوید شب به مسجد مى روم و پزشك رایگان مرا مى بیند، بدهكار خود را با وام از صندوق مسجد دلگرم كند و برعكس هر فردى كه بناى سفر دارد و مشكل خانواده و یا سرویس رفت و آمد مدرسه فرزند و یا نگرانى از سرقت دارد با خود بگوید بسیج و مردم مسجد ناظر بر خانه و زندگى من هستند اگر هر مشكلى داشتم مردم برادر من و نیروهاى حزب اللهى بازوى من هستند با این گونه برنامه ها بزرگترین معروف ها كه احیاى مسجد است عملى خواهد شد . انشاءالله

استقلال و خود باورى

یكى از معروف ها استقلال است.استقلال در همه ابعاد و رهائى از وابستگیها قرآن مى فرماید: جامعه اسلامى مثل گیاهى است كه هر روز رو به رشد و توسعه باشد تا بتواند روى پاى خود بایستد.(591)
فقهاى بزرگوار ما مى فرمایند تشبّه به كفار حرام است و در روایات از پوشیدن لباس كفار و عمل كردن به آداب كفار به شدت انتقاد شده است در تاریخ مى خوانیم: پیامبر اكرم (ص) همینكه متوجه شد تكیه به دیوار كافرى داده حركت كرد و به درختى تكیه داد و فرمود: مسلمان تكیه به دیوار بیگانه نمى دهد.