امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

تدریج

همان گونه كه شیطان انسان را گام به گام به فساد مى كشاند،(486) راه اصلاح و امر به معروف نیز باید گام به گام باشد. در مورد تحریم شراب، این شیوه را مشاهده مى كنیم. شرابخوارى در چند مرحله منع شد:
مرحله اول - قرآن فرمود: از انگور، هم رزق نیكو ساخته مى شود و هم مایع مست كننده. و این مطلب اشاره به این است كه مایع مست كننده نیكو نیست.(487)
مرحله دوم - قرآن فرمود: گرچه در قمار و شراب منافعى به چشم مى خورد، ولى ضرر آنها بیشتر است. با این بیان، منكر بودن شراب را اعلام مى كند.(488)
مرحله سوم - قرآن فرمود: هنگام نماز، مست نباشید.(489)
مرحله چهارم - قرآن فرمود: شراب بكلّى حرام است؛ خواه مست بشوید یا نشوید؛ كم باشد یا زیاد؛ هنگام نماز باشد یا غیر نماز.(490)
این شیوه مرحله اى، داراى زمانبندى و با تاریخ معین نیست و در توسعه جغرافیایى نیز یك مسأله معقول است. همان گونه كه پیامبر اكرم (ص) ابتدا به خودسازى(491) فرا مى خواند، بعد به بستگان(492) هشدار مى دهد، سپس به اهل مكه و اطراف مكه(493) و در پایان، همه مردم كره زمین را مخاطب قرار مى دهد.(494)
در مورد ربا نیز این مراحل به چشم مى خورد. ربا در چند مرحله رد شد:
مرحله اول - قرآن مى فرماید: سودى كه به مال شما از طریق ربا اضافه مى شود، نزد خدا افزایش نیست.(495)
مرحله دوم - قرآن، رباخوارى را از عادات زشت یهودیان مى شمارد.(496)
مرحله سوم - قرآن، انسان را از رباى مضاعف و زیاد نهى مى كند.(497)
مرحله چهارم - قرآن، ربا گرفتن را به منزله اعلام جنگ با خدا مى داند.(498)
مسأله تدریج و حركت گام به گام، یكى از اصول تربیتى به شمار مى رود. یكى از اعتراضات كفّار این بود كه مى گفتند: چرا قرآن به یكباره بر رسول الله نازل نشد.
قرآن مى فرماید: نزول تدریجى براى آرامش روح مؤثر است.(499)

تكرار

میان تربیت و تعلیم تفاوتهاى فراوانى است. یكى از آنها این است كه در تربیت، تكرار یك اصل ضرورى است؛ ولى در تعلیم و آموزش همین كه شاگرد مسأله را فهمید، تكرار كردن لازم نیست.
چون برنامه اسلام تنها آموزشى نیست، بلكه تربیتى هم هست لذا باید تكرار شود، ما در هر شبانه روز چند بار نماز مى خوانیم. حساب ایمان به خدا از حساب یاد خدا جداست. قرآن نسبت به بعضى مى فرماید: او به خدا ایمان ندارد.(500)
ولى درباره بعضى دیگر مى فرماید: خدا را فراموش كرده اند.(501)
ما به خدا ایمان داریم، امّا او را فراموش مى كنیم. لذا باید با ذكر او ایمان خود را شكوفا كنیم. درباره معاد نیز این معنا هست؛ یعنى بعضى به قیامت ایمان ندارند؛(502) ولى بعضى دیگر ایمان دارند، اما او را فراموش مى كنند.(503)
به هر حال انسان بقدرى فراموشكار است كه تذكر گاه به گاه نیز براى او كافى نیست. لذا قرآن مى فرماید: خدا را زیاد یاد كنید!(504)
فراموشى انسان بقدرى است كه در اسلام سفارش شده است كه هر شبانه روز پنج مرتبه در بلندى قرار بگیرید و با رساترین و زیباترین صدا فریاد بزنید: حى على الصلوة؛ البته هر روز جملات مشابه این فریاد باید هفتاد بار در فضا تكرار شود.(505)
تكرار سوره حمد در هر نماز یك ضرورت است؛ تا آنجا كه اگر این سوره نباشد، نمازى نیست.(506) در خود سوره حمد، كلمات ایّاك، صراط، رحمن، رحیم تكرار شده است. به گفته بعضى، خود سوره حمد دوبار نازل شده است. در قرآن، داستان سجده فرشتگان بر آدم و تكبر ابلیس، داستان موسى و فرعون، داستان نوح و قوم لجوج او، و بسیارى از داستانهاى دیگر بارها تكرار شده است. فخر رازى براى آثار و فواید و اسرار تكرار در قرآن، در تفسیر خود ده نكته آورده است.
در سوره «الرحمن» یك آیه بیش از سى مرتبه تكرار شده است.
به هر حال، براى هر لحظه غفلت و فراموشى یك تذكر لازم است. شما در یك نماز ده ها بار جمله اللَّه اكبر را در لابه لاى ركوع و سجود و قیام تكرار مى كنید.
یاد خدا غذاى روح است كه باید همچون غذاى جسم تكرار شود. آیه شریفه بِسْمِ اللَّهِ اْلَّرحْمنِ الرَّحِیم، یكصدوچهارده بار در قرآن تكرار شده است. اسلام به ما سفارش كرده است كه اگر سر سفره چند نوع غذا بود، براى مصرف هر نوع، یك بار بِسمِ اللَّه بگویید. در مكتب تربیتى اسلام براى تمام ساعات روز دعاى مخصوصى وارد شده است كه اگر كسى در ساعت اول و دوم فرصت نكرد، براى ساعت سوم مى تواند دعاى خاصى بخواند؛ درست مثل فرودگاه هایى كه براى هر ساعت، یك پرواز دارند و هر مسافرى در هر ساعتى كه تصمیم بگیرد، مى تواند پرواز كند.
بسیارى از كسانى كه گرفتار گناه شده اند، با یك تذكر از كار خود دست بر نمى دارند؛ لذا باید به هر انسانى تذكر داد و حتى به بعضى چند بار تذكر داد. شما در مراجعه به پزشك وقتى كسالت دارید، آن قدر به پزشكها مراجعه مى كنید تا سالم مى شوید. هیچ مریضى نمى گوید: چون به یك پزشك مراجعه كردم و مفید نبود، دیگر به سراغ هیچ پزشكى نمى روم و دارویى نمى خورم.

مماشات

حضرت ابراهیم همین كه ستاره پرستان را دید، فرمود: این ستاره پروردگار من است.
همین كه ستاره غروب كرد، گفت: من غروب كنندگان را دوست ندارم.
با دیدن ماه گفت: این پروردگار من است.
وقتى ماه ناپدید شد، گفت: «اگر پروردگار واقعى مرا هدایت نكند، به طور قطع از گمراهان مى شوم.»
بار سوم خورشید را دید و گفت: این از ستاره و ماه بزرگتر است. پس این پروردگار من است. خورشید كه غروب كرد، رو به مردم گفت: من از هر چه كه شما شریك خدا مى پندارید، بیزارم.
شكى نیست حضرت ابراهیم خداپرست بود؛ زیرا در پایان گفتگو با ستاره، ماه و خورشید پرستان گفت: من از شرك شما بیزارم.
و نفرمود: من از شرك خودم بیزارم.
دلیل آنكه چند بار به ماه و ستاره و خورشید گفت: «هذا رَبِّى » این پروردگار من است به خاطر آن بود كه او براى نهى از بزرگترین منكرات (شرك) از راه مدارا و مماشات وارد شد و گام به گام به انتقادات خود اضافه كرد.
یعنى: بار اول فرمود: «من غروب شدنى را دوست ندارم»؛ «اِنِّى لا اُحِبّ اْلا فِلِینَ».
بار دوم فرمود: «ماه پرستى انحراف است و خدا مرا گرفتار آن نكند؛ «لَئِنْ لَمْ یَهْدَنى رَبِّى ...»
بار سوم فرمود: « من بیزارم از هر چه كه شما شریك خدا مى دانید. «اِنِّى بَرِى ءٌ مِمَّا تُشْرِكُون»
حضرت ابراهیم با این حركت مماشاتى خود به مردم فهماند: «وجودى كه در معرض محو و تغییر است، نمى تواند خدا باشد؛ خواه ستاره به اصطلاح كوچك و خواه خورشید بزرگ.
او به مردم فهماند: همین كه دیدید راه انحرافى است، با سرعت و شهامت برگردید و لجاجت نكنید.
او از مردم برائت نداشت. از شرك مردم برائت داشت. «مِمَّا تُشْرِكُون»