امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

6- توجه به همه ابعاد و جوانب

در روایات مى خوانیم: كسى مى تواند دین خدا را یارى كند كه به همه جوانب احاطه داشته باشد؛ وگرنه گاهى ضرر او بیش از منفعت است.
خاطره
در كتاب الغدیر مى خوانیم؛ شخصى از دیوار خانه مردم بالا رفت تا ببیند كه افراد آن خانه چه مى كنند. همین كه دید مشغول شراب خوردن هستند، از بالاى بام نهى از منكر كرد. صاحبخانه به او گفت: من یك منكر انجام دادم و آن اینكه شراب خوردم؛ ولى تو گرفتار چند منكر شدى؛ تجسّس و ورود به حریم خانه مردم و ارعاب، منكرهایى بود كه تو مرتكب شدى.(350)
خاطره
شخصى گفت: امام باقر (ع) را دیدم كه در اطراف مدینه مشغول كشاورزى است. با خود گفتم: چرا فرزند پیامبر (ص) در این هواى داغ به فكر دنیا طلبى است؟
به سوى او رفتم تا به خیال خود او را نهى از منكر كنم. امام باقر علیه السلام فرمود: كسب حلال و كشاورزى از بهترین عبادات است و اگر مرگ من در این حالت برسد، در بهترین حالات مرده ام.(351)
گاهى عكس بزرگان را در جاى نامناسب نصب مى كنند. یا با خط بد بر دیوارهاى زیبا شعار مى نویسند. یا روى بلیطهاى اتوبوس كه معمولاً پاره مى شود، آیات و روایات مى نویسند. و از بلندگوى مساجد مردم آزارى مى كنند. یا در قالب نظافت، گرفتار وسواس مى شوند یا به خیال تربیت، كودك خود را مى زنند. یا به خیال آبرودارى، اسراف مى كنند. یا به خیال سخاوت، گرفتار ریخت و پاش مى شوند. یا به گمان نهى از منكر، گناهكار را تحقیر مى كنند و آبروى او را مى ریزند. اگر كمى در رفتار خود دقّت كنیم، هزاران از این نمونه ها مى بینیم كه نشاندهنده ناآشنایى ما با شیوه كار است.
خاطره
حضرت على علیه السلام مقدار قابل توجهى خرماى خوب براى كسى فرستاد. شخصى به خیال نهى از منكر گفت: این مقدار از خرما براى او زیاد است. بعلاوه، او كه از شما خرما درخواست نكرده؛ پس بهتر آن است كه یا به او خرما ندهیم و یا لااقل مقدار كمى بدهیم.
حضرت با تندى فرمود: خدا امثال تو را زیاد نكند. چگونه براى مؤمنان بهشت از خدا درخواست مى كنیم. امّا حاضر نیستیم مقدارى خرما به آنان بدهیم؟ من مى بخشم، ولى تو تحمل دیدنش را ندارى. اگر صبر كنم تا او درخواست كند و آن گاه به او بخشم، بخشش من، پول آبروى او است كه نزد من ریخته شده است.(352)
خاطره
منزل پیرمردى كه سه فرزند جوانش یكى پس از دیگرى در جبهه اسلام شهید شده بودند، مهمان بودم. به زیر زمین رفتم و وضو گرفتم. این پدر پیر حوله اى برایم به زیر زمین آورد. گفتم: حدیث داریم كه اگر آب وضو را خشك نكنید، ثواب وضو سى برابر است.
پیرمرد گفت: آیا حدیث نداریم كه اگر پیرمردى پدر سه شهید از این همه پله براى كسى حوله آورد، دل او را نشكنید؟
من تكانى خوردم و دیدم كه حق با او است و من در عمل به این حدیث، باید شرایط دیگرى را هم مراعات كنم. آرى! یك بعدى فكر كردن و تمام جوانب و ابعاد را در نظر نگرفتن، آفاتى در پى خواهد داشت.
هرگز خود را بهتر ندانیم
كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند، خودش را بهتر مپندارد. امام صادق علیه السلام فرمود: هر كس خودش را بهتر از دیگران بداند، مستكبر است. شنونده با تعجب دلیل این كلام را از امام پرسید. امام فرمود: اگر امروز ما از كسى كه خلافى مى كند، بهتر هستیم؛ ولى خبر از آینده نداریم.
سپس امام براى روشن كردن افكار عمومى، نمونه اى از قرآن آورده و فرموده است: ساحرانى را كه فرعون براى مبارزه با موسى با تشویق و تهدید از تمام شهرها جمع كرده بود، همین كه معجزه موسى را دیدند، یكسره ایمان آوردند و تهدیدات فرعون را نادیده گرفتند. این ساحران هنگام صبح كافر و از طرفداران فرعون بودند، ولى غروب همان روز به خداى موسى ایمان آوردند و به دستور فرعون شهید شدند.
آرى! ممكن است افرادى امروز راه خلاف روند و یا كار خلافى انجام دهند كه در این صورت، وظیفه ما امر به معروف و نهى از منكر است؛ ولى ما چون از عاقبت كار خود و آنان خبر نداریم، ضمن آنكه به وظیفه عمل مى كنیم، نباید خلافكار را براى همیشه فاسد و خود را براى همیشه مؤمن بدانیم. در تاریخ مى خوانیم:
امام حسین علیه السلام براى شخصى نامه نوشت كه: تو از یاران جدم پیامبر اسلام هستى و در جنگها فداركاریهاى زیادى كرده اى. بعد از پیامبر، از یاران پدرم على بن ابیطالب و بعد از او هم از یاران برادرم امام حسن بوده اى. سابقه رزمندگى تو در جنگها درخشان است. اكنون من به كربلا مى روم. چه خوب است براى حمایت از من به كربلا بیایى.
او در پاسخ نوشت: من خسته شده ام. دیگر حال جبهه ندارم.
و در پایان عمر، امام را تنها گذاشت. بعد از شهادت امام گریه ها مى كرد كه: چگونه كسى كه عمرى در جبهه ها بود، در آزمایش آخر الهى مردود شد؟
حضرت على علیه السلام در نهج البلاغه مى فرماید: اى بنده خدا! در عیبجویى كسى به خاطر گناهانش، شتاب مكن! چه بسا آن گناه بخشیده شود. و درباره خود، حتى از گناه كوچكى كه انجام داده اى، خود را در امان ندان؛ زیرا چه بسا كه به خاطر آن عذاب شوى.(353)
خاطره
شهید محراب آیت الله مدنى از یك خانواده غیرمسلمان، نوجوانى را هدایت كرد. او مسلمان شد. سپس با او كار كرد تا طلبه شد و در حوزه قم و نجف تحصیلاتش را ادامه داده. آن گاه به ایران آمد و در جنگ تحمیلى و دفاع از انقلاب اسلامى شركت كرد و شهید شد. از این نمونه ها در تاریخ كم نیست. كسانى را هم سراغ داریم كه عمرى خود را مذهبى مى پندارند، ولى در اثر پیش آمدن بعضى از حوادث، راه خود را عوض مى كنند و بى تفاوت و یا ضدمذهب مى شوند.
یك مثال جالب
كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند، مانند پزشكى است كه به مداواى مریض مى پردازد. چه بسا مریض بهبود یابد و سالها عمر كند؛ ولى خود پزشك در حادثه اى جان دهد. بنابراین، انجام وظیفه امر به معروف و نهى از منكر به معناى خود برتربینى و حسن عاقبت یكى و روسیاهى دیگرى نیست.

7- سرعت و صراحت

در حدیث مى خوانیم: چشم انسان با ایمان هنگام دیدن حرام به هم نمى خورد؛ جز آنكه آن را تغییر دهد.(354)
اصولى را كه باید مراعات كرد!
1. در شناخت منكر تجسس نكنیم! اگر خلافى روشن شد، نهى كنیم، امّا حق نداریم به سراغ كشف خلاف برویم.
2. طورى امر و نهى نكنیم كه دیگران به مخاطب ما زخم زبان بزنند (در برابر افرادى كه نسبت به گنهكار حسادت دارند و این نهى ما را چماغى علیه او مى كنند، نهى نكنیم).
3. شؤون افراد را در نظر بگیریم؛ براى مثال، كسى را كه مخفیانه گناهى كرده است، علنى نهى نكنیم.
4. اگر احتمال دهیم كه شخص خلافكار پیش خود منطق و توجیهى دارد و خلاف او براى ما ثابت نشده است، اقدام بر امر و نهى نكنیم؛ مثل كسى كه خبر از سالروز شهادت فلان امام ندارد و عروسى راه انداخته است.
5. شؤون خودمان را نیز در نظر بگیریم.
6. امر و نهى به فرد در قالبى نباشد كه نظام تضعیف شود (گاهى نهى از منكرى در مورد فردى به دلیل شرایط خاص، انتقاد از نظام مى شود).
7. با گناه مخالفت كنیم و نه با گناهكار.
8. خود را برتر از دیگران ندانیم.
9. اصل حمل بر صحت را فراموش نكنیم.
10. شرایط زمانى و مكانى را در نظر بگیریم (حضرت على علیه السلام فرمودند: اگر مسلمانى خلاف كرد و شما او را در سرزمین كفار یافتید، در آنجا اقامه حدّ نكنید. شاید با این كار شما او به كفار وابسته شود.(355)
هشدارها
از آنجا كه شیطان مكّار به اندازه تاریخ عمر و تجربه و شیطنت دارد، گاهى براى وادار كردن به منكر از راه معروف وارد مى شود؛ براى مثال:
1 - روح انسان را به كارهاى جزئى گرایش مى دهد تا ظرف روح را پر كند و دیگر فرصتى براى كارهاى مهمتر نماند.
2 - فرد را به كارهاى نیكى وادار مى كند كه آسیب پذیرتر است و بیشتر در معرض غرور و عجب و یا سمعه است.
3 - چنان انسان را به كارهاى نیك وادار مى كند تا روح را از عبادت متنفر سازد و روح یكسره ترك عبادت كند.
4 - انسان را به سمتى متمایل مى كند كه در قالب بیان حق، نفس خود را مطرح كند.
5 - گاهى چهره عبادى را پررنگ مى كند تا چهره سیاسى كمرنگ شود.
حضرت على علیه السلام به كمیل فرمود: اى كمیل! به خدا سوگند از پیامبر اكرم صلى الله علیه و اله شنیدم كه شیطان افرادى را به انجام گناهان بزرگ زشت وادار مى كند، مثل زنا و شرب خمر و ربا و قمار و نظیر آن. سپس (براى آرام كردن وجدان دینى) عبادات سنگین و سخت را براى آنان دوست داشتنى مى كند؛ نظیر ركوع و سجودهاى با خضوع و خشوع. سپس آنان را به پذیرفتن رهبران انحرافى وا مى دارد.(356)
6 - توجه به زمان ؛ یكى از یاران حضرت على علیه السلام را مار گزید. حضرت على علیه السلام به او فرمود: آیا مى دانى چرا تو را مار گزید؟
گفت: نه! فرمود: آیا یادت هست كه قنبر نزد فلان ستمگر رفت و تو به احترام من، به قنبر احترام گذاشتى و براى او قیام و از او ستایش كردى؟ ستمگر از تو پرسید: آیا در حضور من براى غلام على احترام مى نهى؟! گفتى: چرا برنخیزم، در حالى كه فرشتگان الهى بالهاى خود را به احترام او مى گسترانند. ستمگر همین كه این همه ستایش را براى خادم على علیه السلام شنید، كینه اش برافروخت و قنبر را تحت آزار خود قرار داد و با تهدید از من پیمان گرفت كه كتكى به قنبر بزند و به كسى نگویم. كیفر زمان نشناسى تو، همین مار بود.(357)
در این ماجرا، مار گزیده به خیال خود معروف انجام مى داد؛ ولى معروفى كه در درونش منكرى نهفته بود. چه بسیار حركاتى از ما سر مى زند كه ما خیال مى كنیم معروف است؛ ولى بى توجهى به شرایط زمانى و مكانى، در واقع غیر معروف است. همین امروز كه این صفحه را مى نوشتم، گروهى از مؤمنان بازار نزدم آمدند و از امام جماعت بازار كه با نافله هاى نماز ظهر و عصر نمازش را طولانى مى كند و به همین خاطر گروه زیادى در نماز شركت نمى كنند، گلایه ها داشتند. این امام جماعت محترم به خیال خود، نوافل مى خواند؛ ولى این معروفى است كه مردم را از شركت بیشتر در نماز واجب باز مى دارد.

از كجا شروع كنیم

1 - از خود ؛
ناگفته پیداست كه تأثیر كلام ما، زمانى است كه خود گرفتار منكر نباشیم و به آنچه سفارش مى كنیم، ابتدا خودمان عمل كرده باشیم تا مشمول انتقادهاى تند قرآن نباشیم. قرآن مى فرماید: اى كسانى كه ایمان آورده اید! چرا آنچه را مى گوئید عمل نمى كنید؟(358)
و در جاى دیگرى مى فرماید: آیا مردم را به نیكى سفارش مى كنید، در حالى كه خودتان را فراموش مى كنید؟(359)
حضرت على علیه السلام مى فرماید: تا خودم كارى را انجام ندهم، سفارش آن را نمى كنم و تا خودم از كارى دورى نكنم، شما را از آن باز نمى دارم.(360)
آرى! آئینه زمانى مى تواند زشتى و زیبایى را نشان دهد كه خودش گرد و غبار نداشته باشد. البته، عمل، رمز موفقیت است و نه رمز وجوب.(361)
2 - از خانواده ؛
ناگفته پیداست كه اصلاح خود و خانواده، مقدم بر اصلاح جامعه است. قرآن مى فرماید: اى پیامبر! اول به دختران و همسرانت سفارش كن و آن گاه به زنان دیگر.(362)
و در جاى دیگر مى خوانیم: اى مؤمنان! خود و خانواده خود را از آتش حفظ كنید!(363)
قرآن در ستایش یكى از انبیا مى فرماید: او خاندان و بستگان خود را به نماز سفارش مى فرمود.(364)
حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا ابتدا على اكبر را به جبهه فرستاد و بعد جوانان دیگر را. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق، براى فرزندان حق ویژه اى بیان فرموده است. قرآن از كسانى كه نسبت به خاندان خود سوز و گدازى دارند، ستایش كرده است.(365)
البته، این بدان معنا نیست كه تا بستگان اصلاح نشده اند، انسان به سراغ دیگران نرود، زیرا گاهى همسر و فرزند قابلیّت هدایت ندارند، ولى دیگران حرف حق را مى پذیرند. نمونه آن، پسر نوح(366) و همسر لوط است.
اصلاح خانواده، زیربناى اصلاح جامعه است؛ زیرا جامعه چیزى جز خانواده هاى در كنار هم نیست. پیامبر اسلام نیز در ابتداى بعثت مأمور مى شود كه بستگان نزدیكش را هشدار دهد.(367)
بخش مهمى از توفیق مردان بزرگ، مرهون همفكرى و همكارى و همیارى همسر و بستگان آنهاست. در روایات مى خوانیم: نشانه سعادت است اگر كسى فرزندش بازو و همكار او باشد.(368)
البته، اصلاح نسل با امر و نهى به تنهایى نمى شود. كسانى كه به فكر نسل صالحى هستند، باید از ابتدا در انتخاب همسر و سپس در تهیه لقمه حلال و انتخاب استاد گامهاى عمیق و زیربنایى بردارند.
امیر المومنین علیه السلام فرمود: شنیده ام در بازار، مردان نامحرم به زنان شما تنه مى زنند. آیا حیا نمى كنید؟ خداوند لعنت كند كسى را كه از خود غیرت نشان نمى دهد.(369)
3 - از نسل نو ؛
در امر به معروف و نهى از منكر، اگر به سراغ نسل نو برویم، توفیق بیشترى خواهیم داشت. این حقیقت نیاز به تجربه ندارد و آیات و روایات رسیده معصومین گویاى آن است. اینك ما به چند نمونه از آن اشاره مى كنیم:
1 . در زمان فرعون، تنها نسل نو به حضرت موسى گرویدند.(370)
2 . ناراحتى كفار از پیامبر اسلام این بود كه حضرت، جوانان را جذب كرده بود.(371)
3 . حضرت على مى فرماید: روح نوجوان همچون زمین خالى است و آموزش نوجوان نقش بر سنگ است.(372)
4 . در روایات مى خوانیم: علیك بالاحداث فانهم اسرع الى الخیر؛ به سراغ نسل نو بروید، زیرا كه آنان زودتر از دیگران به سوى خیر گرایش پیدا مى كنند.(373)
رسول خدا فرمود: جوانان با من موافقت و پیران با من مخالفت كردند.(374)
4 - همسایگان ؛
بعد از اصلاح خود و بستگان، نوبت به اصلاح همسایگان مى رسد. رسول خدا صلى الله علیه و اله فرمود: چرا مردم همسایگان خود را آموزش نمى دهند؟ موعظه نمى كنند؟ امر به معروف و نهى از منكر نمى كنند؟ و چرا همسایگان حاضر نمى شوند آموزش ببینند؟
سپس پیامبر (ص) فرمود: من این همسایگان بى تفاوت را تحت تعقیب و عقوبت قرار خواهم داد.(375)
از آفات شهرهاى بزرگ، زندگى ماشینى و ایجاد مراكز عمومى، كمرنگ شدن و یا بى رنگ شدن نظام همسایه دارى است. غافل از آنكه اگر همسایگان به فكر یكدیگر باشند، صدها مشكل یكدیگر را حل مى كنند. اگر همسایه بى سواد روزى نیم ساعت نزد همسایه باسواد درس بخواند، از بودجه اى كه دولتها براى سوادآموزى مى گذارند، مى توان هزاران خانه براى بى مسكنها تهیه كرد.
آرى! اگر همسایگان در عزا و شادى و مسافرت با دلسوزى یار یكدیگر باشند، بسیارى از مشكلات حل مى شود. به یك مثال توجه فرمائید:
در یك محلّه، خانمى كه محل كارش بیمارستان یا مدرسه است، به خاطر كودكى كه دارد، باید مشكلاتى را تحمل كند. از جمله:
1 . بیدار كردن كودك خواب آلود در اول صبح.
2 . بغل كردن آن در سرما و گرما و نگرانیهاى برف و باران.
3 . تأخیرى كه در محل كار دارد.
4 . بودجه اى كه صرف هزینه مهد كودك مى كند.
در حالى كه همسایگى همین خانم ممكن است خانمهاى بزرگسال و بى بچه اى باشند كه حاضرند كودك همسایه را نگهدارى كنند، تا مادر بتواند با خیال راحت و سر وقت به بیمارستان برود. و مریضى را از مرگ نجات دهد؛ یا به مدرسه برود و بدون نگرانى درس بهترى دهد. همین بركات در سایر شغلها نیز هست. براى مثال، پزشكى كه هر هفته یك ساعت به مسجد محله مى آید تا مریضهاى كم درآمد محلّه را درمان كند. این پزشك با این حركت خود، به مسجد رونق مى دهد؛ روحیه مردمى خود را تقویت مى كند؛ به فقرا كمك مى كند، محبوبیت پیدا مى كند. در این صورت، اگر پزشك هم كارى داشت، مردم با جان و دل برایش انجام مى دهند و اگر سفرى داشت، خانه او را حفاظت مى كنند.
این روابط اگر براى خدا و با برنامه ریزى صحیح و با در نظر گرفتن مركزیت مسجد انجام شود، لذّت بخش است و كام همه را از شیرینى پر خواهد كرد.
آرى! با كمك روحانى شخص ناآشنایى به دین پیدا نخواهد شد. با امانت دادن كتاب، فشار خرید كتاب از دوش مردم برداشته خواهد شد. با در اختیار گذاشتن منازل بزرگ و وسائل لازم، اجاره تالار و ظروف براى امر خیر از دوش مردم برداشته خواهد شد. حیف كه ما به خاطر كنار گذاشتن بعضى از دستورات اسلام، میلیاردها پول و میلیونها ساعت عمر را تلف مى كنیم. وزیر بهدارى جمهورى اسلامى مى گفت: ما با تبلیغ صحیح و به حق در مورد شیر مادر و توجه دادن مادران شیرده به روایات و سفارشهاى اسلام نسبت به اهمیت شیر مادر، توانسته ایم صدها میلیون دلار در خرید شیر خشك از كشورهاى بیگانه صرفه جویى كنیم و در توسعه بیمارستانهاى مجهّز در نقاط محروم، گامهاى مهمى برداریم.