امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

طمع

گاهى به طمع مال، گرفتن جایزه و هدیه و عیدى، جذب مشترى، خوشایندى دیگران و امثال آن، در برابر منكرات سكوت مى كند.(173)

رفاه طلبى

بعضى خود را به بى خبرى مى زنند و رفاه طلب هستند. پیامبر فرمود : «شما به خاطر علاقه به زندگى مرفه و بى خبرى از مسؤولیتها امر به معروف و نهى از منكر نمى كنید.(174)

آثار شوم منكرات

اگر از اول جلو منكر گرفته نشود و مردم ساكت بمانند، پى در پى خطراتى را به دنبال خواهد داشت. به مراحل زیر توجه فرمائید :
گام اول - دیدن گناه و بى تفاوتى و نهى از منكر نكردن؛
گام دوم - عادى شدن گناه
گام سوم - رضایت به انجام گناه ؛
گام چهارم - كمك به انجام گناه؛
گام پنجم - ارتكاب گناه؛
گام ششم - اصرار در انجام گناه، معتاد شدن به آن و حتى لذت بردن از آن؛
گام هفتم - دعوت دیگران به انجام گناه؛
گام هشتم - سرمایه گذارى براى انجام و تبلیغ گناه؛
گام نهم - موضع گیرى در برابر كسانى كه اهل خلاف نیستند و طرد و تبعید آنان؛
گام دهم - سنگدل شدن و قساوت قلب پیدا كردن (نعوذ بالله).
آرى! اگر قرآن مى فرماید : «از گامهاى شیطان پیروى نكنید!»(175)
به خاطر آن است كه او انسان را گام به گام به فساد مى كشاند.(176) یكى از قاضیها مى گفت : «منافق قاتلى را گرفتیم كه هفده نفر را ترور كرده بود. از او پرسیدم كه در هنگام ترور ناراحت نمى شدى؟ گفت : اولین مؤمنى را كه شهید كردم، لرزیدم؛ ولى بعد برایم عادى شد.»
نهج البلاغه، نفوذ تدریجى و گام به گام شیطان را اینگونه توصیف مى فرماید :
- «فَباضَ» ؛ اول شیطان در روح آنان تخمگذارى مى كند.
- «وَ فَرَّخَ فى صُدُورهم» ؛ بعد جوجه باز مى كند.
- «و دَبَّ» ؛ بعد جوجه هاى شیطانى در روح انسان چهار دست و پا به حركت در مى آیند.
- «و دَرَجَ فى حُجُورهم» ؛ سپس در دامن انسانها به راه مى افتند.
- «فَنَظَر بِاَعیُنِهم» ؛ سپس شیطان نه چشم آنان مى نگرد و به جاى عین الله، عین الشیطان مى شوند.
- «و نَطَقَ بِاَلْسِنَتِهم» ؛ شیطان حرف خود را به زبان آنان مى زند.
- «فَرَكِبَ بهم الزَّلَل» ؛ شیطان به واسطه همین افراد، سبب لغزش دیگران را فراهم مى كند.(177)
آثار شوم
هر گناه وسیله اى براى گناه دیگر مى شود. اگر انسان مراقب در حركات و رفتار خود و دیگران نباشد و به خود و دیگران نهیب نزد، گاهى یك روحیه یا گناه سرچشمه انواع خلاف هاى دیگر مى شود.