امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

كار از كار گذشته

بعضى امر به معروف و نهى از منكر نمى كنند و مى گویند : «باید فكر اساسى كرد و كار از تذكر و موعظه و امر به معروف گذشته است. «این نیز یكى از حیله ها و وسوسه هاى شیطانى است. درست مانند كسى كه تشنه اى را مى بیند و مى تواند با كمى آب او را از مرگ نجات دهد، ولى مى گوید : باید فكر آبرسانى كلى و آب بهداشتى سراسرى باشیم.»
البته، فكر اساسى و تصمیم كلى حرف منطقى است، ولى این تفكر نباید بهانه ترك امر به معروف و نهى از منكر شود.

طمع

گاهى به طمع مال، گرفتن جایزه و هدیه و عیدى، جذب مشترى، خوشایندى دیگران و امثال آن، در برابر منكرات سكوت مى كند.(173)

رفاه طلبى

بعضى خود را به بى خبرى مى زنند و رفاه طلب هستند. پیامبر فرمود : «شما به خاطر علاقه به زندگى مرفه و بى خبرى از مسؤولیتها امر به معروف و نهى از منكر نمى كنید.(174)