امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

توقع نابجا

بعضى توقع دارند كه هرچه گفتند فوراً عمل شود. آنها به خاطر توقعى كه دارند، امر به معروف و نهى از منكر نمى كنند و مى گویند : «نگرانیم كه به گفته ما عمل نشود.» این گونه افراد توقع نابجایى دارند؛ زیرا مگر مردم همه سخنان انبیا و امامان معصوم را گوش دادند؟ ما باید مسائل را نسبى و درصدى بررسى كنیم و اگر به تمام اهداف نرسیدیم : به همان چند درصد قانع شویم. حضرت رسول اكرم (ص) به حضرت على (ع) فرمود : «به خدا سوگند كه اگر حتى یك نفر را خداوند توسط تو هدایت كند، براى تو از آنچه خورشید بر او مى تابد، بهتر است.»
در این حدیث، پیامبر عزیز به هدایت یك نفر نیز قانع است.
نمونه دیگر از توقع نابجا آن است كه مى خواهد همین امروز و همین الان در كمال رفاه و آسایش با حفظ همه شؤون و عزّت، آن هم با یك تذكر كار انجام شود و اگر به یكى از مسائل فوق ضربه اى وارد شود، مى گوید : «من وظیفه اى ندارم!

دیگران هستند

گروهى امر به معروف و نهى از منكر نمى كنند و مى گویند : «اگر لازم باشد، فلان شخصیت، یا مقام و یا فلان انجمن اسلامى و دیگران هستند.» غافل از آنكه امر به معروف همچون نماز، وظیفه همه است امكان دارد آن خلافى را كه شما مشاهده كردى، فلان مسؤول یا رئیس مشاهده نكند. یا ممكن است آن مسؤول فكر مى كند كه پشتوانه مردمى ندارد و اگر افرادى مثل شما فریاد بزنند، دیگران نیز قیام مى كنند و مى گویند : جانا كه سخن از دل ما مى گوئى!»
آرى! غفلت دیگران دلیلى براى توجیه غفلت ما نیست.

امروز بگویم فردا چه مى شود

بعضى امر به معروف و نهى از منكر نمى كنند و مى گویند : «بر فرض ما امروز جلو فساد را گرفتیم. باز فردا فساد خواهد كرد.» مثل آن است كه بگوییم : «اگر امروز منزل و حیاط آن جاروب كنیم، باز هفته دیگر كثیف خواهد شد.» تكرار گناه فردا، دلیل بر سكوت امروز ما نیست.