امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

مراحل امر به معروف و نهى از منكر

براى دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منكر، سه مرحله گفته اند كه آنها را خلاصه و فهرست وار بیان مى كنیم:
مرحله اول آن است كه انسان قلباً از اینكه معصیت خدا شود، ناراحت باشد و كار خلاف را در روح خود منكر بداند و از آن متنفر باشد. در این مرحله، احدى معاف نیست؛ یعنى حتى افراد ناتوان و لال و نابینا و بى پول باید قلباً از گناه متنفر باشند.
مرحله دوم آن است كه آمر به معروف با زبان به خلافكار هشدار دهد و به خوبیها سفارش كند.
در قرآن مى خوانیم: كیست بهتر از كسى كه به سوى خدا دعوت كند و كردار خودش نیكو باشد و بگوید كه من از مسلمانانم.(83)
مرحله سوم آن است كه اگر بیان اثر نكرد، با قدرت جلو خلاف گرفته شود.

اصل تاثیر

نكته مهمى كه باید در اینجا بیان شود، این است كه محور امر به معروف و نهى از منكر، تأثیر است؛ یعنى اصل این است كه خلافكار از چه طریقى از كردار خود دست برمى دارد؛ براى مثال:
اگر با اشاره اثر دارد، اشاره واجب مى شود.
اگر فریاد اثر دارد، فریاد واجب است.
اگر تهدید اثر دارد، تهدید واجب است.
اگر تذكرهاى مكرر اثر دارد، تكرار واجب است.
اگر نامه و طومار و تقاضاى دسته جمعى اثر دارد، این قبیل كارها واجب است.
اگر سخن ما اثر ندارد، ولى تذكر شخص دیگرى اثر دارد، باید آن شخص را وادار به گفتن كنیم.
محور كار در این واجب آن است كه خداوند معصیت نشود این كار مقدس منحصر و محدود به راه خاصى نیست؛ ولى :
اگر تذكر در زمان خاصى اثر دارد، باید هشدار ما در همان زمان باشد.
اگر تذكر در فضا و مكان خاصى اثر دارد - براى مثال در قالب تفریح، اردو و مهمانى آمادگى حرف شنوى بیشتر است - باید آن شرایط را فراهم كرد.
اگر تأثیر كلام و مبارزه با منكرات زمانى است كه حكومت و قدرت داشته باشیم،باید سراغ به دست گرفتن قدرت و تشكیل حكومت رفت.
آنچه اسلام از ما خواسته، محو باطل و احقاق حق و منع از منكرات و سفارش به معروف هاست؛ ولى در شیوه و راه انجام آن تعبدى نیست؛ یعنى انحصارى در اینكه: به چه نحو باشد؛ در چه زمان باشد؟ با چه وسیله باشد؟ از طرف چه كسى باشد؟ به چه شكل باشد؟ و ... نیست.
اسلام پاسخ همه اینها را به عقل واگذار كرده و محور و راهنماى عقل را بهترین، بیشترین و سریعترین تأثیر دانسته است.
دیدگاه آیت الله شهید صدر
ایشان آیات و روایات امر به معروف و نهى از منكر و شرایط آن را به شرح زیر بررسى فرموده است :
گاهى مراد ما از امر و نهى، تذكرات و موعظه فرد به فرد و درباره كارهاى شخصى یا جزئى است؛ نظیر كسى كه غیبت مى كند و شما او را از این منكر نهى مى كنید. در این امر و نهى، شرط احتمال اثر و نبود خطر جانى قابل قبول است.
اما گاهى مراد از امر به معروف و نهى از منكر جلوگیرى قاطع از بدعت ها، انحرافات فكرى و عملى و سیاسى جامعه، مفسدین فى الارض و احقاق حق و حذف باطل از جامعه و تغییر نظام رژیم فاسد است. در این موارد، شرط احساس امنیت در كار نیست و اگر جانها و مالها فدا شود تا قانون خدا عمل شود، ارزش دارد.(84)
بنابراین، گاهى باید مثل امام حسین (ع) براى امر به معروف، خود را فدا كرد تا مردم خط نبوى را از خط اموى باز شناسند.
آرى! براى حفظ ارزشها اگر حتى افراد نابود شوند؛ جایز است. حضرت على(ع) در نامه اى كه به عثمان بن حنیف نوشته است، او را به خاطر حضور در سفره اى كه اغنیا گرد آن حضور داشته اند، ولى خبرى از فقرا نبوده، بشدت مورد انتقاد قرار داده است؛ چنان كه قرنهاست آبروى عثمان به خاطر این نامه از بین رفته است؛ ولى حضرت على (ع) خط را حفظ كرد راه على راه زهد، نه راه رفاه و لذت و خوشگذرانى با اغنیا، و توجه به محرومین است. و حفظ ارزشها مهمتر از حفظ افراد است و فرد باید فداى مكتب شود؛ نه مكتب فداى فرد.
انجام امر به معروف و نهى از منكر، حتى اگر اثر نكرد.
بزرگان، شرط وجوب امر به معروف را احتمال تأثیر فرموده اند. یعنى اگر اثر نكرد، واجب نیست.
ما ضمن احترام به این اصل كلى، به چند نكته دیگر نیز توجه مى كنیم :
1 ) ممكن است فعلاً اثر نكند؛ ولى به خاطر اهمیت كار، باید بعضى اشخاص تا مرز شهادت پیش بروند و حرف حق را بزنند.
امام حسین (ع) فرمود: من براى احیاى امر به معروف و نهى از منكر به كربلا مى روم. در آن وقت، امام شهید شد و یزید و لشكرش؛ تحت تأثیر قرار نگرفتند؛ ولى در فطرت عمومى مردم و تاریخ، ناحق بودن بنى امیه و عصمت و مظلومیت اهل بیت پیامبر اكرم (ص) نقش بست.
در قرآن هم به جملاتى برخورد مى كنیم كه نشان مى دهند گاهى باید براى عدالت و معروف شهید شد.
وَ یَقْتُلُونَ النَّبیّین
وَ یَقْتُلُونَ اْلاَنْبیاء
وَ یَقْتُلُونَ الَّذینَ یَأمُروُونَ بِالْقِسْط
به هر حال، گرچه براى عموم مردم شرط وجوب، تأثیر امر به معروف است؛ اما براى انبیا و اولیا و علما گاهى فریاد زدن لازم است و آنها باید تا مرز شهادت پیش روند تا خط توسط طاغوت ها و از طریق بدعت ها و انحرافات محو نشود.
2 ) فضاسازى یك ارزش است؛ براى مثال، هر كسى كه به تنهایى مشغول نماز مى شود، مستحب است كه اذان بگوید و در اذان، فریاد «حى على الصلوة» سردهد. در اینجا مى بینیم كه گفتن و فریاد این جمله یك ارزش است؛ هر چند كه شنونده اى وجود نداشته باشد تا براى برپایى نماز بشتابد. حفظ قانون و جلوگیرى از محو آن، یك ارزش است.
لذا اسلام به زنانى كه در هر ماه چند روزى نماز برایشان واجب نیست، دستور مى دهد كه در هنگام نماز، رو به قبله بنشینند و ذكر خدا بگویند تا رسم نماز خوانى آنان حفظ شود.
اسلام به زائران خانه خدا كه براى اولین بار به حج مى روند، فرموده است: در روز عید قربان، سرخود را بتراشید.
سپس به كسانى كه سرشان مو ندارد، سفارش مى كند: تیغى روى سر خود بكشید تا فرم قانونى آن مراعات شود.(85)
حتى اگر در چهارراه و یا خیابان ماشینى نباشد، لازم است در هنگام چراغ قرمز بایستیم تا به قانون عمل كرده باشیم.
این نمونه ها به ما مى گویند كه اگر همه سكوت كنند و بگویند: امر به معروف اثرى ندارد، كم كم معروف در جامعه كمرنگ و گناهكار هر روز جسورتر و مسلمانان بیشتر عقب نشینى مى كنند. در این موارد به هر نحو باید امر و نهى در كار باشد؛ گرچه اثر نكند.
3 ) ممكن است امر و نهى در افراد اثر نكند؛ ولى با نهى از منكر لذت گناه را از كام گناهكار مى گیریم و نمى گذاریم كه او لااقل با خیال راحت گناه كند. این ایجاد دلهره با نهى از منكر، عرصه را بر گناهكار تنگ مى كند و این خود یك ارزش است. اسلام به ما سفارش كرده است كه به گناهكار با قیافه هاى گرفته و عبوس نگاه كنید تا او خود را نزد شما منفور ببیند. بنابراین، ممكن است دست از خلاف برندارد، امّا كام گناهكار را تلخ كردن لازم است.
4 ) نهى از منكر نشانه آزادى است؛ و اگر بخاطر تأثیر نكردن آن نهى، همه ساكت شویم، با دست خودمان جامعه را به محیط خفقان، وحشت و مرگ آفرین تبدیل كرده ایم. بنابراین، براى حفظ و دفاع از آزادى باید فریاد زد؛ گرچه در آن زمان كسى گوش ندهد.
5 ) نهى از منكر و امر به معروف؛ گامى به سوى خودسازى است؛ زیرا: تلقین به خود است؛ اعلام موجودیت است؛ نشانه بیدارى، شناخت و تعهد است. آرى گفتن، حداقل این آثار را در خود انسان دارد؛ گرچه گناهكار در آن زمان عكس العملى از خود نشان ندهد.
6 ) با آنكه ممكن است سخن امروز من در شنونده اثر نكند؛ ولى پاداش اخروى من همچنان ثابت است. یكى از بركات ایمان به خدا و معاد همین است كه هرگز انسان خود را بازنده نمى پندارد.
اگر براى رضاى خداوند به سوى مسجد رفتید، پاداش جماعت خواهید داشت؛ هر چند كه مسجد بسته باشد. انسان مخلص با خدا معامله مى كند و گفتن براى خدا پاداش فراوانى دارد؛ خواه طرف گوش دهد و یا ندهد. قرآن، بهترین مردم را كسى مى داند كه به حق دعوت كند.(86) گرچه همیشه این دعوت ها مؤثر نباشند. آرى! اگر شاگرد درس استاد را فرا نگرفت، حقوق معلم لطمه اى نمى بیند.
7 ) اثر فورى لازم نیست؛ گاهى امر به معروف و نهى از منكر شما اثر فورى ندارد؛ ولى مطمئن باشید كه در آینده اثر دارد؛ زیرا گاهى حالات انسان طورى است كه حال حق شنوى ندارد، ولى تذكر شما در زمان دیگر كار خودش را روى فكر او خواهد كرد.
8 ) تمرین جرأت؛ امر و نهى كردن، حفظ روحیه جرأت است. اگر به دلیل آنكه اثر ندارد، امر و نهى نكنید، كم كم جرأت فریاد زدن و گفتن در شما كم مى شود.
9 ) تسكین وجدان؛ فریاد بر سر گناهكار، سبب آرامش وجدان ایمانى خود انسان مى شود. كسى كه فریاد مى زند، هرگز در وجدان، خود را محكوم به ترس و سكوت و سازش و بى تفاوتى نمى كند.
10 ) راه قرآن و انبیا است؛ راستى، كه از انبیا بهتر نیستیم. آن بزرگواران معصوم بارها با استدلال و معجزه و بهترین اخلاق نهى از منكر مى كردند؛ ولى اكثر مردم گوش نمى دادند. به قول قرآن كریم :
وَ اِذا ذُكِّرُوا لایَذكُرون ؛ هرگاه تذكرى به آنان داده مى شد، متذكر نمى شدند.
اتَیْناهُ ایاتِنا كُلّها فَاَبى ؛ ما همه معجزات خود را به فرعون نشان دادیم، ولى زیر بار نرفت.
وَ اِن یَّرَوْا كُلّ ایَةٍ یُعْرَضُوا وَ یَقُولُوا سِحْر ؛ اگر هر معجزه اى ببینند، اعراض مى كنند. و مى گویند سحر است.
11 ) عذر براى ما و اتمام حجت بر گناهكار؛ امر به معروف و نهى از منكر اتمام حجت بر گناهكار است تا نگوید: كسى به من تذكر نداد. و عذرى است براى مؤمن تا به او گفته نشود: چرا فریاد نزدى. قرآن مى فرماید : گفتن، یا سبب تذكر است و یا وسیله عذر (عذراً او نذراً) احتمال اثر شرط وجوب است؛ یعنى اگر احتمال اثر نمى دهى، واجب نیست؛ نه آنكه ممنوع است. تا آنجا كه خداوند منع نكرده است مى توان پیش رفت؛ ولى اگر كار به جایى رسید كه دیگر از طرف خداوند فرمان توقف آمد، تكلیف عوض مى شود؛ نظیر آیاتى كه مى فرماید:
- از آنان اعراض كن كه فایده اى ندارد.(87)
- نداى تو به گوش افراد كر نمى رسد.(88)
- گروهى مثل مرده هاى قبورند كه تو نمى توانى حرفى به آنان بشنوانى.(89)
- آنان را رها كن.(90)

ایمان به خدا

بهترین اهرم و وسیله امر به معروف و نهى از منكر، عقیده به مبدأ و معاد است. لذا كسى كه مى خواهد به طور ریشه اى مردم را به معروف وادار نماید و از منكرات باز دارد، باید روى عقائد مردم كار كند. براى مثال، به كسى كه وارد منزلى مى شود، زمانى مى توان گفت: این كار را بكن و این كار را نكن! كه عقیده داشته باشد: منزل صاحبى دارد. حسابى در كار است. از حركات او در منزل فیلمبردارى مى شود و ...
با این عقیده مى توان به او خط صحیح را ارائه كرد؛ ولى اگر او گفت: این خانه بى صاحب و بى حساب است و من آزاد هستم. حسابرسى و كنترل و فیلمبردارى هم در كار نیست. ما دیگر نمى توانیم او را كنترل كنیم؛ چون فكر مى كند كه هر چه نچاپد، از كیسه اش رفته است و هر چه عیاشى نكند، باخته است. پس، در خانه بى صاحب و حساب، آخرین ریخت و پاش را خواهد كرد.
آرى، اگر انسان معتقد شد: این جهان كه خانه بزرگى است، صاحبى همچون خداوند و حسابى همچون قیامت دارد؛ تمام كارهاى او ثبت و كنترل مى شود؛ حتى بر افكار و نیّات او ناظرى نظارت مى كند؛ همین ایمان و بینش، او را در جهان تبدیل به یك انسان وارسته و متقى مى سازد. برعكس انسانهاى بى اعتنا كه همچون چاه بى آب هستند كه هرگز با دو سطل آب ریختن در آن چاه، آبى در آنها جمع نمى شود. قوانین و تبصره ها و جریمه ها براى افراد بى ایمان همچون ریختن سطل آب در چاه خشك است. بنابراین مهمترین و اصلى ترین اهرم براى دعوت به خیر و نهى از گناه، ایمان به مبدأ و معاد است. ایمان در درون انسان، همچون جوشش آب در درون چاه است كه خود به خود انسان را از مفاسد باز مى دارد.
ایمان به خدا كافى نیست، یاد خدا نیز لازم است.
بعضى افراد ایمان دارند و حتى مى توانند ساعت ها در اثبات خدا و معاد سخنرانى كنند؛ یا مقاله اى بنویسند؛ ولى فراموشكارند؛ لذا هم ایمان لازم است و هم توجه.
خداوند در قرآن درباره بعضى مى فرماید: ایمان ندارند.(91) و درباره گروه دیگرى مى فرماید : خدا را فراموش مى كنند(92). و یا: قیامت را به فراموشى مى سپارند(93).
دلیل و راز و رمز نماز آن است كه انسان مؤمن با یاد خدا هم باشد(94).
در مواردى كه حوادث تلخ و شیرین یا فشار به انسان رو مى آورد، سفارش قرآن آن است كه انسان زیاد یاد خدا كند(95). ایمان به خدا اگر همراه با یاد او نباشد، كارایى زیادى نخواهد داشت. یاد خدا باید در سراسر زندگى با ما باشد؛ غذایى كه مى خوریم باید گوشت حیوان ذبح شده با نام خدا باشد؛ آمیزش جنسى با همسر با بِسْمِ اللَّه باشد؛ سوارشدن به مركب، پوشیدن لباس و یا هر كار مادى یا معنوى مثل خواندن یك سطر شعر و یا نامه، همگى باید با نام خدا باشد.
كسى كه: خدا را ناظر(96) و پروردگار را در كمین خود(97) و فرشتگانِ او را مأمور ثبت و ضبط كار خود بداند(98)؛ ایمان داشته باشد كه نه تنها كارهاى او حساب و كتاب دارد، بلكه آثار و عكس العمل كارهاى او نیز محاسبه و پاى او نوشته مى شود(99)؛ قبول داشته باشد كه خداوند لحظه اى از آفریده خود غافل نیست(100)؛ هر ریز و درشتى مو به مو ثبت مى شود(101)؛ در روز قیامت خداوند پرونده همه اعمال انسان را جلو روى او خواهد گذاشت(102)؛ او باید پاسخگوى همه كارها، بلكه افكار و نیّات خود باشد(103)؛ و ... چنین فردى دست به اعمال گناه نمى زند و چنین ایمان و یادى، انسان را از انجام گناه باز مى دارد. كسانى كه مى خواهند امر به معروف و نهى از منكر كنند، قبل از هر چیز باید ایمان، یاد خدا و معاد را در دل مردم زنده كنند. لذا قرآن به كم فروشان مى فرماید: آیا آنان نمى دانند كه در روز بزرگ قیامت زنده خواهند شد و باید پاسخ كم فروشى خود را بدهند؟(104)