رابطه علم و دین

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: علی مصباح

2.2.3. اعتقاد به امر قدسی

طبق اصطلاحی دیگر، اعتقاد به امر قدسی، دین نامیده می­شود، یعنی پذیرفتن یک سلسله امور به عنوان مقدس که نباید درباره آنها تشکیک یا چون و چرا کرد. بعضی از غربی‌ها دین را همین گونه تعریف کرده­اند. آنها خواسته‌اند معنایی را از دین ارائه دهند که شامل همه ادیان ـ از جمله بت‌پرستی، توحید، ثنویت، تثلیث،
﴿ صفحه 83 ﴾
انکار خدا، و ...ـ بشود و از این رو دین را به «اعتقاد به یک امر قدسی» تعریف کرده‌اند. به عنوان نمونه، پیتر برگر از آن این‌چنین تعبیر می‌كند: «تعریف ماهوی دین در قالب مفروض گرفتن یك جهان مقدس [ممكن می‌شود . . .] البته فصل ممیز در این تعریف همان مقوله‌ی مقدس است كه [. . .] اساساً به همان معنایی به كار رفته كه از زمان رادولف اُتو(43)در دین‌شناسی مطرح است.»(44)این اصطلاح با معنای لغوی دین سازگار است که حاکی از آیینی است که عده‌ای آن­را محترم می‌شمارند و به آن عمل می‌کنند.

2.2.4. اعتقاد به ماوراء طبیعت و برقراری نوعی ارتباط با آن

اصطلاح سوم برای واژة دین، اعتقاد به ماورای طبیعت و برقرار کردن نوعی رابطه با آن است. بنا بر این کاربرد، هر نوع اعتقاد به این که غیر از عالم طبیعت، جهان و موجودات دیگری وجود دارد (خواه خدای واحد باشد، یا الهه‌های متعدد، یا جنّیان، یا ارواح خبیثه و طیبه، یا اموری دیگر)، و باور به این‌که فی‌الجمله می­توان با آن(ها) ارتباط برقرار کرد، دین نامیده می‌شود. در این اصطلاح، عنصر «متعالی» از ذاتیات مفهوم دین به ‌شمار آمده است، و دین به
﴿ صفحه 84 ﴾
مثابة «راهی برای درك و برقرار كردن ارتباط با موجود متعالی»(45)معرفی شده است.
آنچه میان سه معنای ذکرشده مشترک است این نکته است که دین در همة این اصطلاحات در اعتقاد و رابطه‌ای درون‌ذهنی(46)، و شخصی خلاصه می‌شود و از مسائل فردی فراتر نمی‌رود. حتی اگر در این رویکردها از آداب و رسوم دینی مانند حضور در کلیسا یا برگزاری جشن‌های مقدس بحث به میان می‌آید،‌ به آنها به مثابة مسائل جنبی و فرعی نگاه می‌شود که برای تقویت اعتقاد یا رابطة فردی با موجود مقدس یا ماورائی به‌کار می‌آید، وگرنه در این تعاریف، دین اصالتا به جامعه و مسائل زندگی مردم، ارتباطی ندارد. چنین گرایش‌هایی که رویکردهایی سکولار به دین است، سعی می‌کنند دین را در محدوده‌ای‌ خاص محصور کنند و دین را فقط رابطه انسان با خدا (به عنوان امر قدسی یا ماورائی) بدانند، که آن هم بیشتر ذوقی و سلیقه‌ای است و از واقعیتی حکایت نمی‌کند. از این رو، آن طور که در غرب شایع است، یک شخص می­تواند به‌راحتی دینش را عوض کند. پذیرفتن و نپذیرفتن چنین دینی هم مشکل نیست چرا که اختلاف آنها شبیه اختلاف سلیقه‌ها در انتخاب رنگ‌هاست.
﴿ صفحه 85 ﴾

2.2.5. مجموعة باورها و ارزش‌های رفتاری مناسب

شاید شایع‌ترین و پرکاربردترین مفهوم دین در محاورات عرفی این است که آن را مجموعه‌ای از عقاید راجع به هستی (ازجمله انسان) و مبدأ پیدایش آن، و رفتارهای ناشی از (یا متناسب با) این اعتقادات می‌دانند. اگر بخواهیم طبق اصطلاحی که در قرن بیستم کم‌یابیش شایع بود سخن بگوییم، می‌توان گفت: دین مجموعه‌ای متشکل از جهان‌بینی(47)و ایدئولوژی(48)است. در این معنا، علاوه بر مسائل نظری و اعتقادی، بُعد عملی نیز اضافه شده است،‌ به‌گونه‌ای که صرف مجموعه‌ای از اعتقادات دین نامیده نمی‌شود، بلکه اعتقاداتی که به عمل منتهی شوند به مثابة «دین» تلقی می‌شوند.(49)
این معنا از دین به اصطلاح رایج آن که دین را شامل سه بخش اعتقادات، اخلاق، و احکام می‌داند بسیار نزدیک است. در این اصطلاح، «دین» یعنی مسائلی که به باورها، ارزش‌ها، و رفتارها مربوط می‌شوند، و چنین سؤالاتی به هر صورتی که پاسخ داده شوند یک دین را تشکیل می‌دهند. مسألة وجود خدا، یا این سؤال که «آیا خدا وجود دارد؟» بخشی از دین است، خواه پاسخ به آن مثبت باشد یا منفی. حتی تردید در وجود و عدم خدا نیز خود یک نوع
﴿ صفحه 86 ﴾
پاسخ به حساب می‌آید، زیرا آنچه در این تعریف، ملاک‌ دین‌بودن فرض شده است، صرف پرداختن به این مسأله است، و نه نوع پاسخ به آن. انکار خدا و الحاد مطلق هم از آن جهت که پاسخ به سؤالی دربارة هستی است، دین تلقی می‌شود. بنابراین دیگر «بی‌دبن» وجود نخواهد داشت. در این صورت، مجموعة مسائل مربوط را می‌توان «علم دینی» نامید و علم دینی را نیز به دو قسم الهی و الحادی تقسیم نمود.
در این اصطلاح، حقانیت یک دین و درستی باورها، اهداف، ارزش‌ها، و دستورالعمل‌های آن دخالتی در «دین»‌ بودن آن ندارد. به عبارت دیگر، دین در این معنا تنها به چارچوب و صورتی گفته می‌شود که چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد،‌ اما محتوای آن در تعریف دخالت داده نشده است. وقتی سخن از ادیان مختلف (از جمله دین بودیسم، هندوئیسم، و انواع بت‌پرستی‌ها) به میان می‌آید، و همة این‌ها مصادیق «دین» تلقی می‌شوند، چنین اصطلاحی مد نظر است. کثرت استعمال واژة دین در این معنا به قدری است که به صورت معنای ارتکازی آن درآمده و اولین معنایی است که از آن فهمیده می‌شود. دین به این معنا در قرآن کریم هم به کار رفته است، چنان‌که در سوره کافرون خطاب به مشرکان و بت‌پرستان می‌فرماید: «لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِیَ دِینِ»(50)؛ یعنی: شما دین خودتان را داشته باشید و من هم دین خود را؛ پس بت‌پرستی هم یک دین
﴿ صفحه 87 ﴾
است. حتی در جایی که می‌فرماید: «وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ»(51)، سایر مکاتب فکری و رفتاری را «دین» به حساب آورده است ولی آنها را باطل و موجب خسران و زیان‌کاری در آخرت می‌داند. روشن است که بر اساس این اصطلاح، دین به دو قسم حق و باطل، و الهی و الحادی تقسیم می‌شود، ولی باطل بودن و الحادی بودن برخی ادیان موجب نمی‌شود که از «دین» بودن خارج شوند.
تعریفی که امیل دورکیم از دین ارائه می‌کند به این اصطلاح بسیار نزدیک است، آنجا که می‌گوید:
دین عبارت است از نظام یک‌پارچه‌ای از باورها و اعمال مربوط به امور مقدس،‌ و به دیگر سخن، اموری مجزا و ممنوع؛ باورها و مناسکی که همه کسانی که به آنها وفادارند را در اجتماع اخلاقی واحدی به نام کلیسا(52)متحد می‌کند.(53)
به نظر می‌رسد علامه طباطبایی نیز همین ویژگی را برای معنای عام دین کافی می‌داند، آنجا که می‌نویسد:
﴿ صفحه 88 ﴾
فالدین سنة عملیة مبنیة على الاعتقاد فی أمر الكون و الإنسان بما أنه جزء من أجزائه، و لیس هذا الاعتقاد هو العلم النظری المتعلق بالكون و الإنسان فإن العلم النظری لا یستتبع بنفسه عملا و إن توقف علیه العمل بل هو العلم بوجوب الجری على ما یقتضیه هذا النظر. و إن شئت فقل: الحكم بوجوب اتباع المعلوم النظری و الالتزام به و هو العلم العملی؛ كقولنا: یجب أن یعبد الإنسان الإله تعالى و یراعی فی أعماله ما یسعد به فی الدنیا و الآخرة معا. و معلوم أن الدعوة الدینیة متعلقة بالدین الذی هو السنة العملیة المبنیة على الاعتقاد...(54)
دین، نظام عملی مبتنی بر اعتقاد (در امور مربوط به هستی و انسان، به عنوان جزئی از اجزاء هستی) است،‌ و مقصود از اعتقاد، در این مورد، تنها علم نظری دربارة هستی و انسان نیست، زیرا علم نظری (حتی اگر پایة عمل هم باشد) به تنهایی مستلزم عمل نیست؛ بلكه مقصود از علم در اینجا، علم به وجوب رفتار بر طبق مقتضای این علم است. و به تعبیر دیگر، [دین عبارت است از] حکم به وجوب پیروی از معلوم نظری و التزام عملی به آن، که
﴿ صفحه 89 ﴾
نوعی علم عملی است؛‌ مانند این‌که می‌گوییم: انسان باید خداوند متعال را عبادت کند و در اعمال خویش مسائلی را رعایت کند که در دنیا و آخرت (باهم) سعادتمند شود. و روشن است که دعوت دینی به دینی تعلق می‌گیرد که عبارت است از نظامی عملی که بر اعتقاد استوار است.