فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

قهر با ظالم

در طول 14 سالى كه حضرت امام در نجف بودند، هر شب به حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مى رفتند. یك شب امام به حرم نرفتند، بعداً معلوم شد كه در آن شب سفیر ایران یعنى نماینده شاه به حرم آمده و فیلمبردارى مى شده است.

احترام به اموال عمومى

شهید حاج آقا مصطفى خمینى مى فرمود: در خدمت حضرت امام در شهر همدان قدم مى زدیم، به پاركى رسیدیم كه چمن بود. حضرت امام مسافت بسیار طولانى را طى كرد تا پایش را روى چمن نگذارد و فرمود: ما رژیم طاغوت را قبول نداریم، ولى این چمن ها با پول مردم درست شده و من پا روى آن نمى گذارم.

عزّت نفس

زمانى كه حضرت امام در نجف بودند، در جلسه اى كه همه علما بودند، نماینده صدام وارد شد، البته در آن زمان كسى نمى دانست كه صدام چه جرثومه اى است. عدّه اى جلو پاى نماینده صدام بلند شدند، امّا امام بلند نشد!!