فهرست کتاب


جامی از زلال کوثر

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

تسبیحات حضرت زهرا، افضل تعقیبات نماز

1. و از جمله تعقیبات شریفه، تسبیحات صدّیقه طاهره(علیها السلام)است كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به آن معظّمه تعلیم فرمود. و آن، افضل تعقیبات است. در حدیث است كه اگر چیزى افضل از آن می‌بود، رسول خدا(صلى الله علیه وآله) آن را به فاطمه(علیها السلام) اعطا می‌فرمود.(329)

شیعیان، فرزندان معنوى فاطمه(علیها السلام)

1. قلم و بیان من عاجز است كه... از حماسه‌ها، رشادت‌ها، خیرات و بركات فرزندان معنوى كوثر، حضرت فاطمه(علیها السلام)، سخن بگوید كه همه این‌ها از هنر اسلام و اهل بیت و از بركات پیروى امام عاشورا سرچشمه گرفته است.(330)

حُجره فاطمه، پرورشگاه زبدگان اولاد آدم

1. زنى كه در حجرهاى كوچك و خانه‌اى محقّر، انسان‌هایى را تربیت كرد كه نورشان از بسیط خاك تا آن سوى افلاك و از عالم ملك تا آن سوى ملكوت اعلى می‌درخشد.
﴿ صفحه 216 ﴾
صلوات و سلام خداوند بر این حجره محقّر كه جلوه‌گاه نور عظمت الهى و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است.(331)
2. یك كوخ چهارـ پنج نفرى در صدر اسلام داشته‌ایم و آن، كوخ فاطمه زهرا(علیها السلام) است. بركات این كوخ چند نفرى آن قدر زیاد است كه عالم را از نورانیت پر كرده است. كوخ‌نشینانِ این كوخ محقّر، در مراتب معنوى آن قدر بالا بودند كه دست ملکوتی‌ها هم به آن‌ها نمی‌رسد. جنبه‌هاى تربیتى این كوخ، آن قدر والا بوده است كه همه بركات در بلاد مسلمین، خصوصاً در مثل بلاد ما، همه از بركات آن‌هاست.(332)
3. این افرادى كه در خانه كوچك فاطمه(علیها السلام) تربیت شدند به حسب عدد چهارـ پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق‌تعالى را تجلى دادند. خدمت‌هایى كرده‌اند كه ما و شما و همه بشر را به اعجاب در آورده است.(333)
4. ناگهان شخصیتى عظیم كه از عصاره وحى الهى تغذیه و در خاندان سید رُسُل، محمد مصطفى، و سید اولیا، على مرتضى، تربیت یافته و در دامن صدیقه طاهره بزرگ شده بود، قیام كرد و با فداكارى بى‌نظیر و نهضت الهى خود، واقعه بزرگى به وجود آورد كه كاخ ستمكاران را فروریخت و مكتب اسلام را نجات بخشید.(334)