فهرست کتاب


جامی از زلال کوثر

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

سیماى زهرا در بیان ذرّیه زهرا

اوصاف زیباى زهرا، فضایل بیرون از شُمار زهرا و كمالات روحفزاى زهرا را از هر زبان كه بشنوى نامكرر است. فضایل بى‌كرانه او همواره و از هر زبانى شنیدنى است و از بیان نورانى سلاله پاك او، شنیدنی‌تر. انعكاس جمال دلآراى او از هر آینه‌اى دیدنى است و از اندیشه صاف مردى از ذریه او، دیدنی‌تر؛ رادمردى كه چنان در خُلق و خوى فاطمى ذوب شده بود كه خود، آیینه‌دار جمال الهى زهرا و فرزندان پاك‌نهاد او گشته بود. آنچه
﴿ صفحه 207 ﴾
در پیش روى شما دوستداران آن حضرت، قرار یافته است، مجموعه فرموده‌هاى جان‌فزا و حكمت‌افزاى آن ذریه زهراست كه با نظمى نُوین، در راستاى اهداف فصل اول این كتاب، سامان یافته است.
امیدمان بر آن است كه این عرض ارادت كوچك، نگاه رحمت و عنایت آن جناب را به دنبال داشته، دست نوازش مادرانه‌اش را روزى ما و مُراد به رضوان پركشیدهمان نماید. ان شاءَ اللّه .

ناتوانى افهام از درك منزلت و رتبت زهرا(علیها السلام)

1. ... زنى كه هر كسى با هر بینشى، درباره او گفتارى دارد و با این حال كسى از عهده ستایش او برنیامده است؛ چرا كه احادیثى كه از خاندان وحى رسیده، به اندازه فهم مستمعان بوده‌است، دریا را در كوزه‌اى نتوان گنجاند، و دیگران هر چه گفته‌اند، به مقدار فهم خودشان بوده است؛ نه به اندازه مرتبت او. پس بهتر آن كه از این وادى شگفت، درگذریم و به فضایل زن، روآوریم كه... .(304)
2. ...او حركت معنوى خود را با قدرت الهى، با دست غیبى و با تربیت رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) شروع و تمامى مراحل معنوى را طى كرده است تا به مرتبه‌اى رسیده كه دست همه از او كوتاه گشته است... .(305)
3. ...من، راجع به حضرت صدّیقه(علیها السلام) خودم را قاصر مى‌دانم كه ذكرى بكنم... .(306)

افتخار عالمى به زهرا(علیها السلام)

1. فردا روز زن است؛ روز زنى است كه عالم به او افتخار دارد.(307)
2. ...زنى كه افتخار خاندان وحى و چون خورشیدى بر تارك اسلام عزیز می‌درخشد.(308)
﴿ صفحه 208 ﴾