فهرست کتاب


جامی از زلال کوثر

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

جرعه‌‌اى از زلال بی‌مثال كوثر

راه باز است ز كوى تو به سرچشمه فیض *** چون تویى كوثر وهم منبع فیض عالم.
آقا بزرگ قمى
عباراتى كه در فهرست ذیل به پیشگاه همه محبان و ارادتمندان آستان حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) تقدیم می‌شود، تعابیرى است كه از مجموعه گفته‌ها، نوشته‌ها و پیام‌هاى حضرت امام(رحمه الله)، اخذ شده است. در تنظیم این مجموعه، تا جایى كه امكان داشته، از عین تعابیر حضرت امام، بدون هیچ تغییرى، استفاده شده است و در شمار اندكى از این تعابیر، منظور كلام در قالبى مصدرى بیان شده است.
امید است كه از این رهگذر، ثوابى بى‌نهایت و عنایاتى ویژه از جانب صدّیقه طاهره(علیها السلام) به روح پیر و مُراد سفرکرده‌مان، عاید و واصل گردد و جرعه‌اى روح‌فزا نیز از زلال بى‌همانند كوثر، روزى ارواح تشنه و نیازمند ما شود. ا‌ن‌شاء اللّه.
﴿ صفحه 205 ﴾

فهرست تعابیر زیبا و روح‌‌فزاى حضرت امام، درباره شخصیت حضرت زهرا(علیها السلام)

وقف‌كننده وجود خویش براى اسلام.…22/1/1358
انسانى به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت انسان.…26/2/58
زنى روحانى، زنى ملكوتى، تمام حقیقت زن.…26/2/58
موجودى ملكوتى به صورت انسان، موجودى الهى و جبروتى به صورت یك زن.…26/2/58
داراى تمام هویت‌هاى كمالى متصوّر براى انسان.…26/2/58
واجد تمام خصوصیات انبیا.…26/2/58
جلوه‌گر تمام حیثیت و تمام شخصیت زن.…26/2/58
مجتمع معنویات و جلوه‌هاى ملكوتى، الهى، جبروتى، ملكوتى و ناسوتى.… 26/2/58
تربیت‌یافته دست غیبى و قدرت الهى.…26/2/58
تربیت یافته رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)… 26/2/58
دست همگان از رتبه او كوتاه.…26/2/58
افتخار عالم وجود.…26/2/58
الگوى همگان.… 8/3/58
افتخار خاندان وحى.…15/2/59
چون خورشیدى درخشنده بر تارك اسلام عزیز.… 15/2/59
فضایلش، همطراز فضایل بى‌نهایت پیامبر اكرم و خاندان عصمت و طهارت.…15/2/59
كوتاهى افهام از درك مرتبت او.…15/2/59
نمونه انسان.…27/2/59
جلوه‌نُماى هویت انسانى.…27/2/59
عنصرى تابناك.…25/1/61
زیربناى فضیلت‌هاى انسانى و ارزش‌هاى والاى خلیفةاللّه در جهان.…25/1/61
از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود.…25/1/61
﴿ صفحه 206 ﴾
درخشش نور تربیت‌یافتگانش از بسیط خاك تا آن سوى افلاك و از عالم ملك تا آن سوى ملكوت اعلى.25/1/61
حجره محقّرش، جلوه‌گاه نور عظمت الهى و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم.…25/1/61
اسوه تهذیب اخلاق.…21/12/63
مقتدا و الگوى همگان.…21/12/63
مولود اعظم.…11/12/64
كمال افتخار زنان.… 11/12/64
محضرش، فرودگاه و عروجگاه 75 روزه جبراییل.…11/12/64
كاتب وحى او، امیرمؤمنان على(علیه السلام).…11/12/64
تناسب كامل روحى او با روح اعظم.…11/12/64
الگوى مجاهدت، مخاطبت، زهد، تقوا و عفاف.…11/12/64
توهین‌كننده به او، محكوم به اعدام.…9/11/67
صحیفه او، افتخار شیعیان.… 15/3/68
واجد تمام مقامات معنوى ائمّه اطهار(علیهم السلام)… ولایت فقیه: ص 43.
حقیقت و باطن لیلةالقدر.…آداب الصلوة: ص 329 و 330.
تسبیحات او، افضل تعقیبات نماز…آداب الصلوة: ص 337.

سیماى زهرا در بیان ذرّیه زهرا

اوصاف زیباى زهرا، فضایل بیرون از شُمار زهرا و كمالات روحفزاى زهرا را از هر زبان كه بشنوى نامكرر است. فضایل بى‌كرانه او همواره و از هر زبانى شنیدنى است و از بیان نورانى سلاله پاك او، شنیدنی‌تر. انعكاس جمال دلآراى او از هر آینه‌اى دیدنى است و از اندیشه صاف مردى از ذریه او، دیدنی‌تر؛ رادمردى كه چنان در خُلق و خوى فاطمى ذوب شده بود كه خود، آیینه‌دار جمال الهى زهرا و فرزندان پاك‌نهاد او گشته بود. آنچه
﴿ صفحه 207 ﴾
در پیش روى شما دوستداران آن حضرت، قرار یافته است، مجموعه فرموده‌هاى جان‌فزا و حكمت‌افزاى آن ذریه زهراست كه با نظمى نُوین، در راستاى اهداف فصل اول این كتاب، سامان یافته است.
امیدمان بر آن است كه این عرض ارادت كوچك، نگاه رحمت و عنایت آن جناب را به دنبال داشته، دست نوازش مادرانه‌اش را روزى ما و مُراد به رضوان پركشیدهمان نماید. ان شاءَ اللّه .