فهرست کتاب


جامی از زلال کوثر

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

پیوست

انوار جمال یار

با جمالش چون كه نتوان عشق باخت *** از كمال لطف خود آیینه ساخت.
عطار نیشابورى
عظمت و منزلت حضرت زهرا(علیها السلام)، تا به حال، موضوع بسیارى از گفته‌ها و نوشته‌ها قرار گرفته است؛ اما در میان تمامى بیان‌هاى گفتارى و نوشتارى در این عرصه، كمتر بیانى است كه به پایه سخنان والا و پر ارج ذرّیه زهرا(علیها السلام) امام خمینى(رحمه الله) برسد. حتى می‌توان گفت كه در میان تمام سخنان ژرف و فرموده‌هاى حكمت‌آموز حضرت امام(رحمه الله) نیز كمتر سخنى است كه به ژرفناى بیان ایشان درباره صدّیقه طاهره(علیها السلام) نزدیك شده باشد.
آن عارف مهربان جماران، به هنگامه سخن گفتن از مقام والاى فاطمه زهرا(علیها السلام)، آن‌چنان در آسمان معرفت آن حضرت، اوج می‌گرفتند كه كمتر كسى را یاراى آن بود كه حتى به گرد پاى او برسد و این، در حالى بود كه آن‌جناب، همواره معترف بودند كه اندیشه و زبان بشرى از فهم و بیان حتى گوش‌هاى از مقام رفیع معنوى آن حضرت، قاصر و عاجز است:
صورت شاهد ازل، معنى حُسن لمیزل *** وهم، چگونه وصفِ آیینه حقنما كند.
غروى اصفهانى
از آن‌جا كه استاد فرزانه ما، حضرت آیت‌اللّه مصباح یزدى، در فرموده‌هاى خویش
﴿ صفحه 204 ﴾
بر دیدگاه عرفانى استادشان، حضرت امام(رحمه الله)، درباره شخصیت حضرت زهرا(علیها السلام) فراوان تأكید ورزیده‌اند، بسیار سزا و بجا دیدیم كه مجموعه كامل گفته‌ها و نوشته‌هاى حضرت امام پیرامون حضرت زهرا(علیها السلام) را در پیوست این كتاب، به پیشگاه همه دوستداران آن حبیبه خدا تقدیم نماییم.
این مجموعه، در دو بخش اجمالى و تفصیلى، سامان یافته است كه بخش اجمالى آن، دربردارنده تعابیر بسیار زیبا و روح‌فزاى حضرت امام درباره عظمت وجودى حضرت زهرا(علیها السلام) می‌باشد و بخش بعدى آن، سامان یافته تمامى نوشته‌ها، گفته‌ها یا پیام‌هاى ایشان در موضوع نامبردار می‌باشد كه در قالبى جدید و به گونه‌اى موضوعى، زینت‌بخش این كتاب گردیده است.

جرعه‌‌اى از زلال بی‌مثال كوثر

راه باز است ز كوى تو به سرچشمه فیض *** چون تویى كوثر وهم منبع فیض عالم.
آقا بزرگ قمى
عباراتى كه در فهرست ذیل به پیشگاه همه محبان و ارادتمندان آستان حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) تقدیم می‌شود، تعابیرى است كه از مجموعه گفته‌ها، نوشته‌ها و پیام‌هاى حضرت امام(رحمه الله)، اخذ شده است. در تنظیم این مجموعه، تا جایى كه امكان داشته، از عین تعابیر حضرت امام، بدون هیچ تغییرى، استفاده شده است و در شمار اندكى از این تعابیر، منظور كلام در قالبى مصدرى بیان شده است.
امید است كه از این رهگذر، ثوابى بى‌نهایت و عنایاتى ویژه از جانب صدّیقه طاهره(علیها السلام) به روح پیر و مُراد سفرکرده‌مان، عاید و واصل گردد و جرعه‌اى روح‌فزا نیز از زلال بى‌همانند كوثر، روزى ارواح تشنه و نیازمند ما شود. ا‌ن‌شاء اللّه.
﴿ صفحه 205 ﴾