فهرست کتاب


جامی از زلال کوثر

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

تأویل‌ها و قرائت‌های دینى منحرفانه

در مجادله غاصبان فدك با یگانه دختر پیامبر، آنقدر سیاست‌بازى و فریبكارى به چشم می‌خورد كه زیرک‌ترین سیاست‌كاران عالم را به زانو زدن در مكتب خویش فرامى‌خواند.
آن هنگام كه فاطمه(علیها السلام)، با خطابه گدازنده و روشنگرانه خویش موقعیت اجتماعى غاصبان خلافت را در لبه پرتگاهى مهیب قرار داد، خلیفه وقت با دغل‌كارى به جواب‌گویى برخاست و نقشه‌اى از پیش تعیین‌شده را به اجرا درآورد.
﴿ صفحه 189 ﴾
او براى فریب مردم، ابتدا با چرب‌زبانى به تعریف و تمجید از پاره تن رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) پرداخت و با لحنى مؤدبانه گفت:
اى دخت رسول! تو راست مى‌گویى. پدرت نسبت به مؤمنان كریم و پرعطوفت بود و نسبت به كافران شدید و پرصلابت. اگر در نَسَب او بنگریم، در بین تمام زنان او را تنها پدر تو و در بین همه دوستان باوفایش او را فقط برادرِ پسر عمویت، على، می‌یابیم. پیامبر، على را بر تمام دوستان صمیمى‌اش برگزید؛ كسى كه در هر كار بزرگى یارى‌گر او بود.
جز سعادتمندان شما را دوست نمی‌دارند و جز شقاوتمندان شما را دشمن نمی‌انگارند. شما عترت پاك رسول و برگزیدگان منتخب اویید. شما رهنمایان ما بر كار خیر و سوق‌دهندگان ما به سوى بهشتید.(286)
و آنگاه با رعایت كمال احتیاط، حدیثى دروغین و جعلى را به پیامبر نسبت داد و غصب فدك را بدان مستند ساخت:
تو اى سرور تمام زنان! و اى دختر بهترین پیامبران! در آنچه مى‌گویى صادقى و در سرشارى عقلت بر همگان سابق. از حقت باز داشته نمی‌شوی و در صداقتت تكذیب نمی‌گردی. قسم به خدا كه از رأى و نظر پیامبر، پا فراتر نگذاشتم و جز به اذن و اجازه او كارى به انجام نرساندم. پیشواى هر امت به آنان دروغ نمی‌گوید. خداوند را بر خویش گواه می‌گیرم ـ و او براى گواهى كافى است كه خود از رسول خدا شنیدم كه می‌فرمود: ما گروه پیامبران هیچ‌گاه طلا، نقره، زمین، خانه و مزرعه به ارث نمی‌گذاریم. تنها میراث ما كتاب، حكمت، علم و نبوت است و آنچه از مال دنیا از ما برجاى بماند، از آن ولى امر پس از ما خواهد بود تا او به صلاحدید خویش در آن حكم نماید.(287)
ظاهر این كلام، محترمانه و تأییدگر حقانیت و صداقت فاطمه (علیها السلام)است؛ اما باطن آن، اهانت‌آمیز و تكذیب‌كننده او: هر چند كه صداقت و موقعیت بى‌نظیر شما بر همگان
﴿ صفحه 190 ﴾
معلوم است و من هرگز قصد ندارم كه حقت را بگیرم و در مقابل صداقتت بایستم، اما چه كنم كه حدیثى از پدر بزرگوار شما شنیده‌ام كه با ادعاى شما مبنى بر ارث‌بَرى از پیامبر سازگارى ندارد. هر چند مایلم كه تقاضاى شما را اجابت نمایم، اما به عنوان حاكم اسلامى این اجازه را ندارم كه خلاف حدیث پیامبر عمل نمایم.
و آن‌گاه از ترس آن كه مبادا تناقض و فریب آشكار این سخن براى مردم روشن گردد، بلافاصله بر همراهى و همرأیى مردم با خویش تأكید نمود و گفت:
آنچه را كه تو در پى آنى، براى تهیه اسب و اسلحه قرار داده‌ایم تا مسلمانان با آن به مقابله با دشمنان بپردازند، با كافران جهاد كنند و بر گردنكشان فاجر شمشیر بزنند. در انجام این عمل، من مستبدانه تنها به رأى خویش عمل نكرده‌ام. این عمل نه فقط به رضایت من؛ بلكه با رضایت جمیع مسلمانان صورت پذیرفته است. این مال و ثروت من، براى تو و در اختیار تو، ما آن را از تو دریغ نمی‌کنیم و براى دیگرى ذخیره نمی‌نماییم. تو برترین بانوى امت پدرت هستى و درختى پاك براى فرزندانت! ما نمی‌خواهیم مالى را كه به تو تفضل شده است، از تو بازپس‌گیریم و مقام والاى اجداد و فرزندانت را اندك شماریم. فرمان تو در آنچه كه در ملك من است، مؤثر و نافذ می‌باشد؛ اما آیا تو می‌پسندی كه در این مورد با دستور پدرت مخالفت نمایم؟!(288)
سخن كه به این‌جا رسید، فاطمه(علیها السلام) دگر بار به پاخاست و بر این بهتان و تناقض‌گویى آشكار خروشید و آن‌گاه با استنادى محكم به قرآن مستحكم، نقشه از پیش تعیین‌شده یغماگران دین و ایمان مردم را نقش بر آب ساخت:
عجبا از این تهمت! پدرم، رسول خدا هرگز از كتاب خدا روگردان نبود و با احكام آن مخالفت نمی‌نمود؛ بلكه همیشه پیرو قرآن بود و از آیه آیه آن متابعت می‌نمود. آیا شما بر بى‌وفایى و توطئه علیه پیامبر اجتماع كرده‌اید و عذرتان را در این‌باره، دروغ و بهتانى قرار داده‌اید كه خویش آن را ساخته و پرداخته‌اید؟! این كار شما پس از وفات او مانند همان دام‌هایى است كه در زمان حیات او براى هلاكش
﴿ صفحه 191 ﴾
می‌گستراندید. اینك این كتاب خداست كه در مقام حكم‌كننده‌اى گویا و عادل و جدا كننده حق از باطل بین من و شما داورى می‌کند و از زبان پیامبرى از پیامبران خدا، زكریا، می‌فرماید: «فرزندى به من عطا فرما كه از من و آل یعقوب ارث ببرد» و نیز می‌فرماید: «سلیمان از داوود ارث برد». خداوند عزوجل تقسیماتى در ارث مقرر داشته، حدود واجب میراث را معین نموده، سهم هر یك از مرد و زن را بیان فرموده است و این‌گونه بهانه اهل باطل را باطل ساخته و جاى هیچ‌گونه تردید و شبهه‌اى براى كسى باقى نگذاشته است: چنین نیست كه شما مى‌گویید؛ بلكه نفس اماره‌تان كارى را برایتان جلوه گر ساخته است؛ پس صبرى نیكو باید كه در برابر آنچه شما مى‌گویید، خداوند كمك‌كننده است.(289)
ابوبكر كه در مقابل استدلال كوبنده زهرا(علیها السلام) در ورطه عجز و درماندگى فروافتاده بود، تأویل جدیدى را دستاویز خویش قرار داد و در مقابل كلام حكیمانه زهرا(علیها السلام) كه قرآن را یگانه داور و معیار تشخیص حق از باطل معرفى می‌فرمود، حق داورى را به مردم منتقل و خواست ایشان را سند حقانیت خویش معرفى نمود:
اى دختر پیامبر! تو عین دلیل و زبان حكمتى! توان جواب‌گویى و رد راستگویى تو را ندارم؛ ولى این مسلمانان بین من و تو داورى نمایند. قلاده خلافت را ایشان به گردنم آویخته‌اند و آنچه از تو گرفته‌ام، با رضایت و توافق ایشان و به دور از هرگونه استبداد، زورگویى و خودخواهى گرفته‌ام و این مردمان، خود بر این مطلب شاهد و گواهند.(290)
این‌جا، همان جایى بود كه مردم بایستى به‌پامى‌خاستند و غیورانه بر ابوبكر می‌آشفتند كه چرا گناه خویش و همدستانت را بر دوش ما می‌گذاری؟ چرا قرآن را كه حکیم‌ترین داوران است، به پشت سر می‌افکنی و مردم را كه بیش‌ترشان پیرو هواهاى
﴿ صفحه 192 ﴾
خویشند به داورى می‌طلبی؟! مگر نه این است كه ملاك صحت هر سخنى، حتى سخن پیامبر، قرآن است و بس؛ پس چرا براى اثبات درستى كلام دروغین خویش از قرآن فرار می‌کنی و به دامان غفلت‌پیشگان دست می‌آویزی؟ اى واى بر تو! در روز روشن و در پیش چشم همه مسلمانان، قرائت و تأویلى جدید از دین و بدعتى آشكار فرا می‌نهی؟! رضایت خدا، معیار حقانیت است یا رضایت مردمان؟!
اما صد افسوس كه خدعه و فریب و نیرنگ، گوهر عقل و شرف و مردانگى را ربوده بود! و هزاران دریغ كه شهوت و غفلت، بركه شهامت و غیرت را به تعفن كشانده بود!
این‌جا بود كه فاطمه براى آخرین بار رو به سوى مردمان نمود و در مقابل بدعت و تأویل‌هاى انحرافى، فریاد به اعتراض و هشدارى گدازنده گشود:
اى مردمى كه با سرعت به قبول باطل روى می‌آورید و از كنار كردار زشت و زیان‌بار راحت درمى‌گذرید! در قرآن، اندیشه و تدبر نمی‌کنید یا آن‌كه بر دل‌هایتان قفل نهاده شده است؟! نه چنین است؛ بل كارهاى زشت، دل‌هایتان را سیاه و گوش و چشمانتان را بسته است. و چه بد تأویل و تفسیرى [از دین و آیین] كردید! و چه بد نظریه و رأیى دادید [كه حق را از اهلش گرفتید و به دست نااهلان سپردید] و چه بد معاوضه و معامله‌اى كردید كه دنیا را گرفتید و آخرت را از دست دادید.
به خدا سوگند! بزودى بار این گناه را سنگین و عاقبتش را پیشمانى و عذاب خواهید یافت. آن‌گاه كه پرده از كار شما برداشته شود و كیفرى كه در انتظارتان است، آشكار گردد و عذابى كه به گمانتان نمی‌رسد، از جانب خداوند، رو به سوى شما نهد، آن‌هنگام است كه اهل باطل، خسارت‌زده و زیان‌كار شوند.(291)
دین‌ستیزى در لواى قرائت‌هاى جدید از دین
پژواك خطابه حماسى فاطمه(علیها السلام) نواى عبرت‌هایى عظیم را در گوش جان جهان، طنین‌انداز گردانیده است؛ عبرت‌هایى پرطنین كه شنیدارى‌اش می‌تواند پایه‌هاى
﴿ صفحه 193 ﴾
حكومت اسلامى را مستحكم نماید، جامعه اسلامى را در برابر امواج سهمگین فتنه و فساد، بیمه نماید و روز به روز بر اقتدار و نفوذ آن در سطح جهان بیفزاید.
از گدازنده‌ترین عبرت‌هایى كه از این خطبه آتشین زبانه می‌کشد و ظلمت را از آسمان جامعه اسلامى مىتاراند و آن را به نورانیت می‌کشاند، ضرورت مبارزه قاطع با قرائت‌هاى انحرافى از دین می‌باشد. پیام این فراز از خطابه حضرت زهرا(علیها السلام) این است كه در امر دین، بایستى محتاطانه گام برداشت و نباید هر یاوه‌اى را كه به دین نسبت داده شد، پذیرفت. اگر عقیده‌اى به دین نسبت داده شد، باید آن را به قرآن و عترت عرضه داشت و در صورتى كه با تعالیم قرآن و عترت، مطابقت نداشت، آن عقیده را به دیوار تكذیب كوبید.
غاصبان خلافت، پس از تاراج فدك، براى یغماگرى دین و ایمان مردم با تأویلى جدید از قرآن و دین به میدان دغل‌كارى، سیاست‌بازى و نیرنگ وارد آمدند. اینان براى توجیه غارتگرى ظالمانه خویش، حدیثى را به دروغ به دین مستند ساخته و آن را مستمسكى براى فریب ساده‌انگاران و زودباوران قراردادند. و آن‌گاه كه فاطمه(علیها السلام) در پى استنادى كوبنده به آیات قرآن فرمود: این قرآن است كه در میان ما داورى می‌کند. چرا در آن نمی‌نگرید و حكم آن را گردن نمی‌نهید؟! گفتند: ما از قرآن، قرائت خودمان را داریم. بر طبق قرائت ما، هیچ پیامبرى مال، خانه و یا مزرعه‌اى را براى فرزندان خویش به ارث نمی‌گذارد. آنچه كه تو و على از قرآن می‌فهمید، قرائت شماست. ما قرائت دیگرى داریم كه بر طبق آن عمل می‌نماییم و قرائت شما را براى خودتان وامى‌نهیم. سند صحت و ملاك حقانیت هر قرائتى، نه مقبولیت آن نزد خداوند كه پسند آن در نزد مردمان است. و این همان شعارى است كه امروزه با عنوان «قرائت‌هاى جدید از دین» به گوش می‌رسد. امروزه در ایران اسلامى، شاهد آنیم كه عده‌اى در راستاى جاه‌طلبى‌ها، مقام‌جویى‌ها و شهوت‌پیشه‌گى‌هاى خویش، انگاره‌هایى دروغین را به دین نسبت می‌دهند و آن را قرائتى جدید از دین نام می‌نهند.(292)
﴿ صفحه 194 ﴾
این، همان حربه‌اى است كه با آن به جنگ امام زمان می‌روند. وقتى امام زمان (عجل‌الله تعالى فرجه الشریف) تشریف می‌آورند با مردمانى مواجه می‌شوند كه قرآن را تأویل می‌کنند. قرائت جدیدى از قرآن و دین ارائه می‌نمایند و با امام زمان به مجادله برمى‌خیزند و مى‌گویند: تو قرآن را درست نمی‌فهمی، ما درست می‌فهمیم. آن معنایى كه تو مى‌گویى، یك قرائت قدیمى است و با قرائت ما فرق دارد!!
فضیل بن یسار می‌گوید از امام صادق(علیه‌السلام) شنیدم كه می‌فرمود(293): آزار و اذیتى كه دوازدهمین امام پس از ظهور خویش می‌بیند از رنج و اذیتى كه پیامبر اكرم از جهّال جاهلیت كشید بیشتر است. مىدانیم كه پیامبر از قوم خود آنقدر رنج و آزار دید تا جایى كه فرمود: ما اُوذِىَ نَبىٌّ مِثْلَ ما اُوذیتُ(294)؛ از میان 124000 رسول الهى هیچ پیامبرى به اندازه
﴿ صفحه 195 ﴾
من اذیت نشد. اما امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید: آزار و اذیتى كه از جانب مردمان، پس از ظهور امام زمان، متوجه ایشان می‌شود، از آزار و رنج‌دیدگى پیامبر نیز فزون‌تر است. راوى حدیث، فضیل یسار، تعجب‌كنان از امام می‌پرسد: سرّ این مطلب چیست كه امام عصر رنج و اذیتى بى‌نظیر می‌بیند؟! امام صادق(علیه‌السلام)می‌فرمایند: سرّش این است كه پیامبر با مردمانى جاهل مواجه بود كه سنگ، صخره و چوب‌هاى تراشیده را می‌پرستیدند. اثبات نادرستى عقیده و عمل چنین مردمانى كار خیلى مشكلى نیست. هر چند پیامبر از جهالت و تعصب‌هاى كوركورانه بت‌پرستان زمان خویش خیلى رنج می‌کشید، ولى در مقام بحث و استدلال مشكلى نداشت. اما آن هنگام كه امام زمان تشریف می‌آورند نه با بت‌پرستان جاهل كه با عالم‌نمایانى روبرو می‌شوند كه قرآن را تأویل می‌نمایند و مى‌گویند: آنچه تو از قرآن عرضه می‌کنی، یك قرائت قدیمى است كه به درد 1400 سال پیش می‌خورده است. امروز بایستى قرائت جدیدى از دین عرضه كرد تا خوشایند مردم دنیا واقع شود. هر چه امام زمان بفرمایند كه مگر قرآن نفرموده است: یأَیُّها الّذیِنَ أَمَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاَمْرِ مِنْكُمْ(295) و مگر نه آن است كه به فرموده پیامبر خاتم، من «اولىالامر» شمایم و اطاعتم بر شما واجب است، مى‌گویند: این برداشت شما از آیه است. برداشت ما از این آیه چیز دیگرى است. هر چه ایشان بفرمایند كه من امام ناطقم؛ من مفسّر قرآنم و آنچه من مى‌گویم حقیقت قرآن است، در مقابل مى‌گویند این قرائت، ازآن توست و قرائت ما چیز دیگرى است. از كجا معلوم كه قرائت قدیمى تو درست باشد و قرائت جدید ما نادرست؟! دیگر این‌گونه قرائت‌ها كهنه شده است و مورد پسند واقع نمی‌شود. ما از قرآن، قرائت‌ها و برداشت‌هاى نوینى داریم كه بیشتر مردمان جهان آن را می‌پسندند. نمی‌گویند ما خدا را قبول نداریم تا امام برایشان دلیل بیاورد و خدا را اثبات كند. نمی‌گویند ما پیامبر را قبول نداریم تا دلیل بیاورد كه محمد بن عبدالله(صلى الله علیه وآله وسلم)
﴿ صفحه 196 ﴾
پیامبر بر حقى بود كه از طرف خداوند مبعوث شده بود. نمی‌گویند قرآن، كلام خدا نیست تا دلیل بیاورد كه قرآن از طرف خداست؛ بلكه مىگویند قرآن كلام خداست، اما تنها تأویل و قرائت خویش را قبول می‌نماییم و بس. خدا را قبول داریم؛ اما مفهوم خدا غیر از آن است كه شما مىگویید؛ خدا یعنى ایدهآل اخلاقى. خدا وجود خارجى ندارد؛ بلكه صورتى ذهنى است كه همه خوبی‌ها در آن باشد. «لا اله الا الله» را قبول داریم؛ ولى قرائت ما از «الله» یك صورت ذهنى است كه جامع همه خوبی‌هاست. پیامبر اسلام را هم قبول داریم؛ اما معناى پیامبرى، غیر از چیزى است كه شما مىگویید. پندار شما این است كه فرشتهاى به نام جبرائیل از جانب خداوند، قرآن را بر قلب پیامبر نازل گردانیده است؛ در صورتى كه اینگونه نیست. نبوت یك حالت قلبى روحانى و یك نوع تجربه دینى است كه تحقق آن براى هر كسى و در هر زمانى امكانپذیر است.(296) پیامبرى یك تجربه شخصى است. یك حالت عرفانى براى شخص پدید می‌آید كه خیال می‌کند كسى با او حرف مىزند؛ هر چند شاید هیچكسى هم در كار نباشد. اگر سؤال شود كه پس این قرآن چیست، مىگویند: قرآن در حقیقت، تفسیر و برداشتى است كه پیامبر از حالت خویش داشته است. پیامبر وقتى خواسته آن حالت عرفانى را براى مردم زمان خویش توضیح دهد، با مقبولات و فرهنگ پذیرفته شده آن زمان سخن گفته است؛(297) از این روى خیلى از مطالب قرآن، قابل نقد می‌باشد.(298) بایستى دستورات قرآن را تجربه كنیم؛ اگر به نیازهاى جامعه پاسخ داد قبول می‌کنیم و اگر نتیجه نداد آن را رد می‌کنیم. مىگویند از آنجا كه تجربه بیست ساله جمهورى اسلامى در ایران نشان داده كه قرآن در حل مشكلات اجتماعى ناتوان است، می‌توان گفت كه تاریخ مصرف قرآن گذشته است و احكامش به درد روزگار ما نمی‌خورد؛ از این روى بایستى احكامى بر اساس خردورزى
﴿ صفحه 197 ﴾
و تجربه‌اندوزى وضع شود و با رأى مردم به تصویب برسد و آنگاه در جامعه به مرحله اجرا در آید.
این مطالب را نه در پشت كوه قاف كه در پایتخت جمهورى اسلامى ایران گفته‌اند و نوشته‌اند؛(299) حتى این مطالب را در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند و بعضى از مسؤولان كشور هم آن‌ها را تأیید و به وجودشان افتخار می‌کنند!!
یاللعجب! مدال افتخار بر سینه شبهه‌آفرینانى كه شبهاتشان در طول تاریخ بشر به ذهن احدى از شیاطین انسى و جنى نیامده است؟!
امام زمان (عجل الله تعالى فرجه) با این مسلمان‌نمایان چگونه برخورد نماید؟! هزار دلیل بیاورد كه دست دزد را باید برید: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ اَیْدِیَهُمَا؛(300) دست مرد و زن دزد را قطع نمایید، مى‌گویند منظور آیه این است كه اگر هیچ راهى براى جلوگیرى از دزدى وجود نداشت، آنگاه دست دزد را باید برید. این آیه در مقام بیان ابزار است و اگر با ابزار بهترى چون زندانى كردن بتوان جلوى دزدى را گرفت، نباید به خشونت و قطع دست متوسل شد. اگر بگوید قرآن در باره مرد و زن زناكار می‌فرماید: اَلزَّانِیَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد
﴿ صفحه 198 ﴾
مِنْهُمَا مِاْئِةَ جِلْدَة وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ اللَّهِ؛(301) زن و مرد زناكار را در پیش چشم مردم صد تازیانه بزنید، مبادا تحت تأثیر عواطف از اجراى احكام دین خدا خود دارى نمایید.
مبادا بگویید بیچاره‌ها جوانند و آبرویشان می‌ریزد؛ آبروى دو جوان ریخته شود بهتر است یا آن كه تمام شهر به لجن كشانده شود؟! روشنفكران دینى در مقابل، خواهند گفت: این قرائت شماست. این قرائت، بوى خشونت می‌دهد و ویژه خشونت‌طلبان است.(302) اسلام، دین رأفت و مهربانى است و هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد كه آبروى دو جوان به خاطر یك اشتباه ریخته شود. اگر سؤال شود كه به جاى اجراى این احكام اسلامى چه باید كرد؟ مى‌گویند: نباید چیزى را بر مردم تحمیل كرد. بایستى بنگریم پسند و خواست مردم چیست؛ به همان گردن نهیم.
اگر گفته شود: پیام قرآن، خدامحورى است؛ نه مردم محورى، مى‌گویند: این فهم و قرائت شماست؛ ما به گونه دیگرى می‌فهمیم.
با وجود اینان، امام زمان چقدر باید خون دل بخورد؟! اگر بخواهد شمشیر بكشد بلافاصله خواهند گفت: خشونت از هر كسى كه باشد محكوم است. تعصبات را كنار بگذارید و به بحث و گفت‌وگوى منطقى روى بیاورید! امام زمان با چنین مردمانى با چه زبانى بحث نماید تا ثابت شود كه اینان جاهلند و در اشتباه و یا غرض‌ورزند و بیمار؟! رنج چنین امامى بیشتر است كه با مردمانى هواپرست روبه‌روست كه تنها خواسته‌هاى نفسانى خویش را به نام دین قبول می‌نمایند یا رنج آن پیامبرى كه با بت‌پرستانى مواجه است كه آنچه را خود ساخته‌اند به خدایى می‌پرستند؟!
والاترین وظیفه عالمان، مرزبانى از قلوب شیعیان
از این‌گونه احادیث استفاده می‌شود كه براى تحقق و گسترش حكومت حق امام عصر (عجل الله تعالى فرجه) در سطح جهان، حتى پس از ظهور آن حضرت اخلاص،
﴿ صفحه 199 ﴾
فداكارى، سختى و خون دل خوردن‌هاى فراوان لازم است.
نكته دیگر آن كه براى تحقق حكومت جهانى موعود، علاوه بر مهارت‌هاى جنگى و نظامى، مهارت‌ها و توانایى‌هاى دیگرى نیز مورد نیاز و احتیاج است. علاوه بر شجاعت و شهامت سرداران جنگىِ ورزیده، حكمت و درایت عالمانى فرزانه و وارسته مورد نیاز خواهد بود.
وقتى دریافتیم كه مهم‌ترین مشكل امام زمان، جهاد علمى و فرهنگى با شبهه‌افكنانى است كه قرائت‌هاى جدیدى از دین ارائه می‌کنند، معلوم می‌شود كه علاوه بر دلیرمردانى ورزیده در عرصه جهاد نظامى به عالمانى وارسته و توانا نیازمندیم تا امام زمان را در جهاد علمى با این شیاطین انسان‌نما یارى رسانند.
البته ما باید چنان خود را به اوج آمادگى برسانیم كه به محض ظهور حضرتش بتوانیم در ركاب او شمشیر بزنیم و از پیشرفته‌ترین سلاح‌هاى نظامى نیز استفاده نماییم؛ اما حال كه فهمیدیم امام زمان مسؤولیت مهم دیگرى دارد كه رنج و غصه‌اش از هر چیز دیگرى بیشتر و کشنده‌تر است، بایستى براى یارى آن حضرت، خویش را به سلاح علم و آگاهى مجهز نموده و با تمام توان در رفع این‌گونه شبهات تلاش نماییم تا بتوانیم دوستان و شیعیان آن حضرت را از دام این شیاطین شبهه‌افكن برهانیم و بدانیم كه مرزبانى از قلوب شیعیان آن حضرت بر عهده علماى ربانى است: عُلَماءُ شیعَتِنا مُرابِطُونَ فِى الثِّغْرِ الَّذى یَلى اِبْلیسَ وَ عَفاریتُهُ وَ شیعَتُهُ النَّواصِبِ، یَمنَعُونَهُم مِن الْخُرُوجِ و التَّسلُّطِ عَلى ضُعفَاءِ شیعَتِنا. اَلا وَ مَن انتَصَبَ لذلِكَ مِنْ شِیعَتِنا كَانَ اَفضَلُ مِمَّن جَاهَدَ الرُّومُ و التُّركُ والخَزَرُ اَلفَ اَلفَ مَرّة لاَنَّهُ یَدفَعُ عَن اَدیانِ مُحِبِّینا وَ ذلِكَ عَن اَبْدانِهمِ؛(303) عالمانِ شیعیان ما، محافظ و نگهبان آن مرزهایى می‌باشند كه نفوذگاه ابلیس و پیروان جنى و انسى اوست. این مرزبانان عقیده و ایمان، شیعیان ضعیف ما را از بی‌ایمانی و غلبه شیطان، دور می‌دارند.
آگاه باشید كه هر كس براى چنین امر مهمى به پاخیزد، فضیلتش هزار هزار مرتبه از فضیلت جنگ و كارزار با تمام دشمنان اسلام بیشتر است؛ چرا كه شر و بلا را از دین و بدن محبّان ما دور می‌سازد.
﴿ صفحه 200 ﴾
﴿ صفحه 203 ﴾

پیوست

انوار جمال یار

با جمالش چون كه نتوان عشق باخت *** از كمال لطف خود آیینه ساخت.
عطار نیشابورى
عظمت و منزلت حضرت زهرا(علیها السلام)، تا به حال، موضوع بسیارى از گفته‌ها و نوشته‌ها قرار گرفته است؛ اما در میان تمامى بیان‌هاى گفتارى و نوشتارى در این عرصه، كمتر بیانى است كه به پایه سخنان والا و پر ارج ذرّیه زهرا(علیها السلام) امام خمینى(رحمه الله) برسد. حتى می‌توان گفت كه در میان تمام سخنان ژرف و فرموده‌هاى حكمت‌آموز حضرت امام(رحمه الله) نیز كمتر سخنى است كه به ژرفناى بیان ایشان درباره صدّیقه طاهره(علیها السلام) نزدیك شده باشد.
آن عارف مهربان جماران، به هنگامه سخن گفتن از مقام والاى فاطمه زهرا(علیها السلام)، آن‌چنان در آسمان معرفت آن حضرت، اوج می‌گرفتند كه كمتر كسى را یاراى آن بود كه حتى به گرد پاى او برسد و این، در حالى بود كه آن‌جناب، همواره معترف بودند كه اندیشه و زبان بشرى از فهم و بیان حتى گوش‌هاى از مقام رفیع معنوى آن حضرت، قاصر و عاجز است:
صورت شاهد ازل، معنى حُسن لمیزل *** وهم، چگونه وصفِ آیینه حقنما كند.
غروى اصفهانى
از آن‌جا كه استاد فرزانه ما، حضرت آیت‌اللّه مصباح یزدى، در فرموده‌هاى خویش
﴿ صفحه 204 ﴾
بر دیدگاه عرفانى استادشان، حضرت امام(رحمه الله)، درباره شخصیت حضرت زهرا(علیها السلام) فراوان تأكید ورزیده‌اند، بسیار سزا و بجا دیدیم كه مجموعه كامل گفته‌ها و نوشته‌هاى حضرت امام پیرامون حضرت زهرا(علیها السلام) را در پیوست این كتاب، به پیشگاه همه دوستداران آن حبیبه خدا تقدیم نماییم.
این مجموعه، در دو بخش اجمالى و تفصیلى، سامان یافته است كه بخش اجمالى آن، دربردارنده تعابیر بسیار زیبا و روح‌فزاى حضرت امام درباره عظمت وجودى حضرت زهرا(علیها السلام) می‌باشد و بخش بعدى آن، سامان یافته تمامى نوشته‌ها، گفته‌ها یا پیام‌هاى ایشان در موضوع نامبردار می‌باشد كه در قالبى جدید و به گونه‌اى موضوعى، زینت‌بخش این كتاب گردیده است.