فهرست کتاب


جامی از زلال کوثر

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

زهرا در پهنه وظایف خانوادگى

از نظرگاه اسلامى،خانواده، هسته مركزى جامعه است. تشكیل خانواده، رهاوردهاى پرارزشى براى مرد و زن به ارمغان می‌آورد. اولین رهاورد ازدواج، ارضاى صحیح نیازهاى جنسى مرد و زن است. از دیدگاه اسلام تأمین درست نیازهاى جنسى، نه‌تنها به هیچ وجه مذموم نیست بلكه عملى مقدس و پسندیده به شمار می‌آید. اسلام، دینى جامع‌نگر است و تأمین هر یك از نیازهاى غریزى و فطرى انسان را تا جایى جایز
﴿ صفحه 130 ﴾
می‌شمارد كه ضررى به نیازهاى دیگر وارد نیاورد. از این روى اسلام بىبند و بارى و لجام‌گسیختگى‌هاى جنسى را روا نمی‌دارد.
ارضاى صحیح غریزه جنسى، اولین اثرى است كه از تشكیل خانواده حاصل می‌شود؛ اما آیا زندگانى مشترك مرد و زن تنها براى تأمین این غریزه است؟!
پندارى كه امروزه در غرب رواج یافته، این است كه هیچ نیازى به تشكیل خانواده نیست؛ چرا كه نیازهاى جنسى را بدون تشكیل خانواده نیز می‌توان تأمین كرد. به راستى اگر تنها فایده تشكیل خانواده، برطرف كردن نیازهاى جنسى بود، شاید این پندار، نامعقول نمی‌بود؛ از چشم‌انداز اسلامى، این رهاورد، اولین و كمترین فایده‌ای است كه بر زندگى خانوادگى مترتب می‌شود.
دومین رهاورد خانواده، پیدایش آرامش روحى ـ روانى در وجود هر یك از مرد و زن است: وَ مِنْ ءَایَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ الی‌ها ... ؛(204) و از نشانه‌های او این كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید ... . در این آیه شریف به اثر روحى ـ روانى ازدواج اشاره شده است: براى شما همسرانى آفریدیم تا در كنار آن‌ها آرامش یابید.
سومین رهاورد تشكیل خانواده، آرامشى عاطفى در سایه‌سار عشق و محبت است. در انسان، به خصوص پس از بلوغ جنسى، این احساس پدیدار می‌شود كه می‌خواهد عشق بورزد و به او عشق ورزیده شود؛ دوست بدارد و دوست داشته شود. از این روى هر روز در پى كسى روان می‌شود و به او دل می‌بندد؛ اما پس از مدتى شیرازه آن دوستى در هم می‌ریزد و او با شکست‌هایی روحى و عاطفى مواجه می‌گردد. كم نیستند جوانانى كه عمرشان را در این گرداب هایل به هدر می‌دهند و در نتیجه به بیماری‌هایی روان ـ تنى چون: افسردگى، پریشانى، انزواطلبى، ضعف اعصاب، اضطراب و ... مبتلا می‌شوند.
«میل به محبوبیّت و عشق‌ورزی» از گرایش‌های فطرى انسان است كه ارضاى كامل آن جز در سایه زندگى خانوادگى امکان‌پذیر نیست. هر جوانى با یك ازدواج سنجیده و
﴿ صفحه 131 ﴾
حساب‌شده می‌تواند محبوب خویش را بیابد؛ به او عشق بورزد و از جانب او عشق ببیند.
در ادامه آیه مذكور بر این رهاورد مهمِ تشكیل خانواده، مورد تأكید شده است: وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً؛ در میان شما دوستى و مهرى عمیق برقرار ساخت.
اسلام براى استوارسازى و تعالى این مودّت و رحمت در میان همسران، دستورهاى حقوقى و اخلاقى فراوانى ارائه فرموده است تا كانون خانواده را به بهشتى از صفا، صمیمیت و محبت تبدیل گرداند. نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن در خانواده‌هایی كه بر پایه ارزش‌های اخلاقى اسلام استوار می‌شود، به بهترین وجه تأمین می‌گردد. در جوامع غربى و خانواده‌هایی كه دستورهاى اسلامى و توصیه‌های اخلاقى در آن‌ها رعایت نمی‌شود، عشق واقعى و پُردوامى یافت نمی‌شود. زنان در این خانواده‌ها، معمولاً دچار اضطراب‌های روحى و خلأهاى شدید عاطفى می‌شوند كه همین امر، روح و روان بچه‌ها را در دوران باردارى، شیردهى و پس از آن دچار اختلالات روانى می‌کند.
چهارمین رهاورد تشكیل خانواده، تولد فرزند و ارضاى میل مادرى در بانوان و تأمین میل پدرى در مردان است. با تولد فرزند، خانواده وارد مرحله جدیدى می‌شود و مسؤولیتى خطیر بر دوش آن قرار می‌گیرد؛ مسؤولیت تأمین و تربیت همه‌جانبه فرزند و در نتیجه مسؤولیت تأمین سلامت جامعه. آینده هر جامعه‌ای در گرو اِعمال این مسؤولیت در خانواده‌هاست؛ چرا كه سلامت هر جامعه‌ای در گرو سلامت افرادى است كه در خانواده‌ها تربیت و پرورش می‌یابند. با توجه به همین فایده چهارم است كه تفاوت‌ها بین وظایف و حقوق زن و مرد، پدیدار می‌شود. سه فایده اول (ارضاى غریزه جنسى، آرامش روحى و آرامش عاطفى) براى هر یك از مرد و زن به طور مشترك و یكسان حاصل می‌شود؛ اما در مورد چهارم (ارضاى میل مادرى و تأمین میل پدرى) وظیفه و نقش هر یك از زن و مرد با یكدیگر تفاوت می‌یابد.
نقش مادر در این عرصه، به طور طبیعى تولید، شیردهى و تحمل رنج‌های طاقت‌فرسای پرورش فرزند است؛ نقشى كه تنها از عهده مادر بر می‌آید و قابل انتقال به مرد نیست.
﴿ صفحه 132 ﴾
مادران می‌باید آرامش كامل روحى ـ روانى داشته باشند تا بتوانند فرزندان سالمى به دنیا آورند و پرورش دهند؛(205) از این روى وظیفه تأمین نیازهاى اقتصادى خانواده باید بر عهده مرد نهاده شود تا زنان دچار خستگی‌های ناشى از كار و فعالیت روزانه براى كسب درآمد نشوند. بنابراین باید تفاوت‌های تكوینى مرد و زن در گستره به ثمر رسانى خانواده (تولد و پرورش فرزند) در حقوق و تكالیف پدر و مادر تأثیر بگذارد. در این عرصه باید حقوقى به نفع زن در نظر گرفته شود و حداقل، بار تأمین اقتصادى زندگى از دوش او برداشته شود تا بتواند به وظایف خویش در مقام همسرى و مادرى به بهترین نحو عمل كند.
اگر طبق ارزش‌گذاری‌های اسلام چنین امتیازاتى براى زن در نظر گرفته نشود، اولین جایى كه به زن ظلم می‌شود، داخل خانه خواهد بود.
تفاوت‌هایی كه اسلام میان وظایف و حقوق زن و مرد قایل شده است، جملگى برخاسته از اختلاف‌های تكوینى آن‌هاست كه رعایت این تفاوت‌ها براى سلامت و استوارى شیرازه خانواده و در نتیجه سلامتى جامعه بسیار لازم و ضرورى است.(206) اینجاست كه بر اساس تفاوت استعدادهاى تكوینى مرد و زن، بحث چگونگىِ تقسیم وظایف پیش می‌آید.
تقسیم كار در خانواده
در باور جامعه‌شناسان، ضروری‌ترین عامل در استوارى هر كانون انسانى، «تقسیم كار» است. تمدن انسانى از احساس نیاز به تقسیم كار شروع می‌شود. جامعه‌ای را می‌توان
﴿ صفحه 133 ﴾
متمدن نامید كه هر یك از افراد آن عهده‌دار وظیفه‌ای ویژه باشند؛ به گونه‌ای كه در نهایت، بازده و ثمره همه كارها بین همه افراد آن جامعه به عدالت و انصاف توزیع گردد.
اولین تقسیم كار در کوچک‌ترین واحد اجتماعى، یعنى خانواده صورت می‌پذیرد. چگونگى تقسیم وظایف میان مرد و زن در عرصه كوچك خانواده، زیربناى تقسیم‌بندى‌هاى دیگر در پهنه وسیع جامعه می‌گردد. از این روى بحث از چگونگى تقسیم كار در گستره خانواده جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد.
حكمت الهى بر آن قرار گرفته كه هر چیزى در عالم به صورت جفت آفریده شود: مِنْ كُلِّ شَىْء خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ؛(207) هر شیئى را به صورت جفت آفریدیم.
جفت آفریده شدن هر گونه‌ای از موجودات این عالم و تفاوت‌های میان آن‌ها، از لوازم خلقت و ضروریات تكوینىِ آفرینش است؛ تا جایى كه بقاى این عالم در گرو چنین تفاوت‌هایی می‌باشد. دوگانگی‌های تكوینى موجود میان دو جنس مؤنث و مذكر تفاوت‌هایی را در تقسیم وظیفه‌ها و نقش‌ها ایجاب می‌کند. تقسیم كار میان مرد و زن، به هر میزان كه با استعدادهاى فطرى و تكوینى ایشان هماهنگ و متناسب باشد، ثمره‌ها و بهره‌های بیشترى در پى خواهد داشت.
تقسیم كار در خانه زهرا(علیها السلام)
در تعیین چگونگى تقسیم كار، بیش از هر چیز می‌باید به استعدادهاى تكوینى مرد و زن نظر داشت و چنین دقت نظرى بدون بهره گیری از افق برتر وحى امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا كه عقل کوته‌اندیش بشر به تنهایى و بدون الهام از خالق، هرگز نخواهد توانست استعدادهاى شگفت نهاده شده در ضمیر آدمى را باز شناسد. از این روى در تعیین الگوى تقسیم كار در عرصه خانواده باید به دنبال نمونه‌هایی بود كه پشتوانه‌هایی وحیانى دارند. با نظر به این نكته، به سیره زندگانى بهترین اسوه‌های الهى روى می‌آوریم تا جست‌وجوگر کامل‌ترین شیوه در گستره تقسیم كارهاى خانوادگى باشیم.
﴿ صفحه 134 ﴾
زندگى مشترك على و فاطمه(علیهم السلام) کامل‌ترین اسوه در مسایل خانوادگى است. آنچه در خانه زهرا(علیها السلام) صورت می‌پذیرفت، جملگى از حكمت بى‌كران الهى الهام گرفته بود. تقسیم كار در این خانه نورانى از علم و حكمت نبوى سرچشمه می‌گرفت: تدبیر كارهاى منزل بر عهده زهرا(علیها السلام) و تدبیر امور بیرون منزل بر دوش على(علیه‌السلام).
آن هنگام كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) چنین تقسیم كارى را به على و زهرا(علیها السلام)پیشنهاد فرمود، فاطمه خوشحالى و رضایت خویش را این‌گونه ابراز نمود:
جز خدا كسى نمی‌داند كه از این تقسیم كار تا چه اندازه مسرور و خوشحال شدم؛ چرا كه رسول خدا مرا از انجام كارهایى كه مربوط به مردان است، باز داشت.(208)
طرح پیشنهادى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بیش از هر چیز ناظر به استعدادهاى طبیعى و تكوینى هر یك از مرد و زن است؛ طرحى كه در عرصه وظایف خانوادگى، نه زن‌سالارى را تجویز می‌کند نه مردسالارى را؛ بلكه دربردارنده تقسیم كارى عادلانه در سایه‌سار ایثار و صمیمیت است.
جامعه جاهلیت بر پایه «مردسالارى» بنا شده بود. اسلام، این بت مردگرایى را در هم شكست و به زن عزت و شرافتى بی‌نظیر عطا فرمود. از دیدگاه اسلام، مرد حق ندارد همسر خویش را به چشم یك خدمتكار بنگرد و كارهاى خانه را وظیفه واجب او بینگارد. این صفا، ایثار، صمیمیت، رأفت و عطوفت زن است كه زمینه پذیرش كارهاى طاقت‌فرسایی چون: خانه‌داری، فرزنددارى و همسردارى را پدید می‌آورد.
از این روى اسلام مرد را موظف می‌کند كه همچون گلى پربها از همسر خویش مراقبت كند.
در زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) چشم‌های خطابینى گمان می‌کردند زن در عرصه خانواده، موظف به انجام هر گونه خدمتى است. خطا بودن این نگرش را پیامبر با این بیان نورانى گوشزد فرمودند: اَلْمَرْأَةُ رَیْحانَةٌ لَیْسَتْ بِقَهْرِمَانَةٌ(209)؛ زن گلى خوش‌بوست، نه قهرمانى نیرومند.
﴿ صفحه 135 ﴾
این فرمایش پیامبر كه بر اساسِ لطافت‌هاى تكوینى روح و جسم زن استوار گشته است، زن را در عرصه خانواده چون گلى خوش‌رنگ و بو مى‌شمارد كه به ملاطفت و مراقبت نیازمند است. البته گل بودنِ زن در كانون خانواده است؛ نه در میدان‌های اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و ... .(210)
تقسیم كار از چشم‌انداز عرفانى
هر موجودى به فراخور ظرفیت‌های وجودى خویش، جلوه‌نمای پرتوى از صفات حضرت حق است. امكان این جلوه‌نمایی در وجود انسان، این برترین آفریده الهى، از هر موجود دیگرى بیشتر است. وجود هر انسانى نمایانگر شعاعى از نور جمال و جلال الهى است كه به میزان قرب او به این یگانه منبع بىكران نور، توان پرتوافشانى و جلوه‌نمایی بیشترى در آن پدیدار می‌شود. از آن جا كه شکل‌گیری نظام احسن الهى در عرصه اجتماعِ انسانى وابسته به تجلى و ظهور كامل اسما و صفات الهى است، می‌باید توان و استعداد این جلوه‌نمایی در هر یك از گونه‌های انسانى كه زیربناى جوامع انسانى می‌باشند، نهاده شود. این استعداد و توانایى، طبق حكمت الهى در وجود یكایك افرادِ گونه‌های بشرى (زن و مرد) قرار داده شده است. طبق مشیت الهى هر یك از دو جنس مرد و زن، استعداد جلوه‌نمایی تمام اسما و صفات الهى را در فطرت خویش دریافت داشته‌اند؛ استعداد تجلى صفات جمال و جلال الهى در وجود هر یك از گونه‌های انسانى شدت و ضعف می‌پذیرد. به دیگر سخن، درون‌مایه‌های فطریى كه زمینه‌ساز مظهریت اسما و صفات الهى در وجود انسان است، در دو جنس زن و مرد متفاوت است:
زن، داراى ظرفیت و یارایى بیشتر براى مظهریت صفات جمال الهى؛
مرد، واجد لیاقت و توانایى فزون‌تر براى مظهریت صفات جلال الهى.
آیات و روایات پُرشمارى، گویاى این حقیقتند كه وجود زن در جلوه‌نمایی صفات جمال الهى تواناتر است؛ صفاتى چون: رأفت، عطوفت، رحمت، گذشت، محبت،
﴿ صفحه 136 ﴾
لطافت، ظرافت و ...؛ بر خلاف وجود مرد كه در بروز صفات جلال الهى یارایى بیشترى دارد؛ صفاتى مانند: صلابت، قاطعیت، قدرت و ... .
افزون بر آیات و روایات، رهاوردهاى علم روانشناسى و آمار و تجربه نیز نشانگر این حقیقت است كه صلابت، قدرت، قاطعیت و میل به كارهاى سخت و سنگین در وجود مردان و در مقابل؛ لطافت، ظرافت، حساسیت، و میل به كارهاى دقیق و ظریف در وجود زنان بیشتر است. آدمى، چه زن و چه مرد، براى بهترین بهره‌وری‌ها از سرمایه عمر و نیل به بالاترین كمالاتِ درخور، باید استعدادهاى فطرى خویش را باز شناسد و براى شكوفایى و رشد آن‌ها تلاش كند. اگر آدمى، با شناسایى استعدادهاى ویژه‌اش در به ظهور رسانیدن صفات الهى، براى شكوفایى این استعدادها، حركت نماید، به رشد و پیشرفتى چشمگیر در عرصه سلوك به سوى خداوند دست خواهد یافت؛ اما ناشناختگى این استعدادها، كاهلى در شكوفاسازى آن، به كارگیرى ناصحیح آن یا افراط و تفریط در به كارگیرى هر یك از آن‌ها موجب ركود، انحراف یا سقوط آدمى از مسیر تكاملى او خواهد شد.

همسردارى زهرا(علیها السلام)

وصول به مقام قرب الهى تنها در سایه انجام وظیفه امکان‌پذیر است. هر كه می‌خواهد به اوج سعادت و كمال خویش در دنیا و آخرت نایل آید، باید بنگرد كه خداوند از او چه خواسته است. وظایف الهى انسان را می‌توان در سه دسته كلى مطرح ساخت:
1. وظایف مشترك بین زن و مرد؛ وظایفى كه هر یك از مرد و زن می‌باید به طور مستقل انجام دهند تا خویش را به كمال نهایى نزدیك گردانند؛ وظایفى چون: نماز، روزه، زكات، خمس، حج، علم‌آموزی، انفاق، صدقه، قرض‌الحسنه و... ؛
2. وظایف مختص زن؛ وظایفى كه به سبب ویژگی‌ها و استعدادهاى ویژه زنان به ایشان اختصاص یافته است. ساختمان بدنى و روحىِ لطیف زن اقتضا می‌کند كه كارهاىِ
﴿ صفحه 137 ﴾
نیازمند لطافت، ظرافت، رأفت، دقت، درایت و گذشت به او محوّل شود؛ كارهایى چون: خانه‌داری، همسردارى، حمل، شیردهى و پرورش فرزند و... ؛
3. وظایف مختص مرد؛ وظایفى كه بر اساس توانایی‌ها و ظرفیت‌های تكوینى مخصوص مردان به ایشان اختصاص یافت‌هاست. ساختمان طبیعى و تكوینى جسم و روح مرد اقتضا می‌کند كه كارهاى سخت و سنگین كه نیازمند قدرت، قاطعیت، صلابت و... است بر عهده‌اش قرار گیرد. كارهایى چون: فعالیت اقتصادى براى تأمین نیازهاى مادى خانواده، فعالیت‌های اجتماعى و سیاسى، جهاد و جنگاورى و... .
حال این سؤال طرح می‌شود كه چرا خداوند براى مردان راهى به سوى خویش گشوده است كه زنان را از آن محروم ساخته است؟! یكى از بهترین و سریع‌ترین راه‌های تقرب به خداوند، جهاد و شهادت در راه او است كه زنان از آن محرومند. چرا حكم جهاد و شهادت تنها ویژه مردان است و زنان از این حكم معاف گشته‌اند؟!
این مسأله در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیز به گونه‌های مختلفى طرح می‌شد و در آن زمان بانوانى كه خالصانه آرزو داشتند تا از ثواب عظیم جهاد بهرهمند شوند و می‌خواستند از میانبر شهادت، به بارگاه پروردگارشان راه یابند، گرد هم آمدند و در این‌باره به بحث و گفت‌وگو نشستند. عاقبت نتیجه آن شد كه مسأله را با پیامبر در میان گذارند و از ایشان چاره جویند. پس از میان خود زنى بافضیلت را كه در خطابه و سخنورى ممتاز بود، انتخاب كردند و او را در مقام نماینده خویش، خدمت پیامبر فرستادند.
این بانو به مسجدِ پیامبر رفت و پس از عرض سلام و ادب، سؤال بانوان را با بیانى بسیار شیوا و جذاب و كلماتى بسیار ظریف و دقیق، در جمع مردانِ حاضر در مسجد طرح كرد. مضمون سخن او این بود كه یا رسول‌الله! همه فضیلت‌ها ویژه مردان است و ما زنان از این راه تكامل و سعادت محروم گشته‌ایم. یا رسول‌الله! در حالى كه باب جهاد و شهادت به روى ما بسته شده است، چگونه می‌توانیم از ثواب این فضیلت عظما بهرهمند شویم؟ آیا راه جبرانى براى زنان وجود دارد؟!
﴿ صفحه 138 ﴾
پیامبر(صلى الله علیه وآله) پس از شنیدن دقیق سخنان این بانو فرمودند: جَهادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ؛(211) جهاد زن، همسردارى نیكوى او است. درست است كه جهاد بر شما واجب نیست و از راه جنگ در جبهه‌ها نمی‌توانید به ثواب جهاد نایل شوید؛ اما چنین نیست كه از فضیلت و ثواب جهاد نیز محروم مانده باشید. شما می‌توانید در خانه‌های خویش اعمالى انجام دهید كه شما را در ثواب مجاهدان و جنگاوران جبهه‌های اسلام شریك گرداند و آن عمل، «همسردارى خوب و نیكو» است. شما می‌توانید از این راه به ثواب مجاهدانى نایل شوید كه هستى خویش را فداى اسلام ساخته‌اند.(212)
اما علت این همه تأكید بر مسأله «همسردارى» چیست؟ چرا در مقابل جهاد كه بر مردان واجب شده، «همسردارى نیكو» براى زنان لازم گشته است؟! حكمت همترازىِ «همسردارى شایسته زن» با «جهاد و از جان گذشتگى مرد» چیست؟!
طبق مشیت الهى، زندگى مرد و زن به طور طبیعى و تكوینى، به هم وابسته شده است.
خانواده، واحد مشتركى است كه می‌تواند این اقتضاى طبیعى را به بهترین وجه تأمین كند و زن و مرد را به اوج تكامل و سعادت برساند. موفقیت هر یك از مرد و زن در انجام وظایف اختصاصى خود، در گرو سلامت روابط خانوادگى است. زن، هنگامى می‌تواند وظایف ویژه خویش را به سامان رساند كه از پشتوانه‌های روحى، عاطفى، اقتصادى و... از جانب همسرش برخوردار باشد.
مرد نیز، هنگامى می‌تواند با خاطرى آرام و آسوده به فعالیت‌های مخصوص خویش، از جمله جهاد در راه خدا، همت گمارد كه به وجود یارى شایسته و از خود گذشته در محیط خانواده دلگرم باشد. اگر در روابط خانوادگى؛ خودخواهى، تندخویى، بی‌احترامی، پرده‌دری و... حاكم باشد، آنچنان آشفتگى روحى و پریشانى روانى بر
﴿ صفحه 139 ﴾
وجود مرد و زن سیطره خواهد یافت كه هر دو را از بهره‌ها و روزی‌های مادى و معنوى زندگانى محروم می‌کند. اگر نا به سامانى و ناهماهنگى بر روابط همسران سایه افكند، هم سیر مادى و هم سیر معنوى زندگانى مختل خواهد شد؛ نه زن خواهد توانست به وظایف اختصاصى خویش در گستره خانه‌داری، همسردارى، بچه‌داری و... به خوبى عمل كند و نه مرد می‌تواند وظایف ویژه خویش را در عرصه جامعه به انجام رساند. به طور كلى، صفا و نشاط در روابط خانوادگى بهترین پشتوانه براى موفقیت مرد و زن به شمار می‌رود كه در برقرارى این صفا و صمیمیت، نقش زنان بسى مؤثرتر و چشمگیرتر است.
كلید آرامش، نظم، انضباط و صمیمیت خانواده در دست زنان است و از این روى آسودگى خاطر و آرامش روحى ـ روانى مرد نیز در عرصه فعالیت‌های اجتماعى، وابسته به نوع رفتار و منش زن در خانه خواهد بود. این قاعده در قلمرو همه وظایف فردى و اجتماعی مرد، سریان دارد؛ از گستره عبادات فردى گرفته تا عرصه فعالیت‌های اجتماعى؛ مانند تجارت، تحصیل علم، جهاد و... .
آرى، مردان در حداقل نیمى از موفقیت‌های مادى و معنوى، وامدار همسرانشان می‌باشند. این بانوان هستند كه می‌توانند با درایت، كیاست، گذشت و رفتار شایسته خویش، كانون خانواده را به بهشتى از شور، نشاط، صمیمیت و صفا مبدل سازند و از این رهگذر زمینه موفقیت و پیشرفت زندگى مشتركشان را در همه عرصه‌های مادى، معنوى، فردى و اجتماعى فراهم آورند.
بنابراین بانوان به هر میزان كه در فراهم‌آوری محیطى آرام، باصفا، پرنشاط و صمیمى در كانون خانواده تلاش كنند، به همان میزان در فضیلت و ثواب عبادت‌ها و فعالیت‌های شوهرانشان شریك خواهند بود. از این روى بانوان نه‌تنها از فضایل بر شمرده مردان محروم نیستند، بلكه می‌توانند از رهگذر تلاشى مخلصانه در كانون خانواده در همه فضایل آنان شریك شوند و حتى بر ایشان سبقت گیرند و به ثوابى دست یابند كه مردان
﴿ صفحه 140 ﴾
از آن محروم باشند؛ چرا كه ارزش هر عملى در گرو درجه اخلاص آن است
ممكن است نیت مرد ناخالصى داشته باشد؛ اما همسرش با نیتى پاك و براى تحصیل رضاى خداوند با خوش‌رفتاری و از خودگذشتگى، محیطى انرژی‌بخش و روح‌افزا در خانواده فراهم آورد و در سایه این تلاش مخلصانه، هم در ثواب عبادات و فعالیت‌های همسر شریك شود، هم به ثوابى عظیم از رهگذر اخلاصش دست یابد.
«شوهردارى» یك فن و هنر است؛ هنرى كه بیش از هر فن و هنر دیگرى محتاج ظرافت، دقت، درایت و كیاست است. بانوان براى موفقیت در این عرصه خطیر، بیش از هر چیزى به یافتن اسوه‌ای جامع نیاز دارند تا با اقتداى همه‌جانبه به سیره عملى او به بهترین شكل عمل كنند. در عرصه این هنر، اسوه‌ای یگانه‌تر و جامع‌تر از فاطمه زهرا(علیها السلام) پیدا نمی‌شود.
فاطمه(علیها السلام) از آن هنگام كه قدم به خانه شوهر نهاد، روحیات و موقعیت ویژه همسرش را با كمال كیاست دریافت و به زودى توانست خود را با شرایط خاص مادى و معنوى شوهرش سازگار كند. رفتار این برترین بانوى جهان در عرصه شوهردارى چنان در اوج صفا، مهربانى، همراهى، همدردى و دلسوزى است كه تنها یك نگاه مهرانگیز او كافى بود تا تمام خستگی‌ها و گرفتگی‌ها از روح و جسم همسرش به در آید.(213)
در سیره این بانوى یگانه است كه هنر ظریفى چون «جلب رضایت و خشنودى همسر» جامع‌ترین مصداق خود را می‌یابد؛ تا جایى كه همسرش در شأن او می‌فرماید: به خداوند سوگند!... زهرا تا آن زمان كه خداوند او را به سوى خود بُرد، مرا ناراحت نساخت و عملى انجام نداد كه مرا ناخشنود كند.(214)
جلوه‌هایی بسیار زیبا از زندگانى دُردانه بانوان، وجود دارد كه پرداختن به آن‌ها مجالى بسیار وسیع و جداگانه می‌طلبد؛ جلوه‌هایی چون: اوج ادب و همراهى با شوهر، توجه
﴿ صفحه 141 ﴾
كامل به روحیات معنوى و مسؤولیت‌هاى ویژه همسر، كمال ایثار و از خودگذشتگى در مقابل همسر، اوج خوش‌رفتاری و خوش‌گفتاری با شوهر، تجهیز روحى ـ روانى همسر براى جهاد، آلوده‌سازی خاطر همسر در عرصه تهذیب و پرورش فرزندان، تحمل و صبر در مقابل كمبودهاى مادى، كمك به خودكفایى و استقلال اقتصادى خانواده و... .
در این مقام، به تحلیلى زیبا از شوهردارى زهرا(علیها السلام) در آینه كلام فرزند پاک‌نهادش، دیده و دل می‌سپاریم:
شما ببینید شوهردارى فاطمه زهرا چگونه بود. در طول ده سالى كه پیامبر در مدینه بودند، حدود نُه سالش حضرت زهرا و حضرت على(علیهم السلام) با همدیگر زن و شوهر بودند. در این نُه سال، جنگ‌های كوچك و بزرگى ذكر کرده‌اند (حدود شصت جنگ اتفاق افتاده)، در اغلب آن‌ها امیرالمؤمنین هم بوده است. حالا شما ببینید، او خانمى است كه در خانه نشسته و شوهرش مرتب در جبهه است و اگر در جبهه نباشد، جبهه لنگ می‌ماند ـ این قدر جبهه وابسته به او است ـ از لحاظ زندگى هم وضع رو به راهى ندارند؛ همان چیزهایى كه شنیده‌ایم: وَ یُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا وَ یَتِیًما وَ اَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّه؛ یعنى حقیقتاً زندگى فقیرانه محض داشتند. در حالى كه دختر رهبر است، دختر پیامبر است، یك نوع احساس مسؤولیت هم می‌کند.
ببینید انسان چه روحیه قوى‌یى باید داشته باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز كند، دل او را از وسوسه اهل و عیال و گرفتاری‌های زندگى خالى كند، به او گرمى بدهد، بچه‌ها را به آن خوبى تربیت كند. حالا شما بگویید امام حسن و امام حسین، امام بودند و طینت امامت داشتند؛ زینب كه امام نبود. فاطمه زهرا(علیها السلام) این‌گونه خانه‌دارى، شوهردارى و كدبانویى كردند و این طور محور زندگى فامیل ماندگار در تاریخ قرار گرفتند. آیا این‌ها نمی‌تواند براى یك دختر جوان، یك خانم خانهدار یا مشِرف به خانه‌دارى الگو باشد؟ این‌ها خیلى مهم است.(215)
﴿ صفحه 142 ﴾
﴿ صفحه 143 ﴾

فصل پنجم: حماسه فاطمى و عبرت‌هاى آن

فاطمه(علیها السلام)، فدایى ولایت
فاطمه(علیها السلام)، فاتح ستیغ فصاحت
فاطمه(علیها السلام)، بانى عظیم‌ترین خدمت
سقیفه، سنگ بناى بدعت و جنایت
بزرگ‌ترین ظلم‌ها در حق على مرتضى(علیه‌السلام)
بزرگ‌ترین ستم‌ها در حق فاطمه زهرا(علیها السلام)
پیشینه و فرجام فدك
راز قیام برزگ زهرا(علیها السلام) در مقابل غصب فدك
ریشه‌هاى فاجعه سقیفه و غصب فدك از منظر زهرا(علیها السلام)
1.پراكندگى از اطراف امامى یگانه
2.سربرآورى نفاق‌ها و كینه هاى خفته
3.سطحی‌نگری‌ها و بی‌غیرتی‌هاى غافلانه
4.تأویل‌ها و قرائت‌هاى دینى منحرفانه
﴿ صفحه 144 ﴾
﴿ صفحه 145 ﴾