فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

نوحه سینه زنی شب عاشورا

(اگر روز خوانده شود گفته می شود روز عزاست امروز)
ماه غم آمده وقت عزاست امشب وقت عزاست امشب - کربلا سر به سر ماتم سراست امشب ماتم سراست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
ماه غم آمده ماه عزا رسیده - اهل بیت حسین به کربلا رسیده
عترت مصطفی ظلم و جفا رسیده - مصطفی صاحب عزاست امشب صاحب عزاست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
سر و قد حسن زینب کند نظاره - چون که فردا شود چون گل هزار پاره
زخم هایش شود افزونتر از ستاره - حضرت فاطمه غرق بکاست امشب غرق بکاست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
اهل بیت حسین در سوز و در گداز است - لشکر مشرکین در فکر ترک و ناز است
یاوران حسین مشغول در نماز است - شور و شوقی دیگر آنجا بپاست امشب آنجا بپاست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
دست عباس را بگرفته است سکینه - فکر آبی بکن ای عم بی قرینه
العطش العطش ای خسرو مدینه - آب نایابت ایدر خیمه هاست امشب در خیمه هاست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
لشکر شاه دین بی صبر و بی قرار است - کوفیان دنی بی حد و بی شمار است
حزب الله فقط هفتاد و دو سوار است - جمله قربانی راه خداست امشب راه خداست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین

نوحه سینه زنی روز عاشورا

امروز امام ما را لب تشنه سر بریدند - فرزند مصطفی را لب تشنه سر بریدند
کردند دعوت اما آبی به او نداند - مهمان کربلا را لب تشنه سر بریدند
عباس رفت میدان آب آورد به طفلان - دستش جدا نمودند لب تشنه سر بریدند
اکبر جوان او را در خاک و خون کشیدند - داماد کربلا را لب تشنه سر بریدند
طفل صغیر او را کردند تیر باران - اصحاب باوفا را لب تشنه سر بریدند
اهل عیال او را کردند قتل و غارت - فرزند لافتی را لب تشنه سر بریدند
شمر شریر ظالم شرم از خدا نکرده - آن عاشق خدا را لب تشنه سر بریدند
جسم شریف او را کردند پاره پاره - آن سایه هما را لب تشنه سر بریدند

نوحه سینه زنی ترکی خواهر با نعلش برادر وداع می کند

زینب زار و بی یار خسته گلدی قارداشینون باشی اوسته - سویلدی الامان ای حسین جان با جی اوسون بوگل چشمه قربان
ای برادر تفاقیه پوزولدی - اللریم قارداشومدان اوزولدی
جسمون اولموش سنون قانه غلطان - باشی هارداقالو بدور حسین جان
یوخ باشون تا اوزوندون اوپوم من - قلبیمه بیر سرین سو سپوم من
قوی بوغاری اوپوم ایبرادر - چون او پردی او زهرای اطهر
هم او پردی او جدون پیمبر - هم او پردی آتان شیر داور
الامان الامان ای حسین جان - جسمون اولموش سنون قاته غلطان
قالما یوب پیر نفر یارو یولداش - باجون اوسون سنون نازلی قارداش
هاردا قالموش او میر غضنفر - هاردا قالموش او شهرزاده اکبر
هاردا قالموش او عونیله جعفر - هاردا قالموش او قاسم دلاور
الامان الامان ای حسین جان - گور مییدیم سنی قاند غلطان
کیم کسوب بارماقون ای حسین جان - زینب او اولسون او گل جسمه قربان
اوت و روشن وقتده خیمه گاهه - دود آهیم چه خوب مهر و ماهه
خیمه گاهون تالاندی برادر - هرنه وار اوتدایاندی برادر
قالمادی باشدا بیر کهنه معجر - ایتدی تاراج قوم ستمگر
خوردا قزلر دوشویدور هراسه - ال گوتوردی هامو التماسه
شمر ملعون ورار تازیانه - قالموشام یا حسین یانه یانه
اول لعین ایلر هر دم بهانه - رحم قالموشام یاحسین یانه یانه
هر قدر ور سالار گر با شومدان - ال گوتور مم عزیز قار دانشومدان
عازموق شامه بیز دست بسته - گلمشوق یا حسین باشون اوسته
یا حسین کیدوم الله نگهدار - محشره یاحسین قالدی دیدار