فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

موسی بن جعفر (ع در زندان هارون

گفت موسی بن جعفر به زندان - در کجایی رضا جان رضا جان
زهر با زور دادست عدوان - در کجایی رضا جان رضا جان
مدتی هست به زندان اسیرم - ای رضا جان من از عمر سیرم
روی ماهت ببینم بمیرم - در کجایی رضا جان رضا جان
ای پسر جان بیا از مدینه - می کشد چون مرا اهل کینه
می کشم آه از سوز سینه - در کجایی رضا جان رضا جان
زهر هارون زد آتش به جانم - رفته بر باد چون خانمانم
روز و شب ای خدا در فغانم - در کجایی رضا جان رضا جان
رحم کن ای خداوند سبحان - من ندارم دگر تاب هجران
تا رضا آید و من دهم جان - در کجایی رضا جان رضا جان

مولود نامه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه

باز بطرف چمن از اثر نو بهار - آنچه به دل غنچه داشت کرد همه آشکار
لاله پژمرده باز زندگی از سر گرفت - باد مسیحا نفس کرد به بستان گذار
شد چمن آراسته سر به سر افراشته - مقنعه برداشته دختر گل از عذار
فصل بهاران شده قدرت حق جلوه گر - در طرف لاله زار گل شد هزاران هزار
بلبل شوریده باز چهچهه از سر گرفت - قهقهه کبک دری سر زده از کوهسار
چون مه شعبان رسید شد گل نرگس پدید - عطر گل یاسمن شد همگی برکنار
از قدم نو ظهور گشت جهان پر ز نور - یار پری چهره زد مجر خود را کنار
داد خداوندگار بر حسن عسگری - حضرت صاحب زمان می کشد او آشکار
ریشه کفر و دغل او ز جهان برکند - دین رسول خدا می کنند او پایدار
کی بشود ای خدا تا که نماید ظهور - عدل الهی کند در همه جا برقرار

توسل به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه

خورشید عاشقان یا صاحب الزمان - از پرده شو عیان یا صاحب الزمان
اندر فراق تو جانم به لب رسید - عمرم تمام شد روزم به شب رسید
از بس ز دشمنان رنج و تعب رسید - امید عاشقان یا صاحب الزمان
یا صاحب الزمان پا در رکاب کن - عالم به باد رفت مولا شتاب کن
بنما قیام حق آخر صواب کن - بر باد شد جهان یا صاحب الزمان
ای زاده حسن فرزند بو تراب - از اشتیاق تو جانها شده کباب
تعجیل کن آقا عالم شده خراب - از ظلم ظالمان یاصاحب الزمان
ای عدل و دادگر ای معدنت مدار - بهر وجود تو عالم در انتظار
جانها در آتش است دلهاست بی قرار - بر لب رسیده جان یا صاحب الزمان
یا صاحب الزمان جانم فدای توست - چشمان منتظر در انتظار توست
چون قلب دوستان صحن سرای توست - ای منجی جهان یا صاحب الزمان
ای گلشن بهاران سرو جویبار - ای هاشمی تبار فرزند هفت و چار
مائیم دلفکار از دست روزگار - صد بار الامان یا صاحب الزمان
جانها فدای تو ای ماه مشرقین - زینب کند هنوز فریاد و شور و شین
آقا قیام کن خونخواهی حسین - نسل یزیدیان یاصاحب الزمان
در نهر علقمه از سوزش عطش - آید به گوش جان فریادالعطش
از سوز تشنگی اصغر نموده غش - بر تیر شد نشان یا صاحب الزمان
آقا شکسته شد پهلوی فاطمه - محسن شهید شد با شور و واهمه
مظلوم شد علی از ظلم دشمنان - فریاد و صد فغان یا صاحب الزمان
آن آتشی که زد بر خیمه ها شرر - از خانه ی علی گردید شعله ور
در کربلا شده این شعله مستمر - فریاد الامان یا صاحب الزمان
ای منجی جهان ای حجت خدا - جان مراد یا بر تو شود فدا
شمشیر تو بود لا سیف و لا فتی - برکش تو از میان یا صاحب الزمان