فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

همسر خوش سیرت

همسرم ای مونس و ای یاورم - ای به پروازم توئی بال و پرم
همسرم ای محرم اسرار من - ای به هر غم مونس و غمخوار من
ای به هر غم یاور و یار منی - ای به هر دردم گرفتار منی
در گرفتاری تو یارم بوده ای - مونس شبهای تارم بوده ای
تو که با بود و نبودم ساختی - در میان خلق شادم ساختی
ای کنیز حضرت پروردگار - ای امانت از خدای کردگار
گر نباشی تو یقین من نیستم - تو شناساندی مرا تا کیستم
ای که هر کاری تو بودی یاورم - سایه لطف تو دائم بر سرم
چون تو هستی من ز شاهان برترم - ای عزیزم جقه تاج سرم
تو برای جسم من پیراهنی - گر نباشد پیرهن نبود تنی
هر دو یک جانیم اندر دو بدن - اختلافی نیست بین خویشتن
همسرم تو از ملایک بهتری - یا که غلمانی و یا حور و پری
بارک الله بر تو باشد شیر زن - حفظ فرمودی حجاب خویشتن
همچو در اندر صدف پنهان شدی - زین سبب چون گوهر غلطان شدی
بهر تو این درها را سفته ام - هر چه گفتم شأن تو کم گفته ام

ذکر صلوات بر چهارده معصوم (ع

سید و میر و سرور عرصات بر محمد و آل او صلوات بر علی آن کلید باب نجات بر محمد و آل و صلوات داد فرمان خدای لم یزلی، جانشین محمد است علی همه گوئیدتان به صوت جلی بر محمد و آل او صلوات گر نخوابیده بود آن سرور، بر فراش جناب پیغمبر کشته می شد رسول جن و بشر دین اسلام از او گرفته حیات، بر محمد و آل او صلوات چون بفرمود حق به روز غدیر، بر همه مسلمین علیست امیر همه گفتند از صغیر و کبیر، بر توبه به درود و هم برکات، بر محمد آل او صلوات جز علی کیست ساقی کوثر، جز علی کیست قاتل عنطر جز علی کیست فاتح خیبر، جوهر اصل صفحه مرات، بر محمد آل او صلوات فاطمه هست بانوی محشر، او بود نور چشم پیغمبر هم بود مادر شبیروشبر، کس مقامش نمی رسد هیهات، بر محمد و آل او صلوات به حسن آن، شهید زهر جفا، به حسین پنجمین آل عبا به چهارم امام زین العبا، باقر العلم و سید و سادات، بر محمد و آل او صلوات هست جعفر به قول حق صادق بعد موسی بقرب حق لایق هم رضا بر رضای حق شایق، هم تقی هم نقی بحسن صفات، بر محمد و آل او صلوات نام پاکش بود به وجه حسن، عسکری دومین امام حسن حجت حق امام مستحسن از وجودش به ما رسد برکات، بر محمد و آل او صلوات

در مدح مولای متقیان علی (ع

ای شاه انس و جان مولا علی مدد - مولای مومنان هو یا علی مدد
هر کس تو را شناخت دیوانه تو شد - در شمع محفلت پروانه تو شد
غمخانه دلش کاشانه تو شد - مولا علی مدد هو یا علی مدد
مجنون عشق تو دیوانه توأم - مست شراب در میخانه توأم
همچون گدا در کاشانه توأم - مست شراب در میخانه توأم
محشر توئی توئی، کوثر توئی توئی - ویران کننده خیبر توئی توئی
داماد مصطفی حیدر توئی توئی - مولا علی مدد هو یا علی مدد
تو مهر خاوری هم شیر داوری - در دو جهان علی مولا و سروری
هم شافع جزا آقای قنبری - مولا علی مدد هو یا علی مدد
شاهم توئی علی ماهم توئی علی - مشکل گشای هر راهم توئی علی
از سینه میکشم آهم توئی علی - مولا علی مدد هو یا علی مدد
هم جان من توئی جانان من توئی - هم دین من توئی ایمان من توئی
هم رکن مکه و ارکان من توئی - مولا علی مدد هو یا علی مدد
ای شاه لوکشف معنای هل اتی - شمشیر تو بود لا سیف لا فتی
گویم خدا توئی من کرده ام خطا - جانها فدای تو یا مرتضی علی
در بستر رسول خوابیدی از وفا - از دست دشمنان احمد شود رها
تو پا نهاده ای بر دوش مصطفی - مولا علی مدد هو یا علی مدد
غمگین مباش تو آخر مرادیا - گر کار تو شود بی ریب و بی ریا
مولای تو بود چون شاه اولیا - فریاد تو رسد روز جزا علی