فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

به نام خدا

اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم - بعد توفیق از تو جویم ای خداوند کریم
حمد بی حد و درود کردگار لایزال - بر روان مصطفی آن صاحب خلق عظیم
بعد صلوات و سلام از شیعیان و دوستان - بر علی و آل او باشد صراط المستقیم
کشتی دریای رحمت مرتضی و آل اوست - هر که ساکن شد به ساحل می رسد سلم و سلیم
یک نفر از نسل او در این جهان پر ز شور - قد علم بنمود او شد بر مسلمانان زعیم
نام او هم نام باشد با یکی پیغمبران - جنگ با فرعونیان بنمود مانند کلیم
دین پاک مصطفی را داد رونق در جهان - خار شد من جمله فرزندان شیطان رجیم
نام پاکش هست روح اله خمینی آن امام - انقلابی در جهان افکند مبسوط و عظیم
نهضتش پاینده بادا تا جهان پاینده است - تا ظهور حضرت مهدی ایا حیّ و قدیم

22 بهمن یوم الله

ماه بهمن ماه عز و شوکت است - ماه بهمن اقتدار ملت است
ماه بهمن انقلاب آمد پدید - بغض مردم گشت چون بر شه شدید
سر به سر ایران پر از فریاد شد - مشت ها مانند چون پولاد شد
اندر این مه داد مردم امتحان - ایستادند جملگی تا پای جان
رفت اهریمن، فرود آمد امام - رحمت حق گشت بر ایران تمام