نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

نقش اسلام در الغای تدریجی نظام بردگی

اگر بخواهیم نقش بزرگ دین مقدس اسلام را در الغای تدریجى برده‌گیرى و برده‌دارى‌هاى نامشروع و در آزادسازى بردگان جنگ مشروع (جنگ اهل حق با طرفداران باطل) به خوبی دریابیم، باید به دو مطلب مهم توجه كنیم.
الف) محدود کردن عامل بردگی
اسلام با مسدود کردن راه‌های برده گرفتن انسان و گسترش اندیشة تساوی افراد بشر، روش موفقی را برای آزادی تدریجی بردگان ارائه داد. اسلام هرگز نمى‌پذیرد كه پدر یا مادر فرزند خود را در معرض فروش و بردگى بگذارد یا كسى خود را براى فروش و بردگى عرضه كند یا شخصى به سبب ارتكاب جرمى فروخته شود یا كسانى ربوده شوند و به بردگى بیفتند یا ملتى به علت عقب‌ماندگى مادى و مدنى همچون حیوانات شكار شوند و به بیگارى و بردگى كشیده شوند. اسلام تأكید مى‌كند كه نژاد، رنگ، پوست، جنس، زبان، ملیت، وضع اجتماعى و نظائر آن نمی‌تواند موجب بردگی انسان‌ها گردد. این دین مقدس اگر چه نظام برده‌دارى را به كلى نادرست نمى‌شمرد، راه برده‌گیرى را منحصر در یك امر مى‌داند، و آن جنگ حق و باطل است. اسلام سایر اسباب بردگى را كه در نظام‌ها و جامعه‌های دیگر معمول و متعارف بوده ممنوع اعلام کرد. حتى اسیر و برده كردن انسان در جنگ حق و باطل، نیز شرایط فقهى ویژه‌اى دارد كه باید كاملاً رعایت شود. چنان‌که می‌فرماید:
«ما كانَ لِنَبِیّ أَنْ یَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتّى یُثْخِنَ فِی الْأَرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا والله یرید الآخرة والله عزیز حکیم؛(170) هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی (از دشمن) بگیرد تا کاملاً بر آنها پیروز گردد (و جای پای خود را در زمین محکم کند)، شما متاع ناپایدار دنیا را می‌خواهید، ولی خداوند
﴿ صفحه 171 ﴾
سرای دیگر را (برای شما) می‌خواهد، و خداوند قادر و حکیم است». «فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ؛(171) و هنگامی که با کافران (جنایت‌پیشه) در میدان جنگ روبه‌رو شدید، گردن‌ها‌شان را بزنید (و این کار را همچنان ادامه دهید) تا به اندازة کافی دشمن را در هم بکوبید؛ در این هنگام اسیران را محکم ببندید». ولىّ امر مسلمانان حق ندارد به كشورى لشكرکشی کند و پس از در محاصره و تنگنا قرار دادن مردم، گروهى از آنان را اسیر و برده سازد. باید جنگ مسیر عادى و طبیعى خود را كاملاً طى كند. پس از پایان یافتن جنگ عادلانه و مشروع كه به شیوة عادى و طبیعى رخ داده است، مى‌توان اسیر گرفت. عامل بردگی انسان امورى از قبیل نژاد و رنگ پوست او نیست، بلكه مخالفت و عناد او با دین اسلام و نظام مشروع و عادلانة حكومت اسلامى است. چنین شخصى اگر در جنگ بر ضد حكومت اسلامى شركت كند و اسیر شود، البته برده مى‌شود؛ و این بردگى هم به صلاح خود او و هم به مصلحت امت اسلامى است؛ ممكن است او از بردگى خود نفع مادى نبرد، لكن بى‌شك سود معنوى خواهد داشت.
ب) اهتمام به آزادی بردگان
اسلام اهتمام فراوان به آزاد كردن بردگان دارد. چنان‌که آزاد کردن برده كفارة بسیارى از گناهان است.(172) یكى از وجوه مصارف زكات آزادسازى بردگان است.(173) افزون بر اینكه در قرآ‎ن مجید و فقه اسلامى سخن از مكاتبه است،(174) در قرآن مجید آزادسازى برده و
﴿ صفحه 172 ﴾
صرف مال در این راه كارى شایان اهمیت (= العقبة(175)) و نیك (=البر) قلمداد شده است. شخص رسول اكرمˆ نیز در این زمینه بسیار می‌كوشیدند، در حد توان برده آزاد مى‌كردند و پیروان خود را نیز بدین كار توصیه و امر مى‌فرمودند. واجب شدن آزادسازى بردگان در بعضى از موارد و مستحب دانستن این كار در بسیارى از موارد دیگر، سبب شد كه نظام برده‌دارى به تدریج از جهان اسلام رخت بر بندد.
شكى نیست كه آزادسازى بردگان نیز سخت مورد تأكید اسلام بوده و در آیات متعدد قرآنى به آزادسازى بردگان توصیه شده است: صرف كردن مال در راه آزاد ساختن بردگان (و فى الرقاب) یكى از كارهاى نیك به‌شمار می‌رود.(176) آزادسازى برده (= فك رقبة) یكى از كارهاى مشكل (= العقبة) معرفى شده است و کسانی كه بدین كار دشوار و امر خطیر اقدام نمى‌كنند مورد نکوهش قرار می‌گیرند.(177)
در بعضى از آیات دیگر آزادسازى بردگان به عنوان كفارة پاره‌اى از گناهان واجب دانسته شده است. چنان‌که آزادسازى بردة مؤمن (= تحریر رقبة مؤمنة) كفارة قتل خطا محسوب می‌شود؛(178)قبة)، به ترتیب كفارة «حنث»، «قسم»،(179) و «ظهار»،(180) به‌شمار مى‌آید. اضافه بر این سه مورد كه در قرآن كریم آمده است، به موجب روایات، آزاد کردن برده كفارة بعضى از گناهان دیگر مانند افطار عمدی روزة واجب است.(181)
﴿ صفحه 173 ﴾
همچنین یكى از وجوه هشت‌گانة مصرف زكات همانا آزاد كردن برده (= فى الرقاب) قلمداد شده است؛ بدین معنا كه ولىّ امر مسلمانان باید با استفاده از بخشى از زكات بردگانى را كه زیر فشار موالى خود به سر مى‌برند و مى‌خواهند آزاد شوند آزاد سازد. حتى در مواردى، بردگانى را كه تحت آزار و اذیت نیز نیستند، با استفاده از زكات می‌توان خرید و آزاد کرد.
مسئلة مُكاتَب، یعنى بازخرید بندة خود، نیز در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است: «وَ الَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِی آتاكُمْ؛(182) و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه [= قرارداد مخصوص برای آزاد شدن] هستند، با آنان قرارداد ببندید، اگر رشد و صلاح در آنان احساس می‌کنید، و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید».
مكاتبه كه اقسام دوگانة آن، مشروطه و مطلقه، در كتب فقهى به تفصیل بررسى مى‌شود، بدین معناست كه برده مطابق عقد مکاتبه می‌تواند قیمت خود را از حاصل كسب و كار خویش به مولى بپردازد و آزادى از دست رفتة خود را باز یابد. از آنجا كه اسلام آزادسازى بردگان را دوست ‌دارد، مكاتبه را در مواردى مستحب مؤكد دانسته است. در هر حال، نیکی و احسان به غلامان و كنیزان مورد توصیه و تأكید قرآن کریم است.(183)
ج) خوشرفتاری با بردگان
اسلام در زمینة حسن معاشرت و خوشرفتارى با بردگان توصیه و تأکید فراوان دارد. اضافه بر اینکه به طور كلى مسلمانان را به نیكى كردن به بردگان سفارش مى‌كند، از
﴿ صفحه 174 ﴾
موالى مى‌خواهد كه غلامان و كنیزان خود را بى همسر نگذارند و موجبات ارضای غریزة جنسى آنان را فراهم كنند و نیز كنیزان خود را به روسپیگرى وادار نکنند و خود آنان اگر كنیز یا غلام مؤمن را برای همسری برگزینند، بهتر از زن یا مرد آزاد یا مشرك است. این‌گونه دستورالعمل‌ها نشانة تكریم و بزرگداشت بردگان است. در بحث بردگى و برده‌دارى آنچه پیش از هر چیز به ذهن متبادر مى‌شود، «تبعیض نژادى» و ستمى است كه بر سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان مى‌رود؛ و این درست همان چیزى است كه توسط دین مبین اسلام ملغى و منسوخ گشت.
﴿ صفحه 175 ﴾

خلاصة فصل هفتم

از میان راه‌هاى گوناگونى كه در طول تاریخ بشر و در نظام‌های مختلف به بردگى انسان منتهى مى‌شد، اسلام تنها یك راه را باز گذاشت كه كاملاً موجه و معقول است: تا جامعة بشرى برقرار است، دست كم جنگ هست. از میان جنگ‌ها بعضى مشروع و عادلانه است: جنگ حق در برابر باطل که در آن کسانی که از طرفداران باطل به اسارت در مى‌آیند، به بردگى كشیده مى‌شوند و باید بشوند. اسلام هیچ‌گاه در صدد الغای این‌گونه برده‌گیرى نبوده و نیست و این موضع اسلام كاملاً قابل دفاع و توجیه عقلانى است. بنابراین، كوشش بسیارى از روشنفكران و نویسندگان غربزدة جهان اسلام كه اسلام را نافى و ناسخ هرگونه برده‌دارى قلمداد می‌كنند و آیات مربوط به بردگى و برده‌دارى را ناظر به امرى موقت و گذرا می‌دانند كه مختص صدر اسلام بوده تلاشى بیهوده است. اسلام بردگى را مطلقاً الغا نمى‌كند، بلكه یكى از راه‌های بردگی را صحیح مى‌داند. در عین حال، حسن سلوك با بردگان را به شدت توصیه مى‌كند و اسباب آزادى آنان را از طرق مختلف فراهم مى‌سازد و این از مفاخر این دین الهى است.
نظام برده‌داری در تاریخ بشر سابقة دیرینه دارد. مصلحان اجتماعی و در رأس آنان انبیای الاهی برای لغو نظام بردگی و نظام‌مند کردن آن تلاش کرده‌اند. در قرآن کریم آیات متعددی در خصوص بردگان و چگونگی رفتار با آنان آمده است. اسلام اصل بردگی را به طور کلی نفی نمی‌کند، بلکه در مواردی به دلایلی برده گرفتن را امری ضروری می‌داند. در عین حال، نقش اسلام در زوال تدریجی نظام برده‌داری بر اهل تحقیق پوشیده نیست. اسلام عوامل بردگی را محدود ساخت و برده گرفتن را فقط منحصر در جنگ‌های مشروع کرد. مادام که ساختار جهان چنین باشد، نبرد میان حق و باطل جریان دارد و طرفداران حق همان‌گونه که جنگ و دفاع از ارزش‌های دینی را حق خود می‌داند، می‌تواند پیروان باطل را اسیر و برده سازند. این بردگی به صلاح بردگان و مصلحت امت اسلامی است‌ و این موضع اسلام کاملاً قابل دفاع و توجیه عقلانی است. افزون بر محدود کردن راه‌های بردگی، اهتمام به آزادی بردگان مورد تأکید اسلام است.
بنابراین، اسلام هیچ‌گاه درصدد الغای بردگی اسیران جنگی فتنه‌جویان نیست. کسانی که
﴿ صفحه 176 ﴾
تلاش می‌کنند آیات مربوط به برده‌داری را ناظر به وضعیت صدر اسلام بدانند و بدین ترتیب اسلام را نافی و ناسخ هرگونه برده‌داری قلمداد کنند، باید بدانند که این تلاش‌ها بیهوده است و نه‌تنها به نفع اسلام نیست، بلکه به سود دشمنان اسلام است. بهترین خدمت به اسلام آن است که دیدگاه این دین آسمانی دربارة نظام‌مند کردن بردگی، آزادی بردگان و خوشرفتاری با آنان، آن‌گونه که هست، تبیین گردد. واقع این است که اسلام در این زمینه پیشگام بوده است.
﴿ صفحه 177 ﴾

فصل هشتم: اشتراک‌های تکوینی و تشریعی مرد و زن