فهرست کتاب


فلسفه اخلاق

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی

شناسه کتاب

فلسفه اخلاق
مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى
تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
نوبت و تاریخ چاپ: سوم، پاییز 1394
چاپ: نگارش
شمارگان : 1000‌‌‌ قیمت: 13000 تومان

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.
تلفن و نمابر: 37742326-025
3-158-411-964-978 :شابک
كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است
﴿ صفحه 17 ﴾

فصل اول: تعریف و جایگاه فلسفه اخلاق

﴿ صفحه 18 ﴾
﴿ صفحه 19 ﴾

اخلاق در لغت

«اخلاق» در اصل، واژه‌ای عربی است كه مفرد آن «خُلْق» و «خُلُق» می‌باشد. در لغت به‌معنای «سرشت و سجیّه» به‌کار رفته است؛ اعم از اینكه سجیّه و سرشتی نیكو و پسندیده باشد مانند جوان‌مردی و دلیری، یا زشت و ناپسند باشد مثل فرومایگی و بزدلی. لغت‌شناسان عموماً آن را با واژة «خَلق» هم‌ریشه دانسته‌اند. وقتی گفته می‌شود فلان كس خُلق زیبایی دارد، یعنی نیرو و سرشت یا صفت معنوی و باطنی زیبا دارد. در مقابل، هنگامی كه می‌گویند فلان كس خَلق زیبایی دارد، به معنای آن است كه دارای آفرینش و ظاهری زیبا و اندامی سازگار است.(1)