نقد و بررسی مکاتب اخلاقی

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی

آرامش و آسایش در اخلاق اپیكوری

‌نظریه اخلاقی اپیكوریان در وهلة‌ نخست برای تأمین آرامش روانی طرح‌ریزی شده است. بر اساس این نظریه،‌ انسان باید سعی كند تا به حالت و وضعیتی تشویش ناپذیر برسد و، به عبارت دیگر، باید بكوشد تا به آرامش باطنی دست یابد و تلاش نماید تا جسم او نیز مانند جانش در آسایش باشد. آسایش و آرامش كامل، بزرگ‌ترین لذت است.(266)‌ لیكن باید توجه داشت كه سكون خاطر و آرامش روحی غایت اخلاق نیست. تنها غایتی كه اپیكور به آن معتقد است عبارت است از لذت. آرامش روحی و سكون خاطر تا آنجا كه از این غایت تبعیت می‌كنند، یعنی تا جایی كه موجب تولید لذت شوند،‌ معتبر و ارزشمند هستند و الا، به خودی خود، دارای ارزش ذاتی نیستند.(267)‌ آرامش بیش از هر چیزی مبتنی است بر فهم
﴿ صفحه 142 ﴾
‌جهان. فهم جهان، بر اساس جهان‌شناسی اپیكوری، به ما نشان می‌دهد كه برخلاف باورهای عامیانه و انسان‌های جاهل، دلیلی برای هیچ ترسی وجود ندارد.(268)‌

دسته‌بندی لذات در دیدگاه اپیكور

‌اپیكور‌ دو نوع دسته‌بندی از لذات ارائه می‌دهد كه هر كدام اهمیت خاص خود را دارند:
وی بر این باور بود كه در جهان رنج‌ها و مصائب فراوانی وجود دارند كه لذت مطلق در رهائی از آنها است.(269)‌ در همین رابطه است كه می‌گوید اگر می‌خواهی كسی را ثروتمند كنی، دارایی او را افزایش مده، بلكه امیالش را هرس كن. «قناعتِ بسیار پیشه كنیم، نه بدین سبب كه همیشه به خسّت زندگی نماییم؛ بلكه با این هدف كه دغدغة‌ خاطر كمتری داشته باشیم». «باید خود را از زندان اشتغالات خصوصی و مشغلة‌ عمومی رهانید». «بهتر است بی‌واهمه بر بستری از برگ بخوابی تا با ترس و دلهره بر تختی زرین».{270)
﴿ صفحه 143 ﴾
به تعبیر دیگر، لذت ساكن و ثابت عبارت است از فقدان الم. نوع جسمانی این نوع لذت را «بی‌دردی»(271) می‌گویند و نوع روحانی آن را «آرامش»(272).(273) لذت متحرك فرایندی است كه به وسیلة‌ آن فرد یا به لذتی ایستا و ثابت می‌رسد ( مثل نوشیدن پس از تشنگی) و یا لذتی ثابت را «تغییر» می‌دهد (مثل نوشیدن در زمان سیرابی). علاوه بر لذات متحرك جسمی، لذات متحرك روحی نیز وجود دارد، به عنوان مثال، لذت حل یك مسأله علمی و ‌فلسفی و یا لذت انجام یك گفتگوی ثمربخش با دیگران. اپیكور لذایذ متحرك را بخشی اصلی از یك زندگی خوب و موفق می‌داند. بنابراین، یك زندگی موفق اپیكوری یك زندگی یكنواخت نیست؛ بلكه دارای لذت‌های متحرك منظمی است. اپیكور در نامه‌ای كه در بستر مرگش نوشته است می‌گوید علی رغم وجود درد شدید جسمانی بهترین روز زندگی‌اش را می‌گذراند؛ زیرا لذت‌های گذشتة بحث‌های فلسفی‌اش را با دوستانش به یاد می‌آورد. در عین حال، این لذایذ متحرك باید به دقت كنترل شوند.(274) اینجا است كه اپیكور تقسیم‌بندی دیگری از لذات ارائه می‌دهد و بر اساس آن لذات لازم الاسیفاء و لذات غیر ضروری را تعیین می‌كند.
با توجه به اینكه اپیكور عالی‌ترین مرتبة لذت را دفع الم می‌داند، تمایلات و لذت‌ها را به سه دسته كلی تقسیم می‌كند:(275)‌
1. امیال و لذت‌های طبیعی و ضروری؛‌
2. امیال و لذت‌های طبیعی و غیر ضروری؛‌
‌3. امیال و لذت‌های غیر طبیعی و غیر ضروری.‌
﴿ صفحه 144 ﴾
لذت‌های طبیعی و ضروری به لذت‌هایی گفته می‌شود كه لازمة زندگی انسانی‌اند؛ به این معنی كه نه تنها مقتضای طبیعت آدمی‌اند؛ بلكه برخورداری از آنها شرط بقا و ادامة‌ حیات او است. به عنوان مثال، لذاتی مانند خوردن، نوشیدن، خوابیدن، و به هنگام سرما خود را پوشانیدن،‌ از جملة لذاتی هستند كه هر انسانی به مقتضای طبیعتش به آنها گرایش دارد، یعنی طبیعت ما اقتضا می‌كند كه غذا بخوریم،‌ آب بنوشیم و امثال آن، و اگر این كارها را انجام ندهیم خلاف اقتضای طبیعت‌مان عمل كرده‌ایم و افزون بر آن شرط زنده ماندن انسان نیز هستند؛ یعنی اگر كسی غذا نخورد و آب ننوشد و از پوشاك مناسب استفاده نكند، مدت زیادی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. البته باید دانست كه ضروری بودن این دسته از لذات تا آنجا است كه واقعاً شرط زنده ماندن انسان باشند. بر این اساس، می‌توان گفت كه منظور از خوردن و نوشیدن و پوشیدن، خوردنِ در حد كفاف و نوشیدنِ به وقت تشنگی و پوشیدنِ به تناسب فصل است. خود اپیكور در این باره می‌گوید: «كم ثروتی و سرمایة‌ معتدل، به اندازه رفع احتیاج طبیعی، ثروت و غنای بزرگی است ولی سرمایه و نعمت فراوانی كه حد و مرزی نشناسد، فقر و مسكنت عظیمی است.»(276)‌ و یا درباره غذا خوردن می‌گوید: «من با خوردن یك تكه نان و آب از لذت بدنی فوق العاده‌ای سرشار می‌شوم و لذات دیگر را حقیر می‌شمارم و این تحقیر من، مربوط به خود لذات نیست؛ بلكه مربوط به آلامی است كه آنها در پی خواهند داشت.»(277)
‌این نوع تمایلات را همیشه باید ارضا كرد،‌ زیرا نتیجة‌ ارضای این لذایذ برخورداری از نعمت و لذت حیات است كه خود طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین لذتی است كه برای ما حاصل می‌شود. زیرا هر لذتی كه برای انسان حاصل شود در زندگی و به واسطة زندگی است و خود زندگی را با هر چیزی بسنجیم باز هم لذتش بیشتر و طولانی‌تر است. مخصوصاً از دیدگاه كسی كه منكر جهان آخرت باشد و حیات انسان را منحصر به حیات دنیوی و این جهانی بداند. به هر حال، تحصیل این دسته از لذات امری لازم و ضروری
﴿ صفحه 145 ﴾
‌است و به همین دلیل انجام كارهای كه به تحقق آنها بینجامد نیز ضروری و حتمی خواهد بود. بنابراین، كار كردن و تلاش در جهت تأمین مایحتاج زندگی از نظر اخلاقی خوب و پسندیده است. اصولاً حكیم به كسی گفته می‌شود كه می‌داند كه عالی‌ترین درجة‌ لذت زمانی حاصل می‌شود كه این نوع از امیال ارضا شوند. و بر اساس این قاعده كه «با اندكی آب و نان می‌توان خود را در سعادت، رقیب ژوپیتر انگاشت»، حكیم چون حوائج خود را به حداقل برساند تقریباً از تأثیر اوضاع و احوال خارجی فارغ می‌ماند.
لذت‌های طبیعی و غیرضروری به لذت‌هایی گفته می‌شود كه هر چند برای حواس طبیعی ما دلپذیرند؛ اما لذت‌هایی زاید و غیر ضروری‌اند. این نوع امیال معلول و مولود توجهی است كه انسان به تنوع‌طلبی دارد. مثلاً بهتر خوردن و بهتر نوشیدن از جملة لذت‌هایی هستند كه هرچند مقتضای طبیعت انسان‌اند، اما حیات آدمی وابسته به آنها نیست. خوردن مقدار زیادی از بهترین غذاها قطعاً لذتی طبیعی اما غیر ضروری است. لذت جنسی نیز در همین دسته جای می‌گیرد. در زمینة‌ هنر و احساسات ظریف و لطیف نیز قاعده همین است. خود اپیكور می‌گوید: «زیبایی،‌ پارسایی، و چیزهای دیگری از این قبیل را اگر لذتی برای ما در بر داشته باشد، باید گرامی داشت و الا باید از آن دست كشید». ویژگی این نوع از امیال این است كه به اموری مربوط می‌شوند كه چون حاجت برآورده شد تغییر می‌پذیرد. مانند میل به خوردن غذای مخصوصی كه بر فرض اینكه برآورده شود چیزی بر لذت انسان نمی‌افزاید.(278)
درباره ارضا یا عدم ارضای این نوع تمایلات باید نخست این پرسش را مطرح كرد كه اگر آنها را برآورده كنم یا نكنم چه پیامدی خواهد داشت. اپیكور معتقد است كه می‌توان از این دسته از لذت‌ها به طور معتدل و با میانه‌روی استفاده كرد. و تأكید می‌كند كه باید از افراط و تفریط در استفاده از آنها، به شدت، پرهیز نمود. بنابراین، نه باید به طور كلی از این گونه لذات چشم پوشید و از آنها اجتناب كرد و نه باید در برخورداری از آنها زیاده‌روی نمود. اعتدال و میانه‌روی در استفادة‌ از آنها خیر اخلاقی است و تعطیل و نادیده گرفتن آنها یا زیاده‌روی در استفاده از آنها، شر اخلاقی است.
﴿ صفحه 146 ﴾
لذت‌های غیر طبیعی و غیر ضروری به لذت‌هایی گفته می‌شود كه نه مقتضای طبیعت انسان هستند و نه لازمة حیات او.(279)‌ بلكه لذت‌هایی بیهوده و عبث‌اند. این نوع امیال مولود «گمان» و «پندار» است. لذت‌هایی مانند لذت جاه و مقام و لذت شهرت از این دسته به حساب می‌آیند. اگر انسان مقام نداشته باشد و یا دارای شهرت نباشد نه كاری خلاف طبیعتش رخ داده است و نه زندگی او به مخاطره می‌افتد. هیچ ‌یك از جهازات بدنی ما مقتضی شهرت و مقام و امثال آن نیست. اگر این دسته از لذایذ نباشد نه به چشم انسان لطمه می‌خورد و نه به گوش او و نه به سایر اعضا و جوارحش. پس این گونه از لذایذ نه طبیعی‌اند و نه ضروری. این نوع تمایلات را باید به طور كلی رها كرد و هرگز نباید برآورده نمود؛ زیرا منشأ چشم و هم‌چشمی می‌شوند. و به جای تأمین خوشی و لذت بر آلام و دردها و رنج‌های روحی و روانی انسان می‌افزایند. بنابراین، «بر توست كه زندگانی كنی بدون رنج و بخوابی بر تشك كاهی تا اینكه مضطرب و آشفته باشی و تكیه زنی بر تخت طلا و میز فاخر.»(280)

برخی از توصیه‌های اخلاقی اپیكور

1. توصیه به عزلت
‌نتیجة‌ طبیعی این دیدگاه آن بود كه باید از زندگی اجتماعی كناره گرفت؛(281)‌‌ زیرا به همان میزانی كه انسان قدرت به دست می‌آورد بر شمار كسانی كه به او حسد می‌ورزند و لذا می‌خواهند به او آسیب برسانند، افزوده می‌شود. بنابراین، خردمند كسی است كه بكوشد گمنام زندگی كند تا دشمن نداشته باشد. اپیكور، بر خلاف سقراط و افلاطون كه انسان را ذاتاً و بالطبع یك شهروند و عضو جامعة‌ مدنی می‌دانستند، معتقد بود كه انسان فقط در جستجوی خوشبختی است و خود را عضو جامعة‌ مدنی احساس نمی‌كند و به این منظور
﴿ صفحه 147 ﴾
‌ساخته نشده است كه با اجتماع بیامیزد بلكه انسان ذاتاً موجودی است خلوت‌گزین و آیین او «برای خود زیستن» است.(282)
‌اپیكور‌ هر چند، به منظور تداوم آرامش نفس، بر عزلت و كناره‌گیری از اجتماع و سیاست تأكید می‌كند؛ اما در این باره دو استثناء قائل است: نخست درباره كسی كه شركت در سیاست و مسائل اجتماعی موجب تأمین امنیت و آسایش و آرامش شخصی او می‌شود و دوم درباره فردی كه چنان به سیاست و مشاغل اجتماعی تعلق خاطر دارد كه اگر عزلت و گوشه‌نشینی اختیار كند هرگز به آرامش و بی‌تشویشی نخواهد رسید.(283)‌
2. عشق جنسی
نهی از لذت‌های متحرك مستلزم آن است كه عشق جنسی نیز، كه یكی از «متحرك‌ترین» لذت‌ها است، منع ‌شود. بر همین اساس است كه اپیكور می‌گفت: «رابطة‌ جنسی هرگز برای كسی فایده‌ای نداشته و اگر ضرری نرسانده از یاری بخت بوده است».(284)‌ میل جنسی از لحاظ طبیعی بودن بدون شك میلی طبیعی است. اما آیا از امیال طبیعی ضروری است یا از امیال طبیعی غیر ضروری. اپیكور در این باره می‌‌گوید: «اگر به لذایذ ونوسی(285)‌ گوشة‌ چشمی داری و قوانین و اخلاق را زیر پا نمی‌گذاری و به جسم خود آسیب نمی‌رسانی و لاغر و نحیف نمی‌شوی و سلامت خود را از دست نمی‌دهی هر چه می‌خواهی بكن؛ اما بدان كه پرهیز از تمام این عیوب بسی مشكل است و با ونوس، همین اندازه كه چیزی از دست ندهی كار مهمی كرده‌ای».(286)‌
﴿ صفحه 148 ﴾
3. تأكید بر دوستی
. «دوستی هم‌چون پیام‌آوری گرد جهان می‌گردد كه انسان‌ها را بیدار كند تا بتوانند خود را خوشبخت بنامند».(287)‌ ‌اپیكور‌ محبت و دوستی را یكی از بزرگ‌ترین منابع لذت و شادی در زندگی می‌دانست. خود وی نیز به آداب دوستداری و آیین دوست پروری كاملاً آشنا بود و دوستان زیادی را گرد خود در باغ مشهورش جمع كرده بود.(288) «كسی كه می‌خواهد با آرامش، بدون اینكه ترسی از دیگر آدمیان داشته باشد، زندگی كند، باید آنان را دوستان خود سازد؛ كسانی را كه نمی‌تواند دوستان خود سازد، لااقل باید دشمن خود نسازد؛ و اگر این كار در توانایی او نیست، باید تا آنجا كه ممكن است از مراوده و معاشرت با آنان اجتناب كند، و تا آنجا كه نفع او در این كار است از آنان دوری جوید.» «خوشبخت‌ترین آدمیان كسانی هستند كه به جایی رسیده‌اند كه ترس از اطرافیان خود ندارند. چنین اشخاصی با یكدیگر با بیشترین توافق زندگی می‌كنند، محكم‌ترین زمینه‌های اعتماد به یكدیگر را دارند، از مزایا و فواید دوستی به حد كمال برخوردارند، و از مرگ نابهنگام دوستان‌شان به عنوان یك جریان رقت انگیز اظهار تأسف و افسوس نمی‌كنند.»(289)‌
با توجه به این سخنان است كه برخی تصریح كرده‌اند كه تأكید اپیكور بر دوستی به دلیل ملاحظات خودخواهانه است.(290) یعنی دوستی اپیكوری بر پایة‌ خودخواهی و سود شخصی
﴿ صفحه 149 ﴾
استوار است و نه بر پایه ایثار و از خود گذشتگی. به تعبیر دیگر، آنچه كه برای اپیكور اهمیت درجة اول دارد، لذت شخصی و برخورداری از آرامش و آسایش روحی و روانی‌ است و هر چیز دیگری، از جمله دوستی با دیگران، كه انسان را در وصول به این هدف یا در بهره‌مندی بیشتر و مداوم‌تر از آن یاری رساند، دارای ارزش غیری و ابزاری خواهد بود.
4. قناعت
‌«ساده‌ترین غذاها در رفع رنجی كه مولود احتیاج است بیش از سفره‌ای مالامال از اطعمه و اشربة گرانبها لذت‌بخش است. یكی دو قرص نان و چند جرعه آب پس از تحمل گرسنگی و تشنگی زیاد موجب شدیدترین لذت‌هاست. خو گرفتن به زندگی ساده و بی‌تكلف بهترین وسیله حفظ سلامتی است. قناعت و زندگی بی‌تكلف انسان را در انجام دادن وظایف زندگی دلیرتر و با جرأت‌تر می‌سازد. آن كس كه با زندگی ساده خو گرفته اگر از رفاه نسبی بیشتری بهره‌مند گردد به نحو احسن از آن استفاده می‌كند و هم می‌تواند در مقابل شداید و ناملایمات بهتر ایستادگی و مقاومت نماید. بنابراین، لذتی كه ما آن را خیر اعلی می‌نامیم بر خلاف ادعای بعضی نادانان كه گفته‌های ما را تحریف و رد می‌كنند لذت بدنی و عیش و عشرت مردمان عیاش خوشگذران نیست؛ بلكه مراد از لذتْ فقدان رنج بدنی و عدم اضطراب و تشویش درونی است.»(291)
5. تأكید بر محاسبه
‌«به نظر حكیم عدم موفقیت پس از محاسبه و سنجش بهتر است از موفقیتی كه بدون محاسبه و سنجش به دست آید. زیرا ارزش امور به این است كه انسان از پیش درباره آنها اندیشیده باشد و راه حل‌های صحیحی را تعقیب كرده باشد. بنابراین، چه شب و چه روز در بند این افكار باش و به تنهایی درباره این امور اندیشه كن و به كمك دوستی امین درباره
﴿ صفحه 150 ﴾
‌آن مسائل مشورت و تأمل كن تا نه در بیداری مشوش و مضطرب باشی و نه در خواب اسیر اضغاث احلام بمانی.»(292)

6. راه رهایی از آلام
اپیكور برای درمان همة‌ دردهای بشر نسخه‌ای آماده دارد كه در آن چهار نوع دارو وجود دارد(293)‌: از خدایان نهراسیدن؛ از مرگ باك نداشتن؛ آگاه بودن از این كه لذت در دسترس همگان است و تحصیل آن آسان است؛ آگاه بودن از این كه درد هرگاه طولانی باشد،‌ تحمل پذیر است و اگر شدید باشد زمانش كوتاه است. و به خاطر سپردن این نكته كه «خردمند حتی در رنج و عذاب هم خوشبخت است».(294)
‌همچنان‌كه پیشتر اشاره شد، دیدگاه اخلاقی اپیكور، كاملاً همسو با حكمت طبیعی اوست؛ بلكه، همان طور كه اشاره كردیم، او پایه‌های حكمت طبیعی خود را بر اساس نظریه اخلاقی‌اش پی‌ریزی كرده است. هدف اساسی اپیكور فراهم آوردن آسایش روحی بشر و آزاد ساختن او از ترس‌ها و نگرانی‌هایی است كه مایة‌ عذاب و مانع او از وصول به لذت می‌شوند. وی معتقد است علت اصلی وهمه بشر دو چیز است: یكی آن كه انسان تصور می‌كند خدایان فرمانروایان اویند و این فرمانروایان زود به خشم می‌آیند؛ و دیگر آن كه آدمی می‌پندارد كه روح پس از مرگ به عقوبتی وحشت‌انگیز دچار می‌شود. وی معتقد است كه بر اساس اصول نظریه او در طبیعیات می‌توان این دو نوع ترس را برای همیشه از میان برداشت. نخست باید دانست كه خدایان كاری به كار عالم و عالمیان ندارند؛‌ نه آن را آفریده‌اند و نه به هیچ نحوی به تدبیر امور او می‌پردازند. هر چه پیش می‌آید از برخورد ذرات است. خدایان نمی‌خواهند كه به ما آسیب برسانند. آنان زندگی سعادتمند خود را در
﴿ صفحه 151 ﴾
‌فضاهای خالی كه حد فاصل جهان‌های گوناگون است می‌گذرانند. خدایان، فارغ از غم، از آرامشی ژرف بهره‌مندند و با اعتماد به جاودانه بودن خوشی‌های‌شان از آنها بهره می‌برند.(295) «خدایان در بین العوالم سكونت دارند، زیبا و خوش؛ در اندیشه امور آدمیان نیستند، می‌خورند و می‌نوشند و یونانی حرف می‌زنند.»(296)‌
‌آدمیان از مرگ احساس وحشت می‌كنند؛ زیرا آن را شرّی بزرگ به حساب می‌آورند و می‌پندارند كه پس از رفتن از این جهان به سبب خطاها و گناهان خود كیفر خواهند دید. در حالی كه از مرگ نباید هراس داشت؛ زیرا مرگ در واقع نیست شدن و از میان رفتن حساسیت است. روح، آمیزه‌ای از ذرات است و به اندازة‌ جسم در معرض ویرانی است. انحلال جسم موجب انحلال روح می‌شود.(297)‌ درباره مرگ می‌گفت: «غم خوردن از اینكه مرگ در كمین ما است از خردمندی به دور است. زیرا كه مرگ چون فرا رسد متضمن شرّی نیست. مرگ با ما كاری ندارد زیرا تا زمانی كه ما زنده هستیم مرگ نیست و چون مرگ آید ما نیستیم. مرگ نیست؛ نه برای زندگان نه برای مردگان: برای زندگان مرگ نیست چون زنده‌اند و برای مردگان مرگ نیست چون مرده‌اند. عامة‌ مردم گاهی بی‌سبب از مرگ به عنوان بدترین شرور یاد می‌كنند و از آن ترس و هراس دارند وگاهی بی‌جهت آرزوی مرگ دارند تا در آغوشش بگیرند و مرگ را به تصور خود پایان بدبختی‌ها و خاتمة‌ بدی‌ها و شرور می‌انگارند. ولی مرد حكیم از مرگْ ترس و هراس ندارد؛ زیرا كسوت هستی برای وی بارگرانی نیست و تحمل مشكلات حیات برای حكیم امری عادی است و زنده بودن را شر و مرگ را راه نجات نمی‌داند.»(298)
﴿ صفحه 152 ﴾
«آیا كسی را می‌شناسی كه مقام و منزلت حكیم را داشته باشد حكیم درباره خدایان عقاید پرهیزگارانه دارد. حكیم در هیچ لحظه و زمانی از مرگ نمی‌ترسد چه او می‌داند كه مرگ صفحة آخر دفتر هستی و كتاب طبیعت نیست و چون هیچ كتاب كاملی نمی‌تواند ناتمام بماند و مرد حكیم می‌داند دفتر هستی و كتاب طبیعت كامل است و نمی‌تواند ناتمام باشد و در نشئة دیگر متممی خواهد داشت لذا از ورق گردانی كتاب هستی هراسی ندارد و می‌داند صحنة‌آخر را چگونه با آرامش و خونسردی ایفا و تلقی كند. حكیم می‌داند چگونه درباره سرنوشت و تقدیر بیندیشد. تقدیری كه مردمان آن را قاهر و جبار و مستبد می‌دانند. حكیم می‌داند بعضی از وقایع و حوادث ناشی از تقدیر و بعضی مولود خود ما است. تقدیر، غیر مسؤول است و بخت، بی‌ثبات. اما آنچه ناشی از خود ماست ما مسؤول آن اعمال و رفتارها هستیم.»(299)
با انحلال این ترس‌ها و وحشت‌ها آرامشی بزرگ بر روح انسان چیره می‌شود. و روان آدمی در سكون باقی می‌ماند و چون تن، درست باشد خیر اعلی كه همان لذت است حاصل می‌شود.(300)‌