زندگی در پرتو اخلاق

نویسنده : آیت الله ناصر مکارم شیرازی

زیانهاى فردى سوء ظن

سوء ظن و بدبینى گذشته از زیانهاى اجتماعى از نظر فردى نیز زیانهاى فراوان و غیر قابل جبرانى دارد که در اینجا به چند قسمت مهم آن اشاره مى شود :
1 ـ بدبینى سرچشمه ناراحتى روح و عذاب جسم و اضطرابو نگرانى خاطر است . افراد بدبین غالباً ناراحتند و بر اساس توهماتى که درباره اشخاص و حوادث دارند فوق العاده رنج مى برند . آنها از معاشرت با افراد که یکى از وسایل عادى و مؤثر نشاط روحى است گریزانند زیرا کلمات یا کارهاى مردم را ـ مثلا ـ گوشه ها و نیشهایى براى خود فرض مى کنند !
از « درد دل کردن » که وسیله مفیدى براى تخفیف آلام و ناراحتیهاست مى ترسند ، زیرا فکر مى کنند ممکن است موجب افشاى اسرار آنها و یا مشکلات دیگرى گردد ! و به همین دلیل غالباً افسرده ، بى نشاط و غمگین هستند و تدریجاً بصورت یک موجود معطل و بى فایده درمى آیند .
اگر این حال « بدبینى » در انسان تشدید شود ، وضع وخیمى به خود خواهد گرفت ، کار به جایى مى رسد که انسان از همه چیز و همه کس مى ترسد و وحشت مى کند ، همه حوادث را به زیان خود مى بیند ، کارهاى عادى افراد را نقشه هایى بر ضد خود مى پندارد و همه را مصمم بر نابودى یا آزار خود تصور مى کند .
بدیهى است این حالت را باید جزو بیماریهاى روانى و خارج از علم اخلاق محسوب داشت .
اصولا تمام انحرافهاى اخلاقى تا زمانى که از حدود عادى تجاوز ننموده ، مربوط به علم اخلاق است و تنها مربیان اخلاقى باید به درمان آن برخیزند ; ولى هنگامى که از صورت معمولى ـ که در غالب مردم ممکن است یافت شود ـ خارج شد ، در این حالت صورت « بیمارى » به خود مى گیرد و از موضوع علم اخلاق بیرون مى رود . حسدهاى افراطى ، تکبرهاى افراطى ، کینه توزیهاى افراطى ، خودنماییهاى افراطى و مانند اینها همه داخل در این قسمت مى باشند .
جالب توجه اینکه در سوره منافقون ضمن بیان حالات منافقین ، موضوع سوءظن و بدبینى را یکى از صفات آنها شمرده و مى فرماید : آنها چنان گرفتار سوءظن هستند که :
( . . . یَحْسَبُونَ کُلَّ صَیْحَة عَلَیْهِمْ )(96)
هر فریادى از هر جا بلند شود بر ضدّ خود مى پندارند .
و یکى از عذابهاى دنیوى آنها همین است .
البته این نوع سوء ظن براى افراد نادرست طبیعى است زیرا آنها روى اصل « مقایسه به خود » تصور مى کنند دیگران از وضع آنان باخبرند و در مقام مجازات و انتقام از آنها مى باشند و لذا دائماً مى ترسند .
ضرب المثل معروف « اَلْمُرِیبُ خائِف » یا « اَلْخائِنُ خائِف ; افراد خائن مى ترسند » نیز از همین جا سرچشمه گرفته است.
2 ـ بدبینى درباره « خلق » گاهى منتهى به بدبینى و سوءظن درباره « خالق » مى شود و به اساس اعتقادات دینى انسان نیز سرایت مى کند . گاهى در « عدالت خدا » و گاهى در « قدرت خدا » تردید مى کند !
ممکن است در دعوت پیامبران الهى نیز تردید کند و در اعماق قلب خود دعوت آنها را یک نوع صحنه سازى براى حکومت بر مردم و جلب توده عوام تصور کند ، اگرچه ممکن است ظاهراً معتقد به اصول دینى باشد .
عدم تسلیم بسیارى از تبهکاران و منافقان در برابر دعوت انبیاء نیز ممکن است از همین جا ناشى شده باشد .
3 ـ افراد بدبین از صفاى روح غالباً بى بهره اند زیرا همیشه در دل خود مشغول غیبت افراد دیگرند ، و به همین ملاحظه بعضى از علماى اخلاق سوءظن را به عنوان « غیبت با قلب » عنوان نموده اند .
این بود قسمى از زیانهاى فردى سوءظن و بدبینى .

طرق مبارزه با سوءظن

در این بحث قبل از هرچیز اشکالى وجود دارد که باید به حل آن بپردازیم ، و آن اینکه :
موضوع « سوء ظن » غالباً یک امر اختیارى نیست که بتوان از آن خوددارى کرد بلکه در بیشتر اوقات بر اثر مشاهده یک منظره ، یا شنیدن یک سخن ، یا خطور یک خاطره به ذهن ( با سوابق خاص ذهنى درباره شخص مورد نظر ) گمان بدى بدون اختیار ، به فکر انسان راه مى یابد ، با این حال چگونه ممکن است این موضوع حرام و ممنوع باشد ؟
روایت معروف :
« ثَلاثٌ لا یَسْلُمُ مِنْها اَحَدٌ : اَلطِّیَرَةُ وَالْحَسَدُ وَالظَّنُّ »(97)
سه چیز است که هیچ کس از آنها سالم نمى ماند : تفأل بد ، حسد و بدگمانى .
نیز شاهد این معنى است .
محققان براى حل این اشکال طرق مختلفى را پیموده اند :
1 ـ بعضى معتقدند گمان بد بخودى خود ممنوع نیست ; شاهد این مدعى را حدیث نبوى معروف مى دانند که مى فرماید:
« ثَلاثٌ فِی الْمُؤْمِنِ لا یُسْتَحْسَنَّ وَلَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ ، فَمَخْرَجُهُ مِنْ سُوءِالظَّنِّ اَنْ لا یُحَقِّقَهُ »(98)
سه چیز ناپسند در وجود مؤمن است که راه فرار از آنها دارد ، و راه فرار از بدگمانى این است که به آن ترتیب اثر ندهد .
2 ـ بعضى دیگر مى گویند مراد از تحریم سوء ظن ، عدم ترتیب اثر قلبى و خارج بر آن است . یعنى در قلب خود بناگذارى و « عقد قلب » که امر اختیارى است نسبت به آن موضوع ننماید و احساس تنفر و کراهتى نسبت به شخص مورد سوء ظن نکند و در خارج نیز در مناسبات و رفتار خود با او تغییرى ندهد ، بنابراین منظور از عدم تحقق سوء ظن ، همان معنى وسیع کلمه یعنى اعم از ذهن و خارج است .
تردیدى نیست که این دو معنى ، هر دو ، خلاف ظاهر آیه اجتناب از سوء ظن و احادیث وارده در این قسمت است ، زیرا در اینها نهى از خود سوء ظن است و جنبه بناگذارى قلبى ندارد که قابل اجتناب باشد .
البته مسأله اعتقاد و بناگذارى قلبى یک امر اختیارى است ( بنابر اینکه اعتقاد و ایمان غیر از علم مى باشد همانطور که در محل خود اثبات شده است ) ولى مسأله احساس تنفر و کراهت چنین نیست .
3 ـ حق این است که سوء ظن اگرچه در بدو امر غالباً جنبه اختیارى ندارد ولى ادامه آن اختیارى است ، زیرا سوء ظن معمولا از یک سلسله عوامل غیر واقعى سرچشمه مى گیرد که بر اثر شتابزدگى و عجله در قضاوت چنان گمانى را تولید مى کند ، به همین دلیل با فکر و مطالعه در اطراف موضوع و دقت در احتمالات گوناگون بزودى مى توان آن را از بین برد ، و لذا در اخبار و روایات تأکید فراوانى روى همین مطلب شده که انسان تا مى تواند کوشش و تحرّى براى یافتن احتمالات صحیح در کارهاى مسلمانان کند و خطورات ابتدایى را از بین ببرد .
امیرمؤمنان على (علیه السلام) مى فرماید :
« وَلا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَة خَرَجَتْ مِنْ اَخِیکَ سُوءاً وَاَنْتَ تَجِدُ لَها فِی الْخَیْرِ مَحْمِلا »(99)
به سخنى که از برادرت مى شنوى ، تا هنگامى که راه صحیحى براى آن مى یابى گمان بد مبر .
بنابراین آنچه از اختیار بیرون است همان خطورات ناگهانى قلبى است ، اما سوء ظن پابرجا و پایدار ، امرى است اختیارى و این معنى با ظاهر آیه شریفه و اخبار نهى از سوء ظن ، کاملا سازگار است ، بنابراین دلیلى ندارد که ما آنها را حمل بر خلاف ظاهر کنیم .
ظاهراً جمله :
« کَذِّبْ سَمْعَکَ وَبَصَرَکَ عَنْ اَخِیکَ »(100)
چشم و گوش خود را در مورد برادرت تکذیب کن .
که در روایت امام صادق (علیه السلام) خطاب به محمد بن فضیل وارد شده نیز اشاره به همین موضوع ، یعنى کوشش براى یافتن محملهاى صحیح و از بین بردن خطورات ابتدایى است .

راههاى درمان سوء ظن

اکنون که معنى تحریم سوء ظن روشن گردید ، موقع آن رسیده که به طرق درمان آن اشاره شود .
همانطور که شاید کراراً اشاره کرده ایم همیشه راه درمان بیمارى روحى و جسمى و اخلاقى را باید در علل پیدایش آنها جستجو کرد .
روى این حساب با درنظرگرفتن بحثى که درباره سرچشمه ها و عوامل سوء ظن در گذشته داشتیم به این نتیجه مى رسیم که :
1 ـ براى برطرف شدن سوء ظن ، قبل از هرچیز باید به اصلاح خودمان بپردازیم تا اگر دیگران را با خودمان مقایسه مى کنیم ، این مقایسه سرچشمه حکم به فساد و بدى آنها نگردد ; و نیز در مدتى که به اصلاح خود مشغولیم همواره این نکته را به یاد خود بیاوریم که ما نباید دیگران را همچون خود فرض کنیم ، چه بسا آنها روحیاتى به مراتب عالیتر و بهتر از ما داشته باشند ، ما باید توجه داشته باشیم این قیاس به خود که شاید یکى از شؤون « حبّ ذات » بشر است هیچ گونه پایه منطقى و علمى ندارد لذا نباید پایه قضاوت ما درباره اشخاص واقع شود .
2 ـ باید محیط زندگى خود را که ممکن است سرچشمه بدبینى و سوء ظن ما باشد پاک سازیم و معاشرت با « اشرار » را که سرچشمه سوءظن به « اخیار » مى گردد ترک گوییم و توجه داشته باشیم اینگونه معاشرتهاى مسموم گذشته از معایب فراوان دیگر ، محیط فکر ما را در ارزیابى شخصیت افراد ، تاریک مى سازد و ما را در شناسایى افراد به اشتباهات بزرگى مبتلا مى گرداند ، این اشتباهات تنها زیان اخلاقى و معنوى ندارد بلکه ما را از بهره بردارى از منابع فکرى و اخلاقى افراد شایسته ـ بواسطه سوء ظن ـ محروم مى دارد .
اگر محیط تربیتى ما در کودکى از این نظر محیط ناسالمى بوده ، براى جبران آن تلقیناتى که سرچشمه بدبینى امروز ما شده ، از طریق تلقین و مطالعه حالات نیکان و معاشرت با افراد پاک وارد شده و آثار دوران کودکى را از محیط مغز خود بشوییم ، مخصوصاً شرح حال مردان نیک و برجسته تاریخ را باید زیاد مطالعه کنیم .
3 ـ باید زیانهاى فردى و اجتماعى بدبینى و خطرات بزرگى که از این رهگذر دامنگیر ما و اجتماع مى گردد مرتباً از نظر بگذرانیم و بحثهاى گذشته را که در این زمینه داشتیم کراراً بخاطر بیاوریم و به این حقیقت توجه کنیم که اگر بدبینى بطور موقت در تسکین « حس انتقام » یا « خودخواهى » ما مؤثر باشد و آرامش موقتى کاذبى در ما ایجاد کند ، در مقابل ، زیانهاى غیر قابل جبران براى ما در بر دارد که با آن قابل مقایسه نیست .
4 ـ اگر سرچشمه سوء ظن و بدبینى ما ، انحرافات اخلاقى دیگران از قبیل کینه توزى و خودخواهى و توجیه اعمال بد خود و فرار از مجازات وجدان است ، باید با تجزیه و تحلیل روانى خود به این سرچشمه ها واقف گردیم و به اصطلاح این عوامل را از مرحله ناخودآگاه ذهن به مرحله خودآگاه منتقل سازیم .
زیرا این نکته در درمان انحرافات اخلاقى نهایت اهمیت را دارد که در اینگونه موارد که انگیزه هایى از مرحله ناخودآگاه ذهن در اعمال و افکار انسان اثر مى گذارد ، باید با تجزیه و تحلیل روانى ( پسیکانالیز ) آنها را به مرحله خودآگاه انتقال دهیم ، همین موضوع اثر عمیقى در بهبود حال ما مى گذارد ; توجه داشته باشید که این مسأله در روانکاوى امروز مورد بحث و اهمیت فراوان است .
یادآورى :
درپایان بحث سوء ظن ذکر این نکته لازم است که بدگمانى و سوء ظن در یک صورت جنبه منطقى پیدا مى کند و آن در جایى است که اکثریت افراد ، در محیطى فاسد و منحرف گردند ، در چنین محیطى روى « حساب احتمالات » نمى توان حسن ظن به افراد مشکوک پیدا کرد زیرا احتمال فساد درباره هر فرد غیر معلوم الحالى بیشتر است ، ولى باید توجه داشت در چنین محیطهایى نیز انسان نباید به سوء ظن خود ترتیب اثرى جز آنچه مربوط به جنبه هاى احتیاطى است بدهد ، یعنى در عین رعایت احتیاطات لازم باید از تظاهر به اعمالى که بوى بدگمانى و بى اعتمادى نسبت به افراد مى دهد خوددارى نمود ، و این احتمال را هرگز از نظر دور نداشت که ممکن است فرد مشکوک الحال از اقلیت صالح اجتماع باشد ، و نیز باید این طرز عمل را محدود به مفاسدى ساخت که دامنگیر اکثریت اجتماع شده است اما در سایر موارد به همان دستور حسن ظن کامل ، عمل نمود .
حدیث معروفى که از امیرمؤمنان على (علیه السلام) نقل شده نیز اشاره به همین حقیقت است ، آنجا که مى فرماید :
« اِذَا اسْتَوْلَى الْفَسادُ عَلَى الزَّمانِ فَاَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُل فَقَدْ غَرِرَ »(101)
هنگامى که فساد در زمانى شیوع پیدا کرد ، حسن ظن افراد به هم باعث فریب خوردن است .