خاطرات امیر شهید سپهبد صیاد شیرازی (خاطرات قبل از انقلاب)

نویسنده : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

پاورقی ها

1. سوره فرقان آیه 74.
2 . اما افسوس که دست اهریمنان این امیر مخلص اسلام را از ما گرفت و ناگفته های او، که پرده از راز و رمز ارتشی که موسی وار در دامان فرعون بزرگ می شد، باقی ماند. باشد که همرزمان او دین خود را به تاریخ انقلاب اسلامی ادا کنند.