در رابطه با ربا

نویسنده : استفتای جمعی از بازاریان محترم قم از حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)

5 ـ موضوع بالا بردن سود بانکها

بانکها بواسطه بالا بردن مقدار سود پولهای صاحبان پول را جذب می کنند و ما فکر می کنیم که اگر سودها این اندازه بالا نباشد صاحبان پول خودشان پولهای خود را در راه های جریان اقتصادی بکار می اندازند و ایجاد کار و اشتغال و افزایش تولید بهتر صورت می گیرد.
از قراریکه شنیده می شود مقدار بهره بانکی در ایران نسبت به کشورهای دیگر در سطح بسیار بالائی است.

6 ـ گرفتن پول مقابل دیرکرد

گرفتن پول برای دیرکرد ربا و حرام است و لازم است با هر ترتیبی از این موضوع اجتناب شود.

7ـ اوراق قرضه

اوراق قرضه که ظاهراً بعنوان قرض از افراد پول گرفته می شود ربا و حرام است.