در رابطه با ربا

نویسنده : استفتای جمعی از بازاریان محترم قم از حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)

تجارت باعث افزایش برکت و عقل

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: برکت در ده قسمت از کار است و نه قسمت آن در کار تجارت است.(17)
حضرت امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: تجارت کنید تا خداوند به وضع اقتصادی شما برکت عنایت کند چه اینکه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند: روزی ده قسمت است و نه قسمت آن در تجارت است.(18)
حضرت صادق علیه السلام فرمود: التجارهُ تزیدُ فی العقل(19) یعنی تجارت فرهنگ انسان را افزایش میدهد و عقل انسان را زیادتر میکند.

مسائل شرعی تجارت را یاد بگیرید تا در «ربا» نیفتید

در میان احادیث مربوط به کسب و تجارت تأکید فراوانی شده است که بازاریان محترم مسائل شرعی کسب و تجارت را یاد بگیرند تا در حرام نیفتند.
حضرت امیر مؤمنان علیه السلام میفرمودند: کسی که پیش از یاد گرفتن مسائل شرعی کسب و تجارت، به کسب و تجارت مشغول شود در «ورطه رباخواری» خواهد افتاد.(20)
و نیز میفرمود: ای مردم نخست مسائل شرعی خود را فرابگیرید و از آن پس به کار تجارت بپردازید قسم به خدا ربا در این امت اسلامی از حرکت کردن مورچه روی سنگ صاف، پنهانتر است.(21)

بدترین و ناپاکترین کسبها رباخواری است

بر این اساس که تحصیل مال از راههای حرام دارای ضررهای فردی، اجتماعی، بدنی، روحی و فرهنگی است اسلام تأکید دارد که مسلمانان جداً از آنها اجتناب کنند و در میان کسبهای حرام تأکید و تشدیدی که نسبت به «ربا» به عمل آمده است درباره هیچ یک از آنها به عمل نیامده است:
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شرّ المکاسب کسب الرّبا.(22)
یعنی بدترین کسبها کسبهائی است که با ربا ارتباط پیدا میکند.
و نیز فرمودند: أخبث المکاسب کسب الرّبا.(23)
یعنی پلیدترین و ناپاکترین کسبها رباخواری است.
و نیز میفرمودند: ترسناکترین چیزی که از آن بر امّت خود میترسم کسبهای حرام و رباخواری است.(24)
و نیز فرمودند: هر کس ربا بخورد خداوند شکم او را از آتش جهنم به همان اندازهای که ربا خورده است پر میکند و تا به اندازه یک قیراط (که مقدار بسیار کم و کوچک است) از مال ربا در نزد او باشد خداوند هیچ عمل نیکی را از او نمیپذیرد و خداوند و فرشتگان خدا همیشه او را لعنت میکنند.(25)