فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

قدر جامع روشهاى اسلامى

«عن ابى مالك قال قلت لعلىّ بن الحسین(علیه السلام) اخبرنى بجمیع شرایع الدّین قال: قول الحقّ و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد؛(1812) ابى مالك از حضرت سجاد(علیه السلام) درخواست كرد كه او را از جمیع طرق و مناهج دین آگاه سازد. حضرت در پاسخ او به عنوان قدر جامع تمام روشهاى اسلامى از سه مسأله انسانى و اخلاقى نام برد: سخن حق، حكم به عدل، و وفاء به عهد.»

عدالت و عدم تبعیض

«عن النّبىّ(صلى الله علیه و آله) نظر الى رجل له ابنان فقبّل احدهما و ترك الآخر. فقال النّبىّ صلّى اللَّه علیه و آله فهلا ساویت بینهما؟؛(1813) پدرى با دو فرزند خود شرفیاب محضر رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) بود. یكى از فرزندان را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا نكرد. پیغمبر كه این رفتار نادرست را مشاهده كرد به او فرمود: چرا با فرزندان خود بطور متساوى رفتار نمیكنى؟»

عدالت بین فرزندان

«قال(علیه السلام) : اعدلوا بین اولادكم كما تحبّون ان یعدلوا بینكم؛(1814) امام على(علیه السلام) : بین فرزندان خود به عدالت رفتار نمائید همان طور كه مایلید فرزندان شما و مردم، بین شما به عدل و داد رفتار كنند.»