فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ظلم در مجازاتهاى الهى وجود ندارد

«مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ مَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا یُظْلَمُونَ؛(1807) هر كس كار نیكى بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد، و هر كس كار بدى انجام دهد، جز بمانند آن، كیفر نخواهد دید و ستمى بر آنها نخواهد شد.»

روایات

عدل و دادگسترى

«عن النّبىّ(صلى الله علیه و آله) قال: العدل جنّة واقیة و جنّة باقیة؛(1808) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: عدل در كشاكش هاى اجتماعى همانند سپر نگهبانى است كه افراد در پناه آن از تعدّى دگران محفوظند، و مانند بهشت پایدارى است كه همواره مردم از نعمتهاى آن برخوردارند.»