فهرست کتاب


اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی

آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان

ه - آرزوهای دراز

یکی دیگر از عوامل غفلت آرزوهای دراز و دست یافتنی است؛ زیرا تمام فکر انسان را مشغول ساخته و از سایر امور غافل می سازد. امیرمؤمنان علی علیه السّلام در خطبه معروف به دیباج می فرمایند: و اعلموا عباد اللّه انّ الأمل یذهب العقل و یکذّب الوعد و یحثّ علی الغفلة و یورث الحسرة؛ بدانید ای بندگان خدا! آرزوهای دراز، عقل انسان را می برد و وعده قیامت را دروغ می شمارد و انسان را بر غفلت ترغیب می کند و سرانجام، حسرت به بار می آورد.(554)

2- عواقب شوم غفلت

غفلت و بی خبری از خدا و روز جزا و سرنوشت انسان و بی مهری زمانه و آثار سوء گناه، همه چیز انسان را به سیلاب فنا و نیستی سپرده و باعث خسارت های جبران ناپذیری می گردد که در بیانات معصومین علیهم السّلام اشارات پرمعنایی به آن شده است از جمله:

الف: غفلت مایه قساوت قلب

سنگدلی و قساوت قلب نتیجه غفلت و دوری از معارف الهی است زیرا، عامل مهم لطافت روح و انعطاف قلب در برابر حق، یاد خداست. هنگامی که ریزش باران رحمت ذکر الهی از سرزمین دل قطع شود، قلب او به صورت بیابان خشک و سوزانی درمی آید که پر از سنگلاخ وحشتناک است. همان گونه که امام باقر علیه السّلام فرموده اند: ایّاک و الغفلة ففیها تکون قساوة القلب؛ از غفلت بپرهیز که مایه سنگدلی است.(555)