فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

روایت امام مجتبى (علیه السّلام )

روز عـیـد فـطـر، خـودِ روز مـورد تـوجـه پـروردگـار و روز نـزول مـغـفـرت و رحـمـت الهـى بـر مـؤمـنـان اسـت . ایـن روز را هـم بـایـد مـثـل ایام ماه مبارك رمضان ، قدردانى كرد. امام مجتبى (علیه السّلام ) ـ طبق روایتى ـ در روز عـیـد فـطـر، از راهـى عـبـور مـى كـرد. دیـد جـمـعـیـتـى ایـسـتـاده اند و بازى مى كنند و بى خـیـال و بـى توجه به اهمیت این روز، با غفلت خودشان سرگرم اند و مى خندند. كنار آن جمعیت ایستاد و فرمود:
(( اِنَّ اللّهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضانِ مِضْمارا لِخَلْقِهِ))؛ خداوند، ماه رمضان را میدان مسابقه اى براى بندگانش قرار داده است .
((فـَیـَسـْتـَبـِقـُونَ فیهِ بِطاعَتِهِ اِلى مَرْضاتِهِ))؛ كه در این میدان مسابقه ، به وسـیـله ى اطاعت او، به سوى رضایت او با یكدیگر مسابقه بگذارند و از یكدیگر پیشى گیرند.
((فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفازُوا))؛ در این ماه رمضانى كه گذشت ، عده اى توانستند پیشى بگیرند و از دیگران جلو بیفتند، و اینها پیروز و موفق شدند.
((وَ قَصُرَ آخَرُونَ فَخابُوا))؛ اما عده ى دیگرى ، در همین ماه رمضان كوتاهى كردند. آنها نتوانستند خود را به درگاه رحمت الهى برسانند، و ماءیوس و نومید شدند.
((فـَالْعـَجـَبُ كـُلُّ الْعـَجـَبِ مـَنْ ضاحَكَ لاعَبَ فىِ الْیَوْمِ الَّذى یُثابُ فیهِ الْمُحْسِنُونُ وَ یـُخـْسـِرُ فـیـهِ الْمـُبـْطـِلُون ))؛ تـعـجـب اسـت از كـسـانـى كـه بـى خـیـال مـى خـندند و به لعب مشغول مى شوند. در آن روزى كه نیكوكاران خرمنهاى ثواب را مـى چـیـنـنـد و مـى بـرنـد، و مـحـرومـان ، خـسـارت خـود را تـحـویـل مـى گـیـرنـد، خـسـارتـهـاى آنـان دامـنـگـیـرشـان مـى شـود. روز بـزرگى است . مثل روز قیامت است . در این روز، كسانى كه در ماه رمضان توانسته اند رضاى الهى را به دسـت بـیـاورنـد، پاداش ‍ خود را از خداى متعال خواهند گرفت . امروز روزى نیست كه انسان بتواند در آن ، به غفلت سركند. سپس در ادامه فرمود:
((لَوْ كـُشـِفَ الْغـِطـاءُ لَعـَلِمـُوا اَنَّ الْمـُحـْسـِنَ مـَشـْغـُولٌ بـِاحـْسانِهِ، وَ الْمُسى ءُ مَشْغُولٌ بـِاسـائَتـِه (175»؛ اگـر چشم بصیرت ، نافذ مى شد و پرده ى حجاب مادى از مـقـابـل چـشـمـهـاى مـا كـنـار مـى رفـت ، مـى دیـدیـم كـه نـیـكـان مـشـغـول جـمـع آورى پـاداش ‍ خـودنـد و بـه بـرداشـتـن ثـواب ، مـشـغول و سرگرمند، چنان كه بدان سرگرم به نتایج كوتاهیهاى خودشان هستند.(176 )

پاورقی

1- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 6/2/1369
2- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 6/2/1369
3- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 22/1/1369
4- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 18/1/1369
5- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 30/1/1369
6- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 6/2/1369
7- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 26/1/1370
8- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 6/2/1369
9- بیانات در دیدار جمعى از روحانیون 22/12/1369
10- بیانات در دیدار جمعى از روحانیون 22/12/1369
11- بیانات در جمع فضلا و طلاب و روحانیون مشهد 4/1/1369
12- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان ) 18/1/1369
13- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان ) 18/1/
14- مفاتیح الجنان ، دعاى كمیل
15- مفاتیح الجنان ، دعاى ابوحمزه ى ثمالى
16- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان ) 18/1/1369
17- همان
18- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان ) 18/1/
19- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان ) 18/1/1369
20- بحارالانوار، ج 93، ص 211
21- بـیـانات در دیدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى (به مناسبت عید سعید فطر) 7/2/1369
22- ((والصـّلوة قـربان كلّ تقى )) از كلمات قصار امیرالمؤمنین على (علیه السّلام در نهج البلاغه .
23- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز سى ام ماه مبارك رمضان ) 6/2/1369
24- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان ) 18/1/
25- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان ) 18/1/1369
26- عنكبوت : 45
27- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان ) 18/1/1369
28- بحارالانوار، ج 70، ص 64، حدیث نبوى
29- بـیانات در دیدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم (به مناسبت یوم اللّه نوزده دى ) 19/10/1375
30- فصّلت : 30
31- الاقبال الاعمال الحسنه ، سید بن طاووس ، ج 3، ص 299
32- همان
33- 17/7/1381
34- بیانات در روز اول ماه مبارك رمضان ، مطابق با 4/12/1371
35- بیانات در روز اول ماه مبارك رمضان ، مطابق با 4/12/1371
36- مریم : 39
37- بیانات در روز اول ماه مبارك رمضان ، مطابق با 4/12/
38- همان
39- بیانات در روز اول ماه مبارك رمضان ، مطابق با 4/12/1371
40- بیانات در روز اول ماه مبارك رمضان ، مطابق با 4/12/1371
41- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 10/1/1369
42- ((اَلسَّلامُ عـَلیـْكَ یـا شـَهْرَ اللّهِ الاَْكْبَرَ و یا عیدَ اءَوْلیائِهِ. اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا اَكـْرَمَ مـَصـْحُوبٍ مِنَ الاَْوقاتِ وَ یا خَیْرَ شَهْرٍ فِى الاَْیّامِ وَ السّاعاتِ. اَلسَّلامُ عَلَیْكَ مِن شَهْرٍ قَرُبَتْ فیه الاَّْمالُ وَ نُشِرَتْ فیه الاَْعمالُ...))
43- بقره : 63ـ21 و...
44- حجرات 10؛ بقره : 282
45- 24/8/1383
46- 23/9/1377
47- 25/9/1380
48- الاقبال بالاعمال الحسنة ، سیدبن طاووس ، ج 1، ص 1376
49- امالى شیخ صدوق ، ص 84
50- ثواب الاعمال ، ص 75
51- همان
52- المقنعة ، ص 310
53- غررالحكم : ح 5889
54- 12/10/1376
55- 1/11/1376
56- بـیـانـات در دیـدار جـمعى از علما، ائمه ى جمعه و جماعات ، مسؤولان دستگاههاى ادارى و نـهـادهـاى انقلابى و تشكیلات قضایى ، جمع كثیرى از نمایندگان مجلس شوراى اسـلامـى و فـرمـانـدهـان نـیـروهـاى مـسـلح بـه مـنـاسـبـت مـیـلاد بـا سـعـادت حـضـرت رسول اكرم (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) و ولادت امام جعفرصادق (ع )، 26/7/8
57- بـیـانـات در دیـدار جـمع كثیرى از پاسداران ، در سالروز میلاد امام حسین (ع ) و روز پاسدار، 10/12/1368
58- بحارالانوار، ج 71، ص 173
59- همان
60- بـیـانـات در دیـدار فـرمـانـدهـان و جـمـعـى از پاسداران سپاه و كمیته ى انقلاب اسـلامـى ، مـسـؤولان دفـاتـر نمایندگى ولى فقیه در سپاه و خانواده هاى معظّم شهدا، در سالروز میلاد امام حسین (ع ) و روز پاسدار 29/11/1369
61- بقره : 183
62- 26/10/1376
63- 4/10/1378
64- 17/7/1384
65- 29/7/1377
66- صحیفه ى سجادیه ، دعاى 44
67- منبع درج گردد.
68- 29/7/1384
69- هود: 3
70- پـیـام بـه مـلت شـریـف ایـران ، بـه مـنـاسـبـت حلول سال نو 1/1/1369
71- بـیـانـات در دیـدار مـسـؤولان كـشـورى و لشـكـرى در نـخـسـتـیـن روز از سال نو و در آستانه ى ماه مبارك رمضان 1/1/1369
72- بـیـانـات در دیـدار مـسـؤولان كـشـورى و لشـكـرى در نـخـسـتـیـن روز از سال نو و در آستانه ماه مبارك رمضان 1/1/
73- مفاتیح الجنان ، دعاى ابوحمزه ى ثمالى
74- بـیـانـات در دیـدار مـسـؤولان كـشـورى و لشـكـرى در نـخـسـتـیـن روز از سال نو و در آستانه ى ماه مبارك رمضان 1/1/1369
75- مقصود ((مولانا))ست كه در مثنوى به این مطلب پرداخته است .
76- یس : 11
77- 3/10/1376
78- مفاتیح الجنان : صلوات مرویّه از امام سجّاد (علیه السّلام )
79- 13/7/1383
80- 20/8/1380
81- 4/7/1380
82- بیانات در روز اوّل ماه مبارك رمضان ، مطابق با 4/12/1371
83- 28/10/1377
84- نـهـج الفـصـاحـه : ح 1883 ((الصـّوم جـُنَّةٌ مـن عذاب اللّه ))، ح 1887 ((الصّوم جُنّةٌ من النّار...))
85-
86- النازعات : 40
87- بقره : 153ـ45
88- نـهـج البـلاغـه : بـه قـلم فـیض الاسلام ، خطبه ى 16 ((الا وانّ الخطایا خیلٌ شـُمـُسٌ حـمـل علیها اهلها و خلعت لُجُمُها فتقحمّت بهم فى النّار...)) آگاه باشید! خطاها مـانـنـد اسـبهاى سركش لجام گسیخته اند كه سوار شده ى بر آنها گناهكارانند و سواران خود را در آتش مى اندازند.
89- نساء: 10
90- یونس : 30
91- 6/8/1383
92- فضائل الاشهر الثلاثه ، ص 102
93- علل الشرایع ، ص 270
94- علل الشرایع ، ص 270
95- همان
96- الغارات ، ص 343
97- النوادر: 22
98- همان
99- بحارالانوار: ج 77، ص 27
100- 26/9/1378
101- مریم : 31
102- مـقـصـود آیـه ى 183 از سـوره ى بـقـره است كه معظم له در آغاز خطبه ى نماز قرائت فرموده اند.
103- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 10/1/1369
104- بقره : 183
105- بـیـانـات در دیـدار روحـانـیـان و مبلغان اعزامى به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رمضان ، 17/11/
106- آل عمران : 164، جمعه : 2
107- مـیـزان الحـكـمـه ، ج 4، ص 176: ((انّ ابـواب السـّمـاء تـفـتـح فـى اوّل لیلة من شهر رمضان ولا تغلق الى آخر لیلة منه .))
108- مـیـزان الحـكـمة ، ج 4، ص 177: ((.. تغلق فیه ابواب النّار و تفتح فیه ابواب الجنان ...))
109- 20/8/1381
110- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 10/1/1369
111- بقره : 183
112- بـیـانـات در دیـدار روحـانـیـان و مبلّغان اعزامى به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رمضان ، 17/11/
113- غاشیه : 17
114- میزان الحكمه ، ج 4، ص 178
115- اعراف : 96
116- بـیـانـات در دیـدار روحـانـیـان و مبلّغان اعزامى به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رمضان ، 17/11/
117- حشر: 9
118- بـیـانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز سى ام ماه مبارك رمضان )، مطابق با 6/2/1369
119- زمر: 9
120- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز سى ام ماه مبارك رمضان )، 6/2/1369
121- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 10/1/1369
122- همان
123- حدید: 28
124- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 10/1/1369
125- همان
126- البلد الامین ، ص 27
127- ماعون : 3 ـ 1
128- 15/9/1381
129- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 16/1/1370
130- نساء: 141
131- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 10/1/1369
132- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 10/1/1369
133- مفاتیح الجنان ، از ادعیه ى یومیّه ى ماه رمضان .
134- هود: 3
135- هود: 52
136- بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 28/10/1375
137- آل عمران : 147
138- اعراف : 201
139- بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 28/10/1375
140- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 7/12/1371
141- پـیـام بـه مـلت شـریـف ایـران ، بـه مـنـاسـبـت حلول سال نو، 1/1/1370
142- بـیـانـات در دیدار ائمه ى جماعات و روحانیون و مبلغین ، درآستانه ى ماه مبارك رمضان ، 25/11/1371
143- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان ) 18/1/9
144- بقره : 186
145- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران ، 10/1/1369
146- بـیـانـات در دیدار اقشار مختلف مردم (روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان ) مطابق با 26/1/1370
147- همان
148- روم : 10
149- بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ، سوم رمضان مطابق با 14/11/1373
150- بیانات در خطبه هاى نماز عید فطر، 1/12/74
151- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ، 29/7/1377
152- قدر: 3
153- قدر: 5
154- یس : 58
155- بـیـانـات در دیـدار عـلمـا، طـلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز نوزده دى ماه ، 19/10/1375
156- 26/10/1376
157- 1/11/1376
158- قدر: 3
159- مقصود دعایى است كه در تعقیب نمازهاى فریضه خوانده مى شود: ((یا علىُّ یا عظیم ...))
160- 23/8/1382
161- قدر: 3 و 4
162- قدر: 5
163- 5/9/1376
164- قدر: 3
165- نساء: 32
166- مفاتیح الجنان ، دعاى ابوحمزه ى ثمالى
167- حج : 10
168- 29/7/1384
169- نهج البلاغه : حكمت 420
170- 18/10/1378
171- مفاتیح الجنان
172- 24/8/1383
173- 13/8/1384
174- بیانات در خطبه هاى نماز عید فطر، 22/12/1372
175- تحف العقول : كلمات قصار امام حسن (ع)
176- بیانات در خطبه هاى نماز عید سعید فطر، 4/1/1372