فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

شب قدر، شبِ نزول ملائكه بر امام زمان و شب عترت و ولایت است

((لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (152»؛ یك شب بهتر است از هزار سى روز، هـزار مـاه ؛ بـسیار مهم است . چرا این قدر فضیلت را به یك شب دادند؟ زیرا بركات الهى در ایـن شـب زیاد است ، نزول ملائكه در این شب زیاد است . این شب ، سلام است ؛ ((سَلامٌ هِیَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْر (153»؛ از اول تا آخر این شب ، لحظاتش سلام الهى است .
((سـَلامٌ قـَوْلًا مـِنْ رَبٍّ رَحـِیـم (154» رحـمـت و فضل الهى است كه بر بندگان خدا نازل مى شود.
لیـلة القـدر، شـب ولایـت اسـت . هـم شـب نـزول قـرآن اسـت ، هـم شـب نـزول مـلائكـه بـر امـام زمـان اسـت ، هـم شـب قـرآن و شـب اهـل بـیـت اسـت ، هم شب قرآن و هم شب عترت است . لذا سوره ى مباركه ى قدر هم ، سوره ى ولایت است .
شـب قدر خیلى ارزش دارد. همه ى ماه رمضان ، شبها و روزهایش ارزش والا دارد. البته لیلة القـدر نـسـبـت بـه روزهـا و شبهاى ماه رمضان ، خیلى فاخرتر است ؛ اما شبها و روزهاى ماه رمضان ، نسبت به روزها و شبهاى بقیه ى سال ، خیلى فاخرتر است .(155)

شب قدر، بهترین شبهاى سال

... بـهـتـرین فرصتها ایامى از سال است كه از جمله ى آنها ماه مبارك رمضان است و در میان ماه مبارك رمضان ، شب قدر!
شـب قـدر هم در میان این سه شب (نوزده ، بیست ویك ، یا بیست وسوّم ماه رمضان ) است . طبق روایـتـى كـه مـرحـوم ((مـحـدّث قـمـى )) نـقـل مـى كـنـد، سـؤال كردند كه كدام یك از این سه شب ـ یا دو شب بیست و یكم و بیست و سوم ـ شب قدر است ؟ در جـواب فـرمودند: چقدر آسان است كه انسان ، دو شب ـ یا سه شب ـ را ملاحظه ى شب قدر كـنـد. چـه اهـمیت دارد بین سه شب مردد باشد. مگر سه شب چقدر است ؟ كسانى بوده اند كه هـمـه ى مـاه رمـضـان را از اول تـا آخـر، شـب قـدر بـه حـسـاب مـى آوردنـد و اعمال شب قدر را انجام مى دادند. قدر بدانید.(156)

شب قدر بهتر از هزار ماه

ماه رمضان را هم قدر بدانید و شب قدر را فوق العاده قدر بدانید. امشب ، شب قدر است . شب بیست و سوم خیلى مهم است . البته این كه شب بیست و سوم چه نسبتى با شب قدر دارد، این را چـنـد نـوع گـفـتـه اند. بعضى مى گویند كه یكى از این سه شب ، حتما شب قدر است و احتمال شب بیست و سوم بیشتر از همه است . بعد شب بیست و یكم ، و بعد شب نوزدهم . پس شب قدر، یكى از این سه شب است . از اول اذان مغرب تا اذان صبح ، شب قدر است ، با همه ى خـصـوصـیـات ؛ نزول ملائكه و سلام الهى ، استجابت دعا و توجهات و بهتر از هزار ماه بودن و اینها.
بـعـضـى معتقدند كه نه ، مجموع این سه شب ، شب قدر است ـ یعنى نوزدهم و بیست ویكم و بـیست وسوم ، مجموعا ـ منتها در هر یك از این سه شب ، نوعى تجلى لطف الهى مى شود. هر یـك از ایـن سـه شـب بـه صـورتـى ، سـفره ى فیض و ضیافت الهى براى دلهاى زنده و بـیدار است . در شب نوزدهم ، حاجات ، ارزاق و مقدرات انسان نوشته مى شود؛ در شب بیست ویكم اِبرام ، و در شب بیست وسوم امضا مى گردد. یعنى تقدیرات و مقدرات انسانى در این سـه شـب ، مـقـدر مى شود و شما مى توانید با توجه و دعا، زمینه ى تقدیرات خودتان را فراهم كنید.(157)