فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

شب قدر

سه ماه رجب ، شعبان و رمضان ، مقدمه براى شب قدر

مـاه رجـب و مـاه شـعـبـان ، مـقـدمـه ى مـاه رمـضـان هـم هـسـت . هـمـه ى ایـنـهـا مقدمه ى ((لیلة القـدر)) است . چقدر خوب است كه جوانان عزیز ما و عموم مردم ، دلهاى خودشان را در این ماه ، آماده ى ورود به ماه مبارك شعبان و ماه مبارك رمضان كنند.(151)

شب قدر، شبِ نزول ملائكه بر امام زمان و شب عترت و ولایت است

((لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (152»؛ یك شب بهتر است از هزار سى روز، هـزار مـاه ؛ بـسیار مهم است . چرا این قدر فضیلت را به یك شب دادند؟ زیرا بركات الهى در ایـن شـب زیاد است ، نزول ملائكه در این شب زیاد است . این شب ، سلام است ؛ ((سَلامٌ هِیَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْر (153»؛ از اول تا آخر این شب ، لحظاتش سلام الهى است .
((سـَلامٌ قـَوْلًا مـِنْ رَبٍّ رَحـِیـم (154» رحـمـت و فضل الهى است كه بر بندگان خدا نازل مى شود.
لیـلة القـدر، شـب ولایـت اسـت . هـم شـب نـزول قـرآن اسـت ، هـم شـب نـزول مـلائكـه بـر امـام زمـان اسـت ، هـم شـب قـرآن و شـب اهـل بـیـت اسـت ، هم شب قرآن و هم شب عترت است . لذا سوره ى مباركه ى قدر هم ، سوره ى ولایت است .
شـب قدر خیلى ارزش دارد. همه ى ماه رمضان ، شبها و روزهایش ارزش والا دارد. البته لیلة القـدر نـسـبـت بـه روزهـا و شبهاى ماه رمضان ، خیلى فاخرتر است ؛ اما شبها و روزهاى ماه رمضان ، نسبت به روزها و شبهاى بقیه ى سال ، خیلى فاخرتر است .(155)