فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

هر كسى باید واعظ خود باشد، خود را مراقبت كند

در حـلول مـاه رمـضـان ، بـعد از هر نماز، مستحب است دعایى خوانده شود كه در آن ، این طور به پروردگار عرض شده است :
((... اَللّــهـُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینْ ... اَللّـهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناكَ. اَللّـهُمَّ غـَیِّرْ سـُوءَ حـالِنـا بـِحـُسـْنِ حـالِكَ ...))؛ پـروردگـارا! بـدى احـوال مـا را با نیكویى حال و لطف و فضل خود ترمیم و اصلاح كن . این را از خدا خواسته ایـم . ایـن ، بـه دسـت خـود مـن و شـمـا هـم هـسـت . بـایـد مـراقـبـت كـنـیـم . بـایـد در طـول یـازده ماه قبل از ماه رمضان ، خود را آماده كنیم . اگر با آمادگى لازم ، وارد ماه رمضان شـویـم ، از ضـیـافـت الهـى بـهـره بـیـشـتـرى خـواهـیـم بـرد و بـراى سـال آیـنـده ، یـك درجه و یك سطح و یك كلاس بالاتر خواهیم رفت . آن وقت ، هم در نفس و قـلب خـود و هـم در مـحـیـط زنـدگى اجتماعى ، آنچه شما را خشنود و راضى مى كند، مشاهده خواهید كرد. اساس برنامه ى تربیتى و همه ى برنامه هاى زندگى در اسلام ، همین موارد است . هر كسى باید واعظ خود باشد، خود را مراقبت كند، از تخطى خود مانع شود، امر به مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر هـم بكند، كه آن امر خود به معروف و نهى خود از منكر و موعظه كردن خود، بر امر و نهى و موعظه ى دیگران مقدّم است .(150)

شب قدر

سه ماه رجب ، شعبان و رمضان ، مقدمه براى شب قدر

مـاه رجـب و مـاه شـعـبـان ، مـقـدمـه ى مـاه رمـضـان هـم هـسـت . هـمـه ى ایـنـهـا مقدمه ى ((لیلة القـدر)) است . چقدر خوب است كه جوانان عزیز ما و عموم مردم ، دلهاى خودشان را در این ماه ، آماده ى ورود به ماه مبارك شعبان و ماه مبارك رمضان كنند.(151)