فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

معناى اُنس با قرآن

اُنـس بـا قـرآن ، یـعـنـى قـرآن را خـواندن و باز خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنى تـدبـر كـردن و آنـهـا را فهمیدن . فارسى زبانها مى توانند از ترجمه ى قرآن استفاده كـنـند و كلمات قرآنى را به طور تقریب بفهمند و مضامین آیات قرآن را دریابند و در آنها فكر و تامل كنند.
اگـر در آیـات قـرآن تـامـل كـنـیم ، اراده و استقامت ما قویتر و بیشتر از این خواهد شد. همین آیـات قرآنى است كه توانست در روزگارى ، انسانهایى را تربیت كند كه با دنیاى كفر و ظـلمـات بـسـتـیـزنـد. هـمین معارف است كه ملت بزرگ ما را وادار كرد و مجهز نمود كه با دنـیاى مدرنِ مظلمِ جاهلیت ـ جاهلیت مدرن و جاهلیت قرن بیستم ـ مقابله كند. امیدواریم كه ملت ما روزبه روز به قرآن و حقایق قرآنى نزدیكتر شوند.(132)

ماه دعا

استغفار، حجاب میان ما و رحمت الهى را برمى دارد

در دعـایـى كـه در روزهاى ماه مبارك رمضان وارد شده است ، این طور مى خوانیم كه : ((و هـذا شَهْرُ التَّوْبَةِ و هذا شهر الا نابَةَ و هذا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ الْنّار(133»؛ ماه ، ماه توبه و استغفار و بازگشت به خداست .
... استغفار، یعنى طلب مغفرت و آمرزش الهى براى گناهان . این استغفار اگر درست انجام بگیرد، باب بركات الهى را به روى انسان باز مى كند. همه ى آنچه كه یك فرد بشر و یـك جـامـعه ى انسانى از الطاف الهى احتیاج دارد ـ تفضلات الهى ، رحمت الهى ، نورانیت الهـى ، هـدایـت الهـى ، تـوفـیـق از سـوى پـروردگـار، كـمـك در كارها، فتوح در میدانهاى گوناگون ـ به وسیله ى گناهانى كه ما انجام مى دهیم ، راهش بسته مى شود. گناه ، میان ما و رحمت و تفضلات الهى ، حجاب مى شود. استغفار، این حجاب را برمى دارد و راه رحمت و تفضل خدا به سوى ما باز مى شود. این ، فایده ى استغفار است . لذا شما چند جا در آیات قـرآن مـلاحـظـه مـى كنید كه براى استغفار، فواید دنیوى و گاهى فواید اُخروى ، مترتب دانـسـتـه شـده است . مثلا: ((وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَیْهِ(134) ... یُرْسِلِ السَّمـاءُ عـَلَیـْكـُمْ مـِدْرارا(135» و از ایـن قبیل . همه ى اینها، این طور قابل فهم و قابل توجیه است كه راه این تفضلات الهى ، به بركت استغفار، به سوى دل و جسم انسان و جامعه ى انسانى باز مى شود. لذا استغفار مهم است .(136)