فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

ماه رمضان ؛ ماه قرآن

رمضان ؛ ماه روزه ، ماه نزول قرآن و اُنس با قرآن

ایـن ماه ، ماه روزه است ، ماه نزول قرآن و انس با قرآن است ، ماه عبادت و دعا و مناجات است ـ كه دعا مغز و روح عبادت است ـ ماه استغفار و توبه و بازگشت از راههاى ناپسند نزد خداى مـتـعـال و رعـایـت تـقـواى الهـى اسـت ، مـاه جـهاد است ـ كه در این ماه مبارك ، غزوه ى بدر در سـال دوم هـجـرت ، و فـتـح مـكـه در سـال هـشـتـم هـجـرت و شـروع غـزوه ى حـنـیـن در هـمـان سـال اتـفـاق افـتـاده است ـ ماه جهاد با نفس و جهاد با شیطان و جهاد با دشمنان خداست ، ماه آمادگى و ماه ذخیره ى تقواست ، ماه صله ى رحم ، صدق و برّ با برادران دینى ، آشنایى بـا مـعارف ، آشنایى و تدبر در قرآن ، و خلاصه ذخیره كردن سرمایه ى حركت الهى در طول یك سال است .(129)

اُنس با قرآن ، معرفت اسلامى را در ذهن ما عمیقتر مى كند

این ماه ، همچنین بهار قرآن است . اُنس با قرآن ، معرفت اسلامى را در ذهن ما قویتر و عمیقتر مـى كـنـد. بـدبـختىِ جوامع اسلامى ، به خاطر دورى از قرآن و حقایق و معارف آن است . آن كسانى از مسلمانان كه معانى قرآن را نمى فهمند و با آن اُنس ندارند، وضعشان معلوم است . حتى كسانى هم كه زبان قرآن ، زبان آنهاست و آن را مى فهمند، به خاطر عدم تدبر در آیات
قـرآن ، بـا حـقایق قرآنى آشنا نمى شوند و انس نمى گیرند. مى بینید كه آیه ى ((وَ لَنْ یـَجـْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا ))(130)؛ یعنى خداوند مؤمنین را زیـردسـت و زبـون كفار قرار نداده است ، در كشورهاى عربى و به وسیله ى مردم عرب زبـان در دنـیا خوانده مى شود، اما به آن عمل نمى گردد. در آیات قرآن ، توجه و تنبه و تدبر نیست ؛ لذا كشورهاى اسلامى عقب مانده اند.(131)