فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

تقوا، كلید خوشبختى دنیوى و اُخروى است

تقوا، كلید خوشبختى دنیوى و اُخروى است . بشریت گمراه كه از انواع سختیها و رنجهاى شـخـصـى و اجـتـمـاعـى مـى نالد، چوب بى تقوایى و غفلت و بى توجهى و غرق شدن در مـنـجـلابـى كـه شـهواتش براى او فراهم كرده است ، مى خورد. جوامعى كه عقب افتاده اند، حـالشان معلوم است . جوامع پیشرفته ى عالم هم ، اگرچه از بعضى جهات خوشبختیهایى دارنـد كـه همان هم ناشى از هوشیارى و بیدارى در بعضى از امور زندگى است ، اما دچار خلا ها و كمبودهاى مرگبارى هستند كه نویسندگان و گویندگان و هنرمندان آنها، امروز با صد زبان آن را بیان مى كنند.(122)

تقوا، وصیت اول و آخر پیامبران است

تـقوا، وصیت اول و آخر پیامبران است . در سوره هاى مختلف قرآن مى خوانید، اولین سخنى كـه انـبـیـاى الهـى به مردم گفته اند، توصیه ى به تقوا بوده است . اگر تقوا باشد، هـدایـت الهـى هـم هـسـت و اگـر تـقـوا نـبـاشـد، هـدایـت الهـى هـم بـه صـورت كامل نصیب فرد و جامعه نمى شود. این روزه ، مقدمه ى تقواست .
خـداونـد در آیـه اى از سـوره ى حـدیـد مـى فرماید: ((یا اَیُّهَا الّْذِینَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّهَ وَ آمـِنـُوا بـِرَسـُولِهِ یـُوتـِكـُم كـِفـْلَیـْنِ مـِنْ رَحـْمـَتـِهِ وَ یـَجـْعـَل لَكـُمْ نـُورا تـَمـْشـُونَ بـِهِ(123»؛ تـقـوا مـوجـب مـى شـود كـه خـداى مـتـعـال نـورى را در قـلب و زنـدگـى و راه شما قرار بدهد، تا بتوانید در پرتو آن نور حـركـت كـنـیـد و راه زنـدگـى را پـیـدا نمایید. بشر نمى تواند با سردرگمى حركت كند. بـدون شـنـاخـتـن مـقصد و هدف ، حركت انسانى میسور نیست . این نورى كه مى تواند هدف و سرمنزل و راه را به ما نشان بدهد، ناشى از تقوا و پرهیزكارى است .(124)

تقوا سدى شكست ناپذیر در برابر قویترین قدرتهاى مادى

... در هـمـه ى امـور و آنـات زنـدگـیـتان ، تقواى الهى را بر خود فرض و لازم بشمارید. مـخـصوصا كسانى كه در جامعه مسؤولیت بیشترى دارند. اگرچه در جامعه ى اسلامى همه مـسـؤولند؛ اما هرچه مسؤولیت بیشتر و بار سنگینتر باشد، زاد و توشه ى تقوا بیشتر مورد نیاز است . آن كسانى كه در جامعه مسؤولند، باید بر مایه ى تقواى خود بیفزایند، بـدانـنـد كـه چـه مى كنند و بفهمند كه آیا رضاى الهى در این حرفى كه مى زنند، در این اقـدامـى كـه انـجام مى دهند و در این عملى كه مى كنند، هست یا نه ؟ این ، معیار و ملاك است . اگر ما تقوا را پیشه ى خودمان بكنیم ، واللّه قویترین قدرتهاى مادى هم نخواهند توانست سرِ سوزنى در این راه مستقیمى كه ما طى مى كنیم ، انحراف به وجود بیاورند.(125)