فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

استغفار و توبه ، یعنى برگشتن به خدا و پشت كردن به بدیها

با ورود به آستانه ى ماه مبارك رمضان كه ماه رحمت و مغفرت الهى است ، ما هم از كاستیها و كـجـیـهـا و زشـتـیـها و بدیها در درون و وجود خودمان روبرگردانیم ، یعنى استغفار كنیم . اسـتغفار و توبه ، یعنى برگشتن به خدا، یعنى پشت كردن به بدیها، یعنى همین ایجاد تـحـول . ((وَ اَنِ اسـْتـَغـْفـِرُوا رَبَّكـُمْ ثـُمَّ تُوبُوا اِلَیْهِ یُمَتِّعكُمْ مَتاعَا حَسَنَا اِلى اَجَلٍ مُسَمَّىً وَ یُوتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ(69»؛ استغفار و برگشتن به خدا و اصلاح درونـى در وجـود خـود مـا، مـوجـب خـواهـد شـد كـه خـداى مـتـعـال فـضـل و رحـمـت و بـركـت و قـوّت و عـزت خـود را بـیـش از پـیـش بـر مـا نازل كند. همه ى قشرها، چه امثال من و كسانى كه مسؤولیتى دارند ـ كه ما بیش از دیگران بـایـد به خودمان برگردیم و در خود تجدیدنظر كنیم و حاكمیت هوى و هوس ‍ را در وجود خویش از بین ببریم ـ و چه آحاد مردم ، به این برگشت و اصلاح نیاز دارند.(70)

رمضان ، ماه ارتباط با خدا

رمضان ، بهار خودسازى انسان و انس با خدا

((مـاه مـبـارك رمـضـان )) بهار نوسازى و خودسازى انسان و بهار اُنس با خداست . مـگـر مـى شود از این جنبه ى كار، غافل ماند؟ همه ى خطاها و اشتباهات ، ناشى از نپرداختن بـه ایـن جـنـبه ى كار است . آن كه خطایش كمتر بود، آن كه دلش ‍ به نور معرفت و هدایت خـدا مـنـور بـود، آن كـه اشاره اش براى این ملت و براى ما و براى عشاق اسلام در عالم ، راهگشا و راهنما بود ـ یعنى امام راحل عظیم ما ـ به این جهت این طور بود كه رابطه ى او با خـدا، تـاءمـیـن شده بود. در دنیا، انقلابها، حكومتها، اداره ها و ریاستها از آن جا عیب پیدا مى كـنـد و مـنحرف مى شود كه از این جنبه ، یعنى جنبه ى معنویت ، جنبه ى رابطه ى با خدا و جـنـبـه ى ارتـبـاط و اتـصـال قـلب بـه خـدا غـافـل مـانـدنـد و غـافـل مـى مـانـنـد. مـا هـم اگـر دقـت كـنـیـم ، آن جایى كه پیش رفتیم ، موفق شدیم ، خوب عـمل كردیم و راضى هستیم ، آن جایى است كه این جنبه را تاءمین كردیم . هرجا هم ضربه خوردیم ، به خاطر ضعف در این جنبه ى كار است .(71)