فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

استغفار در این ماه ، بیش از دیگر ایام سال مورد عنایت پروردگار است

ایـن مـاه ، مـاه ضـیـافـت الهـى اسـت . پـذیـرایـى خداوند از بندگان خود در این ماه ـ كه یك پـذیـرایـى مـعـنوى است ـ عبارت است از گشودن درهاى رحمت و مغفرت و مضاعف كردن اجر و ثـوابِ اعـمال خیرى كه بندگان در این ماه انجام مى دهند. روزه ى ماه رمضان هم یكى از مواد هـمـیـن ضـیـافت عظیم الهى است ، كه مایه ى تصفیه ى روح انسان و ایجاد زمینه ى طهارت قـلبـى روزه دار اسـت . امام سجاد (علیه السّلام ) در خطبه اى فرمود: ((شَهْرُ الْطَّهُورِ وَ شـَهـْرُ الْتـَمـْحِیصِ (66»؛ رمضان ، ماه پاك شدن و طهارت قلب و ماه مغفرت است ؛ چـون خـداى مـتـعـال اسـتـغـفـار را در ایـن مـاه بـیـش از دیـگـر ایـام سـال مـورد لطـف و عنایت خود قرار مى دهد. لذا در یك روایت وارد شده است كه ((فَمَنْ لَمْ یُغْفَرُ لَهُ فى رَمَضانِ فَفِى اَىِّ شَهْرٍ یُغْفَرُ لَه (67»؛ اگر كسى در ماه رمضان ـ كـه درهـاى رحـمـت و مـغـفرت الهى به روى انسانها گشوده است ـ نتواند به مغفرت و رحمت الهى دست پیدا كند، پس كِى چنین توفیقى نصیب او خواهد شد؟.(68)

استغفار و توبه ، یعنى برگشتن به خدا و پشت كردن به بدیها

با ورود به آستانه ى ماه مبارك رمضان كه ماه رحمت و مغفرت الهى است ، ما هم از كاستیها و كـجـیـهـا و زشـتـیـها و بدیها در درون و وجود خودمان روبرگردانیم ، یعنى استغفار كنیم . اسـتغفار و توبه ، یعنى برگشتن به خدا، یعنى پشت كردن به بدیها، یعنى همین ایجاد تـحـول . ((وَ اَنِ اسـْتـَغـْفـِرُوا رَبَّكـُمْ ثـُمَّ تُوبُوا اِلَیْهِ یُمَتِّعكُمْ مَتاعَا حَسَنَا اِلى اَجَلٍ مُسَمَّىً وَ یُوتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ(69»؛ استغفار و برگشتن به خدا و اصلاح درونـى در وجـود خـود مـا، مـوجـب خـواهـد شـد كـه خـداى مـتـعـال فـضـل و رحـمـت و بـركـت و قـوّت و عـزت خـود را بـیـش از پـیـش بـر مـا نازل كند. همه ى قشرها، چه امثال من و كسانى كه مسؤولیتى دارند ـ كه ما بیش از دیگران بـایـد به خودمان برگردیم و در خود تجدیدنظر كنیم و حاكمیت هوى و هوس ‍ را در وجود خویش از بین ببریم ـ و چه آحاد مردم ، به این برگشت و اصلاح نیاز دارند.(70)

رمضان ، ماه ارتباط با خدا