فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

رمضان ماه استغفار و توبه

آنچه براى ما خیلى اهمیت دارد، استغفار است

یـكـى از هـدفـهـاى مـهـمِ روزمـره ى مـاه رمـضان این است كه ما تقوا پیدا كنیم ؛ ((لعلّكم تـتـّقـون (61).)) و بـنـده وقتى اعمالى را كه در ماه رمضان ، از سوى شارع مقدس مـورد اهـتـمـام اسـت ، مـلاحظه مى كنم ـ یعنى روزه ى ماه رمضان ، تلاوت قرآن مجید، خواندن دعـاهـاى مـاءثـور و تـوسـلاتـى كه به ذیل عنایات حضرت بارى تعالى وجود دارد ـ مى بینم در میان این چهار عنصر بسیار مهم كه روزه ى ماه رمضان ، واجب هم هست ، آنچه براى ما خـیـلى اهـمـیت دارد، استغفار است ؛ طلب مغفرت ، طلب گذشت از سوى پروردگار عالم نسبت بـه آنـچه از روى قصور، از روى جهالت و خداى نكرده از روى تقصیر، از ما سر زده است .(62)

باران رحمت بر فضاى زندگى

مـاه رمـضـان مـثـل بـاران رحـمـتـى بـر فـضـاى زنـدگـى مـا مى بارد؛ آلودگیها، زیادیها، زنـگـارگـرفتگیها و كثافتهایى را كه به دست خود ما در محیط زندگى و در جان و دلمان پدید آمده است ، مى شوید و فضا را مصفا و دلها را نورانى مى كند.(63)