فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

تبلیغ اسلام در ماه رمضان

تبلیغ اسلام یكى از وظایف فضلا، طلاب و روحانیون در ماه رمضان

مـن بـه شـما برادران عزیز و آقایان محترم عرض مى كنم كه ماه رمضان در پیش است . این مـاه رمضان و ماه رمضانها و ایام مُعد براى تبلیغ را خیلى باید قدر بدانیم . در این ایام ، مـردم آمـاده انـد. البـته رسانه ها ـ رادیو، تلویزیون و روزنامه ها ـ در خدمت تبلیغ اسلام هستند و تبلیغ مى كنند؛ اما سنت منبر ما، یعنى نشستن جلوِ مستمع و چهره به چهره با او حرف زدن یـك چـیـز اسـتـثـنایى است ؛ این را از دست ندهید. این ، چیز خیلى با عظمت و با ارزش و مهمى است .

ماه رمضان بهترین فرصتِ آگاهى بخشى سیاسى و اجتماعى

در مساجد و منابر، در مجالس قرآن و در همه ى اجتماعات دینى كه مردم دارند، باید مردم را انـذار كـنـیم . بحمداللّه حركت آگاهى بخشىِ سیاسى و اجتماعى و دید وسیعِ سیاسى به مـردم دادن ، از پـیـش از انقلاب شروع شد، امروز هم هست و ادامه دارد و ادامه خواهد داشت . در كـنـار ایـن آگـاهـى بـخـشـى ، بـایـد روح معنویت را در مردم بیدار كرد. براى این كار، ماه رمضان بهترین فرصت است .(9)