فهرست کتاب


در سایه سار رمضان (پژوهشی در کلام و پیام مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه ای)

مرکز غدیر‏‏‏

نماز عید فطر

البته یك بحث دیگر هم ، بحث نماز عید فطر است ، كه نماز بسیار بافضیلت و باحالى اسـت . در ایـن نـمـاز، دعـا، تـضـرع ، گـریـه و تـوجه به خدا هست . نماز عید فطر، خوب نـمـازى اسـت . البـتـه نـظـرات مـخـتـلفـى وجـود دارد كـه آیـا در مـثـل ایـن زمـان ، نـمـاز عـیـد فـطر واجب است ، یا مستحب است ، و به جماعت چگونه است ؟ به هرحال ، اگر شما به قصد رجا در نماز عید فطر شركت كنید و به جماعت بخوانید، قطعا ثواب خواهید برد.(8)

تبلیغ اسلام در ماه رمضان

تبلیغ اسلام یكى از وظایف فضلا، طلاب و روحانیون در ماه رمضان

مـن بـه شـما برادران عزیز و آقایان محترم عرض مى كنم كه ماه رمضان در پیش است . این مـاه رمضان و ماه رمضانها و ایام مُعد براى تبلیغ را خیلى باید قدر بدانیم . در این ایام ، مـردم آمـاده انـد. البـته رسانه ها ـ رادیو، تلویزیون و روزنامه ها ـ در خدمت تبلیغ اسلام هستند و تبلیغ مى كنند؛ اما سنت منبر ما، یعنى نشستن جلوِ مستمع و چهره به چهره با او حرف زدن یـك چـیـز اسـتـثـنایى است ؛ این را از دست ندهید. این ، چیز خیلى با عظمت و با ارزش و مهمى است .