فهرست کتاب


امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه

اصغر طاهرزاده

زندگی‌های کاغذی

آن‌هایی که از تحقق امور مسلّم سنت‌های الهی و قواعد تاریخی خوف ندارند، بخواهند یا نخواهند آینده‌ی درخشانی را نمی‌توانند برای خود شکل دهند. این‌ها گمان می‌کنند می‌توانند اساس تاریخ را هرطور خواستند برای خود طراحی کنند. آن‌ها از جدّیت حضور سنن الهی غافل‌اند و معنای خستگی‌ناپذیری انبیاء و اولیاء الهی را در ساختن خود و جامعه در زیر سایه‌ی آن سنت‌ها نمی‌شناسند در نتیجه با آرزوهای بی‌پایه زندگی خود را خراب می‌کنند، این‌ها از عهده‌ی زندگی برنمی‌آیند. زندگی کار زنده‌ها است که خود را در مسیر سنّت‌های زنده‌ی مطلق یعنی خدا قرار داده‌اند. آرزوهایی که روی کاغذ ایجاد شده آنچنان بی‌روح است که هرگز صورت واقعیت به خود نمی‌گیرد و تنها زندگی‌های کاغذی می‌سازد که با تحریک خیالات شکل گرفته. در حالی‌که مقدّرات نظام عالم بسته به مقدمات و شروط دیگری است. با بلندپروازیِ آرزوها هیچ چیزی ساخته نمی‌شود، تنها انسان‌هایی ساخته می‌شوند که از همدیگر متنفرند، زیرا هر کدام ناکامی خود را در دیگری می‌بیند. در صورتی که همه‌ی آن‌ها مقصرند چون بیش از حدّ در همه‌ی عمر بچه مانده‌اند. بدون آن‌که به خود انتقاد کنند تلاش می‌کنند خود را فریب دهند و حسّ اقدام را به حاشیه برانند و زورکی خود را راضی می‌کنند تا هرگز تصمیمی فراتر از آنچه هستند نداشته باشند تا روح فداکاری درونی خود را به صحنه آورند، این‌ها هرگز افتخار تاریخ‌سازی که با انقلاب اسلامی شروع شده است را برای خود رقم نمی‌زنند.

انسان‌های کامل، اصول پایدار انسانیت

وقتی احساسات به جای حکمت و شریعت به میدان آمد، ساختن و ایجادکردن به معنای خراب‌کردن است و منجر به ساختن جامعه‌ی بسیار بد قباره‌ای می‌شود که اعضاء آن هیچ تجانسی با هم ندارند زیرا بر هیچ شخصیت مقدسی تکیه نکرده‌اند تا در زیر سایه‌ی آن شخص در آرامش به‌سر برند. اصول پایدار انسانیتِ انسان‌ها، انسان‌های کامل‌اند، آن‌ها باید در منظر ما قرار گیرند تا احترام و خضوع به معنای حقیقی پیدا شود. آدمک‌های دارای احساسات، جای انسان‌های قدسی می‌نشینند و خشونت را نهادینه می‌کنند و با انواع بدبینی همدیگر را تحقیر می‌نمایند و در نتیجه گرفتار زندگی بسیار خسته‌کننده‌ای خواهند شد. معنای عبور از فرهنگ ظلمانی دوران با نظر به انسان‌های قدسی یعنی رسول خدا و اهل‌بیت(ع) تحقق می‌یابد و فهم این نکته یکی از مسئولیت‌های ما در این دوران است.

دیگر بشر نمی‌خواهد در بستر بزدلی استراحت کند

اگر ملاک‌های الهی در میان نباشد و انسان‌ها نتوانند خود را درست تعریف کنند، هرکس که باشد در تشخیص اوضاع جهان به اشتباه می‌افتد و آشتی‌های همراه با بی‌فکری و رفاهِ همراه با بی‌هدفی را زندگی می‌پندارد و این اساس بشریت را متزلزل می‌کند و از او توانایی تحمل مصائب را سلب می‌نماید و هیچ‌کس نمی‌تواند در طولانی‌مدت آن را تحمل کند زیرا همه‌با انسان‌های بدعادت و نادان روبه‌رو هستند که هرکدام به تلف‌کردن قوای دیگران مشغول‌اند و از این‌جاست که باید منتظر موفقیت راهی شد که انقلاب اسلامی به بشر عرضه کرده، راهی که به چنین وضعی پشت کرده است و جهان را آبستن مقدّراتی دیگر می‌بیند که بر فراز مدرنیته به وقوع می‌پیوندد. کیست که وقتی فهمید انقلاب اسلامی چه می‌گوید از آن استقبال نکند؟ با فروریختن تبلیغات دروغ جهان ظلمانی منتظر دنیای دیگری باشید. دیگر بشر نمی‌خواهد در بستر بزدلی استراحت کند بدون آن‌که به چیزی اطمینان داشته باشد. زندگیِ جدّی بی‌خطر نیست ولی واقعی و اطمینان‌بخش است و طلوع آن به جدّی‌گرفتن آن زندگی است.