فهرست کتاب


امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه

اصغر طاهرزاده

معنای بی عالَمی

گروه‌های فرهنگی که به فعالیت‌های خود مشغولند، به ندرت متوجه‌اند چه نقص‌هایی نسبت به آینده در مقابل خود دارند و چه بسا گرفتار هرج و مرج‌های سیاسی شوند و در آن هرج و مرج‌ها منحل گردند و یا بدون هیچ نتیجه‌ای در وضع ابتدایی خود بمانند. همین قدر می‌دانند وضع در حال تغییر است ولی نمی‌دانند چگونه. اگر متوجه چگونگی به حاشیه رفتن نظام حاکم جهانی نباشیم در هیچ عالَمی از عوالم فکر حاضر نیستیم و این است معنای بی عالَمی.

تعهّدی نانوشته

قاعده این است که پس از پیروزی اولیه‌ای که با رویکرد توحیدی انجام می‌گیرد اگر به عمق آن پیروزی دست نیابیم در حالت خماری، نتایج بزرگِ آن پیروزی را در سقیفه‌ی بنی ساعده از دست می‌دهیم و به یک تغییر سیاسی ساده راضی می‌شویم و ناظر روی کارآمدن کسانی خواهیم بود که چشم در افق نهایی آن پیروزی ندارند و در نفی نفس امّاره‌ی خود قدم‌های اساسی برنداشته‌اند. باید پیش از آن‌که دیر شده باشد، یعنی درست همین حالا، با هوشیاری و خونسردی متوجه وظیفه‌ای شد که تنها با فرزانگی امکان انجام آن هست. تنها فرزانگان‌اند که حادثه‌های قدسی را در وسعت آینده به نظاره می‌نشینند و سعی ندارند برداشت خود از انقلاب اسلامی را برداشت اصلی بدانند و سایر نگاه‌ها را نادیده انگارند. تنها این تعهدهای نانوشته است که به آینده‌ی انقلاب نوید ثبات می‌دهد.

پرورشی که باید آغاز شود

ما برای حضور در آینده‌ی انقلاب به پرورشی نیاز داریم که جایگاه افراد و افکار و جریان‌ها را در تمدن اسلامی تعیین می‌کند و نه در تاریخی محدود و در جزیره‌ای جدا از همه‌ی ملت‌ها. عادات و ملکاتی که قبلاً با آن زندگی می‌کردیم برای ادامه‌ی کار کافی نیست، شخصیت‌هایی را باید مدّ نظر آورد که آن‌ها از یک طرف بر نفس خود مسلط‌اند و تحمل رقبای خود را دارند و تنها ایده‌های ایمانی را مدّ نظر قرار می‌دهند و از طرف دیگر به وسعت حضور انقلاب اسلامی در آینده‌ی جهان فکر می‌کنند. آن کسی‌که این حرف‌ها را با برنامه‌های سفارشی و رسمی یکی می‌گیرد ابداً متوجه سخن ما نیست و هنوز متوجه پرورشی که باید آغاز کند، نشده است. ابتدا باید جایگاه تاریخی و قدسی انقلاب را بفهمند تا سجیه و خصلتی را که برای ادامه‌ی انقلاب نیاز داریم در خود بپرورانند. باید دورتر از امروز را دید تا در امروز به درستی تصمیم بگیریم و عمل کنیم. این است راه عبور از بلای اکنون‌زدگی.