فهرست کتاب


امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه

اصغر طاهرزاده

انقلاب اسلامی در تار و پود آینده

پیروزی انقلاب اسلامی در آن شرایط خاص که عملاً عبور از نظام استکباری به‌حساب می‌آمد، چیزی نبود جز نوید پیروزی بزرگی که محدوده‌ی آن از مرزهای ایران بیرون است و لذا باید یاد بگیریم خود را در میدانی به وسعت انقلاب اسلامی ظاهر کنیم با همه‌ی مشکلاتی که در پیش روی ما است. ولی باید بدانید انقلاب اسلامی و ایران اسلامی در تار و پود آینده‌ی سایر کشورها تنیده شده و نمی‌توان به انقلاب طوری نگاه کرد که گویی تنها محدود به جزیره‌ای است به نام ایران، کشورهای دیگر آینده‌ی خود و جهان را در آینده‌ی انقلاب اسلامی جستجو می‌کنند و این انتظار، کار را برای انقلاب اسلامی و برای ما مشکل‌تر می‌کند. این‌ها همه موضوعاتی است که با انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته و ما به ندرت می‌توانیم عظمت این موضوع را درک کنیم. ولی این زمان نه وقت سرمستی است و نه وقت جشنِ پیروزی، وای به حال کسی که در حال حاضر که تنها جهان آماده‌ی تحولی بزرگ می‌باشد، خود را در آغوش پیروزی احساس کند. ما تنها در نفی نظام شاهنشاهی پیروز شده‌ایم، در حالی‌که ظرفیت انقلاب اسلامی برای پیروزی‌های با شکوه‌تر بسیار بیشتر است.

خطری که گروه‌های فرهنگی را تهدید می‌کند

همین اندازه می‌توان گفت مسائلی پیش آمده که سرنوشت قرن آینده را تعیین می‌کند و بزرگ‌ترین خطری که گروه‌های فرهنگی را تهدید می‌نماید، جدّی‌نگرفتن این مسائل است و این‌که با سطحی‌نگری دینی، وضع را ساده بپندارند و نسبت به اهداف نسل آینده تعمّق لازم را به‌کار نبندند.

کامیابی قطعی ماوراء آنچه پیش آمده

انقلاب اسلامی در ظهور گردبادی از حضور مردم پیروز شد، در حالی‌که دارای دو عنصر «قوت» و «ضعف» بود. قوتِ حضور مردمی که تاریخ جدید را در زیر سایه‌ی دین و رهبری دینی پایه‌گذاری کردند و ضعفِ عدم درک همه‌جانبه‌ی حضور انقلاب در تاریخ جدید. هر سال واقعه‌ی پیروزی انقلاب را جشن می‌گیریم و باید بگیریم زیرا حادثه‌ی بزرگی به وقوع پیوست ولی باید آن را با کامیابی قطعی که با شناخت ابعاد قدسی انقلاب ظهور می‌کند، یکی نپنداریم. زیرا تاریخ جای احساساتی‌بودن نیست، بلکه جای انسان‌های حکیمی است که نسبت به احساسات بی‌تفاوت نیستند.