فهرست کتاب


امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه

اصغر طاهرزاده

انقلاب اسلامی و وظیفه‌ای که در پیش رو داریم

بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از شناخت گوهر و ذات انقلاب و بعد از آن‌که بحمداللّه عزیزان متوجه جایگاه تاریخی و وجودی انقلاب اسلامی شدند، وظیفه‌ی ما در ظهوردادن آن است در عالم، که این راه‌کار خاص خود را می‌خواهد و بحث مفصلی را می‌طلبد، و لذا سعی شده تا آنچه را باید در ظهور انقلاب مدّ نظر قرار دهیم به صورت سرفصل و هرکدام از سرفصل‌ها را با عنوانی خاص خدمت عزیزان ارائه دهیم تا تذکری باشد برای به صحنه‌آوردنِ آن عقلی که در آن عقل امکان ادامه‌ی انقلاب نهفته است و إن‌شاءاللّه موجب تفکر می‌گردد.
تأکید این‌جانب آن است که خوانندگان محترم؛ قسمت اخیر را بعد از آن‌که مطالب قبلی را مطالعه فرمودند، مدّ نظر قرار دهند زیرا در این قسمت اشاراتی به میان آمده که بر مباحث گذشته مبتنی است و با توجه به موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت معنای خود را می‌نمایانند و بیشتر جواب سؤال خوانندگانِ مباحث قبل است برای بهترین تصمیم. در مجموع مطالبی که در صفحات بعد پیش می‌آید روشن می‌کند نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی چگونه باید عمل کنند تا در انتظار تاریخی باشند که مدّ نظر انقلاب اسلامی است.

مهم‌ترین فداکاری امروز ما

هرکس نسبت به انقلاب اسلامی و نسبت به آینده‌ی آن امیدوار باشد و متوجه هزینه‌های عظیمی باشد که برای تحقق آن شده است، نمی‌تواند نسبت به ظلم‌هایی که در فضای انقلاب اسلامی به این مردم می‌شود راحت باشد و ببیند عده‌ای بر عده‌ای دیگر به بهانه‌های مختلف از نظر اقتصادی و سیاسی ظلم روا می‌دارند. این کار نه‌تنها زیر پاگذاردن عدالت است، بلکه آینده‌ی تمدنی این انقلاب را تیره و تار می‌کند. همه‌ی سعی ما باید این باشد که این نوع ظلم‌ها که در درون جامعه‌ی ما رخنه کرده است به صورتی عاقلانه از بین برود تا ما در آینده‌ی جهان جایی برای اظهار اندیشه‌ی انسانی تشیع داشته باشیم. درست مقابل کاری که اندیشه‌ی تکفیر نسبت به آینده‌ی خود انجام می‌دهد.
باید با نظر به اهداف انقلاب اسلامی در نسبت‌مان با همدیگر تحولی اساسی رخ دهد تا دقیق‌ترین تفکر و فرهنگ که در متن انقلاب اسلامی نهفته است به ظهور آید. مهم‌ترین فداکاری‌ها - بیشتر از آنچه در دفاع مقدس پیش آمد- از این به بعد خواهد بود که مهم‌ترین سرمایه‌های ما را به میان خواهد آورد که از جمله‌ی آن‌ها فرهنگی است که در دعای شریف «مکارم الأخلاق» نهفته است. اگر با رویکرد تمدن‌سازی به آن دعا نظر شود و این‌که چگونه آن دعای شریف تکلیف جریان‌های مخالف همدیگر را در ذیل اسلام معلوم می‌کند، می‌فهمیم توصیه آن دعا چه اندازه کارساز است و چه اندازه رویکرد تمدنی دارد.

هنوز ما خود را به خطر نینداخته‌ایم

هنوز آن نوع بزرگی که اسلام از خود نشان دهد رخ نداده تا ما علت وقایع آینده‌ی تاریخ به سوی اهداف مقدس باشیم و این بدان جهت است که هنوز ما خود را آن‌طور که باید در راستای تحقق متعالی نظام اسلامی، به خطر نینداخته‌ایم، آن‌طور که حضرت روح اللّه(ره) در آخرین پیام خود به آن اشاره کردند و فرمودند: «ما هنوز در قدم‌هاى اول مبارزه جهانى خود علیه غرب و شرقیم. مگر بیش از این است كه ما ظاهراً از جهانخواران شكست مى خوریم و نابود مى شویم؟ مگر بیش از این است كه ما را در دنیا به خشونت و تحجر معرفى مى كنند؟ مگر بیش از این است كه با نفوذ ایادى قاتل و منحرف خود در محافل و منازل، عزت اسلام و مسلمین را پایكوب مى كنند؟ مگر بیش از این است كه فرزندان عزیز اسلام ناب محمدى در سراسر جهان بر چوبه هاى دار مى روند؟ مگر بیش از این است كه زنان و فرزندان خردسال حزب اللّه در جهان به اسارت گرفته مى شوند؟ بگذار دنیاى پست مادیت با ما چنین كند ولى ما به وظیفه اسلامى خود عمل كنیم».(132) در این پیام راهی را به ما نشان دادند که برای ورود در آینده‌ی بزرگی که در مقابل تشیع است، باید آمادگی از دست‌دادن همه‌چیز را، حتی آبروی خود را در شبکه‌های اجتماعی نظام استکباری، داشته باشیم. دوراندیشی اقتضا می‌کند ما برای رسیدن به اهداف خود خطری از جانب این نوع تهدیدات احساس نکنیم. آری کسی که حقیقت را حمل می‌کند هیچ‌گاه اعتنایی به آن‌هایی که چشمان خود را به نگاه‌کردن به باطل عادت داده‌اند نمی‌نماید.