فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

الموجبین طاعتهم، و الراغبین فی زیارتهم، المتقربین الیک و الیهم

همه این ها فروع معرفت حق ایشان و لوازم اعتراف به ولایت ایشان است، این بیان تفصیلی حال عارفین به حق ایشان است.
فرمود:

بأبی أنتم و أمی و نفسی و مالی و أهلی اجعلونی فی همکم و صیرونی فی حزبکم، و أدخلونی فی شفاعتکم و اذکرونی عند ربکم

چون با اظهار فقر و این که نواقص او جز با کرم پروردگار قابل جبران نیست به خداوند تقرب جست و لذا حاجت خویش را به نزد خداوند برده و از جمله حاجات وی تقرب به خدا و ائمه اطهار (علیهم السلام) است. لذا روی سوال را به امام برگردانید تا بفهماند که هر چه از خدا می خواهد باید از کانال شفاعت ایشان باشد، چه این که ایشان خلفای خدا بر روی زمین بوده و امین سر او و خزانه دار دانش و معادن رحمت و اولیای او در زمین و آسمان هستند، لذا همه دارایی های خود را فدای ایشان کرده و آنچه را که از خدا می خواست از ایشان خواست و گفت: اجعلونی فی همی یعنی مرا مورد توجه خود قرار دهید، چه این که همت و توجه ایشان تزکیه مردم و رساندن ایشان به مرتبه کتاب و حکمت است که عبارت از مرتبه نبوت و ولایت باشد. که این نیز سر محمد و آل طاهرین او (علیهم السلام) هست و مصدر همه درخواست هایی که از خدا کرده می باشد. پس از آن این اجمال را باز کرده و گفت: مرا در حزب خود وارد کنید و در شفاعت خود داخل نمایید و به نزد پروردگارتان یاد نمایید.
فرمود:

اللهم صل علی محمد و آل محمد و أبلغ أرواحهم و أجسادهم منی السلام

این التفات از خطاب به غیبت است، ابتدا از ایشان به خدا متوجه شد و از او خواست که بر ایشان درود بفرستد و سلام وی را به ایشان برساند.
و مراد از ارواح و اجساد ایشان در فقره و ارواحکم فی الارواح در جزوه دوم بیان شد.
و مراد از سلام در اینجا به معنای تحیت است که در ابتدای کتاب بیان شد.