فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

کما أوجبت لأولیائک العارفین بحقهم

یعنی برای من چنین مراتبی را مهیا نما و آن را همیشگی و دائمی کن. چنان که برای اولیاء خویش که حقوق محمد و آل محمد (علیهم السلام) را شناساندی، و لذا ایشان جان ها و اموال و همه دارایی های خود را فدا کردند. آن اولیاء عبارتند از امیرالمومنین و فرزندانش (علیهم السلام).
فرمود:

الموجبین طاعتهم، و الراغبین فی زیارتهم، المتقربین الیک و الیهم

همه این ها فروع معرفت حق ایشان و لوازم اعتراف به ولایت ایشان است، این بیان تفصیلی حال عارفین به حق ایشان است.
فرمود:

بأبی أنتم و أمی و نفسی و مالی و أهلی اجعلونی فی همکم و صیرونی فی حزبکم، و أدخلونی فی شفاعتکم و اذکرونی عند ربکم

چون با اظهار فقر و این که نواقص او جز با کرم پروردگار قابل جبران نیست به خداوند تقرب جست و لذا حاجت خویش را به نزد خداوند برده و از جمله حاجات وی تقرب به خدا و ائمه اطهار (علیهم السلام) است. لذا روی سوال را به امام برگردانید تا بفهماند که هر چه از خدا می خواهد باید از کانال شفاعت ایشان باشد، چه این که ایشان خلفای خدا بر روی زمین بوده و امین سر او و خزانه دار دانش و معادن رحمت و اولیای او در زمین و آسمان هستند، لذا همه دارایی های خود را فدای ایشان کرده و آنچه را که از خدا می خواست از ایشان خواست و گفت: اجعلونی فی همی یعنی مرا مورد توجه خود قرار دهید، چه این که همت و توجه ایشان تزکیه مردم و رساندن ایشان به مرتبه کتاب و حکمت است که عبارت از مرتبه نبوت و ولایت باشد. که این نیز سر محمد و آل طاهرین او (علیهم السلام) هست و مصدر همه درخواست هایی که از خدا کرده می باشد. پس از آن این اجمال را باز کرده و گفت: مرا در حزب خود وارد کنید و در شفاعت خود داخل نمایید و به نزد پروردگارتان یاد نمایید.
فرمود: