فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و أوردنی حوضکم

ورود رسیدن به آب است. و مراد از حوض کوثر در امالی(1670) از ابن عباس روایت شده وی گفت: هنگامی که سوره أنا أعطیناک الکوثر بر آن حضرت نازل شد حضرت علی (علیه السلام) پرسید: ای رسول خدا! مراد از کوثر چیست؟
پاسخ داد: کوثر نهری است که خداوند به من کرامت کرد.
علی (علیه السلام) پرسید: ای رسول خدا! این نهر شریف را برای ما وصف نما.
پاسخ فرمود: بسیار خوب. ای علی! کوثر نهری است که آب آن از زیر عرش سرچشمه می گیرد، آبش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر و از سرشیر نرم تر.
سنگریزه هایش از زمرد و یاقوت و مرجان و علف هایش زعفران و خاکش مشک از فر و پایه هایش در زیر عرش خداست، آنگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دستی بر پهلوی حضرت علی (علیه السلام) زد و فرمود: ای علی این نهر از آن من و تو و دوستان تو بعد از من است.
فرمود:

و جعلنی فی حزبکم

حزب به کسر به معنای جماعت است و مراد این است که روزی که مردم با امام خویش خوانده می شوند، خداوند مرا از زمره شما نماید.
و فرمود:

و أرضاکم عنی

شاید اشاره به آیه شریفه فسیری الله عملکم و رسوله والمومنون(1671) باشد.
در کافی(1672) به اسنادش از سماعه از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که گفت: از آن حضرت شنیدم که می فرمود: چرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را اذیت و آزار می کنید؟
مردی پرسید: چگونه او را آزار می دهیم؟
فرمود: مگر نمی دانید که کردار شما به او عرضه می شود؟ هنگامی که در آن عمل زشتی ببیند بدش می آید. پس رسول خدا را آزار ندهید، و او را خشنود و مسرور سازید.
و از کافی(1673) به اسنادش به عبدالله بن ابان زیات که در نزد امام رضا (علیه السلام) مکانتی داشته روایت کرده که گفت: از امام رضا (علیه السلام) پرسیدم: برای من و خانواده ام دعا کن. فرمود: مگر چنین نمی کنم؟ به خدا سوگند هر روز و شب اعمال شما بر من عرضه می شود. گفت: بر من گران آمد، لذا حضرت فرمود: مگر قرآن نمی خوانی که فرمود: و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله والمومنون فرمود: به خدا قسم مراد از مومنون علی بن ابی طالب (علیه السلام) است.
بنابراین مراد از این فقره این است که خدایا مرا توفیق ده تا کارهای شایسته انجام دهم تا هنگامی که اعمالم بر شما عرضه می شود، شما را آزار ندهم واز من خشنود باشید.
بنابراین مراد از این فقره این است که خدایا مرا توفیق ده تا کارهای شایسته انجام دهم تا هنگامی که اعمالم بر شما عرضه می شود، شما را آزار ندهم و از من خشنود باشید.
فرمود: