فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

والسلام علیکم، و حشرنی الله فی زمرتکم

حشر به معنای جمع شدن با سوق می باشد و زمره به معنای جماعت های پراکنده است. و گویا از این عبارت خواسته بفرماید: خداوند مرا در جمع شما به سوی بهشت عدن که از همه بهشتها وسیع تر است سوق دهد، تا این که هر یک از شیعیان تو بهشتی وسیع تر از بهشت دیگر مردم شود که پهنای آن همانند پهنای آسمان ها و زمین است که برای متقین آماده شده است.
فرمود:

و أوردنی حوضکم

ورود رسیدن به آب است. و مراد از حوض کوثر در امالی(1670) از ابن عباس روایت شده وی گفت: هنگامی که سوره أنا أعطیناک الکوثر بر آن حضرت نازل شد حضرت علی (علیه السلام) پرسید: ای رسول خدا! مراد از کوثر چیست؟
پاسخ داد: کوثر نهری است که خداوند به من کرامت کرد.
علی (علیه السلام) پرسید: ای رسول خدا! این نهر شریف را برای ما وصف نما.
پاسخ فرمود: بسیار خوب. ای علی! کوثر نهری است که آب آن از زیر عرش سرچشمه می گیرد، آبش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر و از سرشیر نرم تر.
سنگریزه هایش از زمرد و یاقوت و مرجان و علف هایش زعفران و خاکش مشک از فر و پایه هایش در زیر عرش خداست، آنگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دستی بر پهلوی حضرت علی (علیه السلام) زد و فرمود: ای علی این نهر از آن من و تو و دوستان تو بعد از من است.
فرمود:

و جعلنی فی حزبکم

حزب به کسر به معنای جماعت است و مراد این است که روزی که مردم با امام خویش خوانده می شوند، خداوند مرا از زمره شما نماید.
و فرمود: